kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елімні? еркіндігі-Т?уелсіздік

Нажмите, чтобы узнать подробности

Музыка залы ?сем безендірілген. 1-?л бала мен 1-?ыз бала орта?а шы?ады.Ж?й  музыка ?уені естіліп т?рады.

Айжан: Сен ?аза?сы?!

?аза? деген ел б?лек,

?аза? сал?ан со?па? б?лек,жол б?лек,

?аза? ?йі  жер си?ты ж?п-ж?мыр,

Ша?ыра?ы к?н сия?ты д??гелек.

Мейрамбек: Сен-?аза?сы?!

                        ?аза? еді? ту?анда!

                        Онда,д?ние та?ылымынан  ?лгі  ал  да,

                        Ата ж?рттан  ,Ана  тілден  айырылма,

                       Т?бе?де К?н,т?менде  жер  т?р?анда!

Айжан: С?леметсіздер ме,??рметті ?она?тар! Т?уелсіздік мерекеміз ??тты болсын!

Мейрамбек:   Армысыздар а?айын! Елімізді? т?уелсіздік к?ні ??тты болсын!

Айжан: Мейрамбек, ендеше достарымызды орта?а ша?ырайы?.

(Музыка ойналады, ?аза?ша киінген ?л-?ыздар  ?олдарында шарлары, жалаушалары бар, орта?а келеді де,шахмат т?різді  орындарына т?рады.)

Ж?ргізуші: :Жиырма  т?рт жыл, он ?асырдын ж?гiн арттык,
                        Ел болып еркiндiктiн т?гiн тартты?.
                        ?н?раным, к?к байра?ым ?алы?тады,
                        Каза?ты?  бар ?лемге ?нiн ?атты?.

(Балалар орындарында т?рып, ?.Р. ?н?ранын орындайды).

Ж?ргізуші:Армысыздар а?айын! Елімізді?  т?уелсіздік к?ні барша?ыз?а ??тты болсын! Міне, 1-аптадан бері бізді? балаба?шамызда т?уелсіздік мерекесіне орай ашы? о?у іс-?рекеттер ?тіп,б?гін МАД топтар арасында ойын- сауы? кеші болып, арты мерекелік іс-шара?а жал?асуда.

 Бабаларды?  арманы, аналарды? тілегі бол?ан ба?ыт-т?уелсіздік жиырмасыншы ?асырды? ая?талар т?сында бізді? ма?дайымыз?а дарып, ала?анымыз?а ?онды. Азатты? деген осынау ?асиетті  ??ымды жа?ындату ?шін талай ерлерді? жаны ?иылды!  Мемлекеттік т?уелсіздік – ?лтты? ?ауіпсіздікті? ж?не ?аза?станды?тарды? рухани ?л-ау?атыны?, ?з к?шіне, еркіне, ?уатына сеніп, бар ма?саттарын ж?зеге асыруыны?, ?аза?станда?ы ?лтты? келісім мен тынышты?ты? кепілі. Мемлекетімізді? ?сіп-?ніп, шы??а жетіп ?ркендеуі- бізді? жетістігіміз, ?ріптестер, сонды?тан б?гінгі №2 «Жанар»  балаба?шасыны?  б?лдіршіндеріні? ?атысуымен  «Т?уелсіздік та?ы» атты меркелік іс-шарамыз?а ?ош келді?іздер!

Ендеше, орта?а  т?уелсіздік туралы к?ркем с?здерін о?у?а балаларды ша?ырамын.

Ж?ргізуші: Ел ?анатты ?ос с?йг?лік тыпыршып

                      ?аза?ымны? ?з мінезін таныт?ан,

                      Елта?ба т?р ортасында ша?ыра?

                      К??іл ?алай шал?ымасын шабыттан.

                      ?атар жат?ан ?ос-?ос т?лпар,

                      Ай астында ?аза? ?й,

                      ?за? ?алы?та?ан жас т?лпар,

                      Шары?та?ан аза к?й,

                      Б?л-та?басы елімні?,

                      Елдігімні? белгісі.- дей отыра, орта?а №9МАД топ б?лдіршіндері Н?ржан Н?р?иса мен К?беген Мерейді? орындауында «Елта?басы елімні?» атты ?сем ?нін ?абыл алы?ыздар.

?н: Елта?басы елімні?».

Ж?ргізуші: Сен-?аза?сы?!

                     Келе жат?ан ба?ы асып,

                     Азаматты? ізгілікке жол ашып,

                     Дастарханы? –елшілігі? ежелден,

                     Мейірбансы? мейман доссы?  ?олы ашы?

                    Сен ?аза?сы?!

                     Бір алланы? ??лысы?,

                     Адам?а адам ??л бол?аны ??рысын!

                     Жой?ын со?ыс,з?лматтарда жойылмай,

                     ?ал?ан ?лтсы?,  ?а?армансы?!

                     ?лысы?!

Ежелден – а? жа?сылы?ты Алладан к?тіп, болаша??а ?мітпен ?ара?ан ке?пейіл халы?пыз. Сол пейілге орай ?аза? хал?ына ке? байта? жер, к?л-к?сір к??іл б?йыр?ан. Ол ?иырдан б?л ?иыр?а, дейін жайыл?ан ма??аз елді? ке? байта? жеріне жан-жа?тан к?з тігушілер аз бол?ан жо?. ?з тілін м?дениетін дамытам деген ?аза? хал?ына м?мкіндік бермеді. Осы ?аза? хал?ыны? жері,болаша?ы,?міті ?шін,желто?санда жас ?мірін жалау еткен ?аза?ты? ?л-?ыздары :?айрат Рыс??лбеков, Ербол Спатай?лы, Ляззат Асан?ызы, С?бира М?хамеджан?ызыны? аттарын атап айтпай кетуге болмас. Оларды? а?са?ан армандарымен ?міт тілектері,б?л к?нде толы? ж?зеге асты. ?аза? елі т?уелсіздігін алды. Туымыз ас?а?тап желбіреп т?р. Бір ?ана ?кініш бар,ол азатты? ?шін жан аямай алыс?ан, сол бозда?тарды? кейбіріні? б?гінгі ба?ытты с?тімізді к?ре алмауы. Сол бозда?тарымызды? ерліктерін  бір с?т экран?а назар аударып,к?з алдарымыздан ?ткізейік.

?н: «Желто?ан желі».

Ж?ргізуші: Міне, осындай ?иыншылы?пен, жас апа-а?аларымызды? ар?асында т?уелсіздікке жеттік. ?р жылды? 16-желто?санында елімізде « т?уелсіздік к?нін атап ?теміз.Атап ?тпеуге болмайды,ол к?нді еш?ашанда, ешкімде ?мытпайды.Міне, биыл т?уелсіздімізге 24 жыл.Сол жылдардан бері бізді? ?аза?станымыз к?ркеюде.

                       Бейбiт тандап арайланып атады
                      Ту?ан жердi аймалайды шыра?ы
                      Байта? елiм – ?лы ?аза?станым
                      Е? ба?ытты балаларды? Отаны-деп, кезекті та?ы да балаларды? к?ркем с?здеріне беремін.

Ж?ргізуші: ?лы ?нерді хал?ымыздан ?йренем,

                     Ж?ректерді к?мбірлеткен к?йменен,

                     ?ыздарымыз ?ыз?алда?тай ?ырмызы

                     Мы? б?рала ?аза? биін билеген!-дей отыра, орта?а №9МАД топ биші ?ыздарын «А??у» биімен ?арсы алы?ыздар.

Би : "А??у" ?ыздарды? орындауында.

Ж?ргізуші:    Жыр арнадым еліме тебірене
                      ?міт артам елімні? ерте?іне
                      Т?уелсіздік ал?алы 24жыл толып отыр,
                      Отаным жылдан- жыл?а к?ркеюде
                      Тілеймін ?р адам?а, ба?ыт ?онсын,
                      Елімде бейбіт заман тыныш болсын!

                      Ортамызды ашайы?,

                       ?н мен к?йді т?гілтіп,

                     Інжу-маржан шашайы?! –дей отыра орта?а №12ересек топ б?лдіршіні Н?рбекті ?сем ?німен ?арсы алы?ыздар!

?н:  «?аза? жігіттері».

Ж?ргізуші:       Ке? байта? ту?ан ?лкем ?аза?стан!

                          Мен сені ?р?ашанда ма?тан т?там,

                          Алтын д?н,мыс,мырышы м?найымен,

                          Баршаны байлы?ымен та? ?алдыр?ан!

                          Т?бе?де к?к байра?ты  желбіретіп,

                          Жасашы, жайнай  берші,  ?аза?стан!

Орта?а №9МАД топ ?нші ?ыздарыны? орындауында «Ту?ан жердей,жер болмас» атты ?сем ?ндерімен ?арсы алы?ыздар.

?н: «Ту?ан жердей, жер болмас».

Ж?ргізуші: ??тты болсын б?гінгі мереке?із,
                        Де?саулы?пен ?келсін береке?із.

                        «?лдар» биін алып келген орта?ыз?а,
                         Балаба?ша жігіттерін ?арсы алы?ыз.     
Би: «К?кпар» ер балдарды? орындауында ?абыл алы?ыздар.

 Ж?ргізуші: Жыр арнадым еліме тебірене
                       ?міт артам елімні? ерте?іне
                       Т?уелсіздік к?ні ??тты болсын,
                       Отаным жылдан жыл?а к?ркеюде -деп орта?а №8МАД топ б?лдіршіндері Абдизм Алішер мен М?рат Зерені «Астанам» атты ?сем ?німен ?карсы алы?ыздар.

?н: «Астанам».


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Елімні? еркіндігі-Т?уелсіздік

Автор: Байдекешова Нурсулу Сергеевна

Дата: 15.08.2016

Номер свидетельства: 339411

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства