kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

??алалы? семинар «Дидактикалы? ойындарды ?йымдастырып ?ткізуді? ма?ызы.»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?алалы? семинар

«Дидактикалы?  ойындарды    ?йымдастырып  ?ткізуді?  ма?ызы.»

 

«Ана  тіліне  ?ам?орлы?

е?  алдымен  сол  тілде

с?йлетін  халы??а  ж?ктеледі»

                                                       Н.?. Назарбаев

Ма?саты:

Дидактикалы?  ойындарды  ?йымдастырып  ?ткізуде  м??алімні?  шеберлігі  мен  білім де?гейін  к?теру. Педагогикалы?  ?иын  м?селелерді?  шешімін  таба  алу  шеберліктерін  шы?дау, дидактикалы?  ойындарды  ?йымдастыруда  ?діс-т?сілдерді  тиімді  пайдалану?а  байланысты  к?з?арастарын  ке?ейту.

                                           Семинар  ба?дарламасы

1. ?йымдастыру  б?лімі

8.45 - 9.00  Семинар?а  ?атысушыларды ?арсы алу.

9.00-9.15 Кофе-брейк.

9.15 Семинарды?  ашылуы.

                                            ?ББ ?діскері  Бурбаева  А.Х.

9.20  Психологиялы?  жатты?у

         «?зімізді, бір-бірімізді  ба?алайы?»

9.30 «Балаба?шада  ?аза?  тілін ?йретуді?  тиімді бір жолы - ойын.»

                                                             ?аза? тілі  м??алімі  Оразбаева Б.А.

2. Практикалы?  б?лім.

А) естияр тобы

«Д?мді  алма»    Аубакирова  Р.Р.

Б) даярлы?  тобы

«К?з  сыйлы?ы»  Оразбаева Б.А.

3.Семинар  ?орытындысы 

    Рефлексия  «Б?рі  де  ?з ?олымда»

 

 

?айырлы к?н, ??рметті ?ріптестер!

Бізді? балаба?шамыз?а, т?жірибелік семинар?а ?ош келді?іздер!

Осы семинардан ?з ж?мыстары?ыз?а ?олдана алатын, ?здері?ізге ?ажетті а?парат аласыздар деп ойлаймын.

Жатты?у: «?зімізді, бір-бірімізді ба?алайы?».

Ма?саты:

шарша?андарын басу, ?арым-?атынас?а ы??айлы , жа?ымды психологиялы? к??іл-к?й ?алыптастыру. ?ріптестеріні? ж?мысына деген ?ызы?ушылы?тарын ояту.

                           ?атысушылар  ше?берге  т?рады.

Тапсырма:

*Егер сізді? эмоционалды? жа?дайы?ыз айнала?ызда?ылармен 

   (адамдармен)  ?арым-?атынас жасау?а к?мектессе, ?олы?ызды 

    шапала?та?ыз.

     * Егер айнала?ызда ?андай дыбыстар болса да сіз тек ?ана жа?сы     

        дыбыстарды ты?дай алса?ыз, к?рші?ізге к?лімде?із.

 *Егер сіз ?р адамда ?зіні? эмоционалды? к??іл-к?йін сездіруде жеке  

   стилі бар деп есептесе?із, м?рны?ызды? ?шын ?ста?ыз.

 *Егер сіз саба? барысында эмоцияны? ма?ызы жо? деп есептесе?із,

   к?зі?ізді ж?мы?ыз.

 *Егер адамдар сізді? пікірі?ізбен келіспеген жа?дайда с?з таластырып шы?а 

   келетін болсаныз , ая?ы?ызды топылдаты?ыз.

 * Егер сіз ашуы?ызды ж?дыры?ы?ызбен ?стелді ?рып шы?аратын

    болса?ыз, айналы?ыз.

 *Егер сіз таныстары?ызды ерекше істері?ізбен та??алдырып ж?рсе?із,

    ?олы?ызды к?тері?із.

 *Егер сіз таныс емес б?лмеге кіріп  біреумен таныс?ан бетте сол адамды

   бірден ?натпаса?ыз немесе бірден ?натып ?алатын болса?ыз,

   ?олы?ызбен аузы?ызды жабы?ыз.

*Егер сізге тиесілі ?лесті? барлы?ы жа?сылы?пен ?айтпайды деп 

  есептесе?із, секірі?із.

*Егер сізді? жа?ымсыз к??іл-к?йлері?ізді? ая?ы жа?сылы??а ?келмейді 

  десе?із басы?ызды изе?із.

 *Егер сізді? т?рбиеленуші балалалары?ызды? эмоциялары сізді?

   эмоциялары?ызбен байланысты екеніне сенсе?із, биле?із.

М??алімдерге  с?ра?:

-           Осы тапсырмаларды орындай отырып ?зі?із жайлы ж?не ?ріптестері?із туралы ?андай жа?алы? білді?із, ой?а т?йі?із.

-                                     (орындарына отырады)

Психологиялы? к??іл аударту: «Б?рі де ?з ?олы?да».

«Бая?ыда б?рін білетін данышпан а?ылг?й ?мір с?ріпті. Ал бір адам данышпанны? барлы?ын білмейтінін д?лелдегісі келеді. Ол ?олына к?белекті ?ысып ?стап т?рып «К?белек тірі ме, ?лде ?лі ме?» деп с?райды.

?зі ішінен «Егер тірі десе оны ?ысып ?лтіре саламын, ал егер ?лі десе – ?шырып жіберемін» деп ойлайды. Данышпан ойланып т?рып «Б?рі сені? ?з ?олы?да» деп жауап беріпті.

Сонды?тан, балаба?шада балалар?а ?з ?йіндей сезінетін атмосфераны ?алыптастыру бізді? ?з ?олымызда. 

Б?гінгі семинарды? та?ырыбы:

 «Дидактикалы? ойындарды ?йымдастырып ?ткізуді? ма?ызы».

                                  1.  Та?ырып бойынша  ке?ес

                                  2. К?рме  ?йымдастыру

                                  3. Практика т?рінде  ойындарды ?ткізу.

                                 4. Ашы?  саба?.                   

Б?гінгі  семинарымыз ?з м?ресіне  жетті,со??ы тапсырмамызды  орындап шы?ыныз. 

Рефлексия «Б?рі де ?з ?олы?да».

?а?аз бетіне сол ?олдары?ызды ?ойып, жа?алай бастырып шы?асыздар. ?р сауса?ы?ызды? ?зіндік ?андайда бір ?станымы бар деп есепте?із, сол бойынша пікірлері?ізді белдірі?іздер.

Бас барма? – ма?ан ?ызы?ты бол?аны ...

Бала? ?йрек – ма?ызды а?парат деп есептеймін...

Ортан терек – ма?ан т?сініксіз бол?ан жайлар...

Шылдыр ш?мек – ма?ан ?нама?ан с?ттер...

Кішкене б?бек – мені? семинар?а беретін ба?ам...

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«??алалы? семинар «Дидактикалы? ойындарды ?йымдастырып ?ткізуді? ма?ызы.» »Қалалық семинар

«Дидактикалық ойындарды ұйымдастырып өткізудің маңызы.»«Ана тіліне қамқорлық

ең алдымен сол тілде

сөйлетін халыққа жүктеледі»

Н.Ә. Назарбаев

Мақсаты:

Дидактикалық ойындарды ұйымдастырып өткізуде мұғалімнің шеберлігі мен білім деңгейін көтеру. Педагогикалық қиын мәселелердің шешімін таба алу шеберліктерін шыңдау, дидактикалық ойындарды ұйымдастыруда әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануға байланысты көзқарастарын кеңейту.

Семинар бағдарламасы

1. Ұйымдастыру бөлімі

8.45 - 9.00 Семинарға қатысушыларды қарсы алу.

9.00-9.15 Кофе-брейк.

9.15 Семинардың ашылуы.

ҚББ әдіскері Бурбаева А.Х.

9.20 Психологиялық жаттығу

«Өзімізді, бір-бірімізді бағалайық»

9.30 «Балабақшада қазақ тілін үйретудің тиімді бір жолы - ойын.»

Қазақ тілі мұғалімі Оразбаева Б.А.

2. Практикалық бөлім.

А) естияр тобы

«Дәмді алма» Аубакирова Р.Р.

Б) даярлық тобы

«Күз сыйлығы» Оразбаева Б.А.

3.Семинар қорытындысы

Рефлексия «Бәрі де өз қолымда»

Қайырлы күн, құрметті әріптестер!

Біздің балабақшамызға, тәжірибелік семинарға қош келдіңіздер!

Осы семинардан өз жұмыстарыңызға қолдана алатын, өздеріңізге қажетті ақпарат аласыздар деп ойлаймын.

Жаттығу: «Өзімізді, бір-бірімізді бағалайық».

Мақсаты:

шаршағандарын басу, қарым-қатынасқа ыңғайлы , жағымды психологиялық көңіл-күй қалыптастыру. Әріптестерінің жұмысына деген қызығушылықтарын ояту.

Қатысушылар шеңберге тұрады.

Тапсырма:

*Егер сіздің эмоционалдық жағдайыңыз айналаңыздағылармен

(адамдармен) қарым-қатынас жасауға көмектессе, қолыңызды

шапалақтаңыз.

* Егер айналаңызда қандай дыбыстар болса да сіз тек қана жақсы

дыбыстарды тыңдай алсаңыз, көршіңізге күлімдеңіз.

*Егер сіз әр адамда өзінің эмоционалдық көңіл-күйін сездіруде жеке

стилі бар деп есептесеңіз, мұрныңыздың ұшын ұстаңыз.

*Егер сіз сабақ барысында эмоцияның маңызы жоқ деп есептесеңіз,

көзіңізді жұмыңыз.

*Егер адамдар сіздің пікіріңізбен келіспеген жағдайда сөз таластырып шыға

келетін болсаныз , аяғыңызды топылдатыңыз.

* Егер сіз ашуыңызды жұдырығыңызбен үстелді ұрып шығаратын

болсаңыз, айналыңыз.

*Егер сіз таныстарыңызды ерекше істеріңізбен таңқалдырып жүрсеңіз,

қолыңызды көтеріңіз.

*Егер сіз таныс емес бөлмеге кіріп біреумен танысқан бетте сол адамды

бірден ұнатпасаңыз немесе бірден ұнатып қалатын болсаңыз,

қолыңызбен аузыңызды жабыңыз.

*Егер сізге тиесілі үлестің барлығы жақсылықпен қайтпайды деп

есептесеңіз, секіріңіз.

*Егер сіздің жағымсыз көңіл-күйлеріңіздің аяғы жақсылыққа әкелмейді

десеңіз басыңызды изеңіз.

*Егер сіздің тәрбиеленуші балалаларыңыздың эмоциялары сіздің

эмоцияларыңызбен байланысты екеніне сенсеңіз, билеңіз.

Мұғалімдерге сұрақ:

- Осы тапсырмаларды орындай отырып өзіңіз жайлы және әріптестеріңіз туралы қандай жаңалық білдіңіз, ойға түйіңіз.

- (орындарына отырады)

Психологиялық көңіл аударту: «Бәрі де өз қолыңда».

«Баяғыда бәрін білетін данышпан ақылгөй өмір сүріпті. Ал бір адам данышпанның барлығын білмейтінін дәлелдегісі келеді. Ол қолына көбелекті қысып ұстап тұрып «Көбелек тірі ме, әлде өлі ме?» деп сұрайды.

Өзі ішінен «Егер тірі десе оны қысып өлтіре саламын, ал егер өлі десе – ұшырып жіберемін» деп ойлайды. Данышпан ойланып тұрып «Бәрі сенің өз қолыңда» деп жауап беріпті.

Сондықтан, балабақшада балаларға өз үйіндей сезінетін атмосфераны қалыптастыру біздің өз қолымызда.

Бүгінгі семинардың тақырыбы:

«Дидактикалық ойындарды ұйымдастырып өткізудің маңызы».

1. Тақырып бойынша кеңес

2. Көрме ұйымдастыру

3. Практика түрінде ойындарды өткізу.

4. Ашық сабақ.

Бүгінгі семинарымыз өз мәресіне жетті,соңғы тапсырмамызды орындап шығыныз.

Рефлексия «Бәрі де өз қолыңда».

Қағаз бетіне сол қолдарыңызды қойып, жағалай бастырып шығасыздар. Әр саусағыңыздың өзіндік қандайда бір ұстанымы бар деп есептеңіз, сол бойынша пікірлеріңізді белдіріңіздер.

Бас бармақ – маған қызықты болғаны ...

Балаң үйрек – маңызды ақпарат деп есептеймін...

Ортан терек – маған түсініксіз болған жайлар...

Шылдыр шүмек – маған ұнамаған сәттер...

Кішкене бөбек – менің семинарға беретін бағам...
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
??алалы? семинар «Дидактикалы? ойындарды ?йымдастырып ?ткізуді? ма?ызы.»

Автор: Оразбаева Ба?ыткул А?ылбековна

Дата: 02.02.2015

Номер свидетельства: 165907


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства