kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Фестиваль "Отбасылы? альбом"

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                              «Отбасылы? альбом»
                                                атты отбасы шы?армашылы?ыны? фестивалі

Фестивальді? ма?саты:

 • Отбасы шы?армашылы?ын дамыту ж?не отбасы мен балаба?шаны? ынтыма?тасты?ы.
 • ?лкенге ??рмет пен ?здеріні? ата-аналарын жа?сы к?руге т?рбиелеу,?з отбасын ма?таныш ете білу
 • Отбасыны? ?о?амда?ы р?лі мен статусын к?теру,балаба?шаны?  о?у-т?рбие жоспарын ж?зеге асыру?а ата-аналар мен балаларды тарту.

Фестивальді? міндеті:

 • Отбаслы? ??ндылы?тар мен д?ст?рлерді дамыту ж?не бекіту
 • Жайлы отбасына ?о?амды? пікірді ?алыптастыру?а к?мектесу
 • Балалар мен ата-ана арасында?ы ?арым-?атынасты бекіту

Фестиваль?а ?атысушылар:

Фестиваль?а отбасылар,балалар,педагогикалы? ?ызметкерлер ?атысады.Залды? ортасына балалар-мерекесіні? ж?ргізушілері шы?ады.

 • «Отбасылы? альбом» атты отбасы шы?армашылы?ына арнал?ан фестивальды бастаймыз.

Абай ??нанбаев айт?андай:

Ата-ана?а к?з ?уаныш-

Алдына ал?ан еркесі

К?кірегіне к?п ж?баныш,

Г?лденіп ой ?лкесі

Еркелік кетті,

Ер жетті

Не бітті

 

                                      Отбасым

Тату -т?тті отбасы к?п білеміз,

Оларды? біз ?атарына кіреміз,

Тату бол?ан ?андай жа?сы,тамаша,

Отбасы ?шін жанымызды береміз.

 

?айда ж?рсем отбасымды са?ынам,

?р?ашан да жандарынан табылам

Отбасымды ?те жа?сы к?ремін.

?айда ж?рсем жылдамыра? келемін.

Отбасым мені?!

Ата-?жем,?ке-шешем,

А?ам мен інім,сі?лім.

Ж?не мен!

 

 • Барлы? отбасы ?зінше ба?ытты.Осы ба?ытты отбасыларды? кемшілігінде с?йікші істері,с?йікші ?нерлері оларды орта?тастырып,отбасыларын біріктіреді.
 • Ал,музыка-б?л,жылылы? пен мейірімділік ?атынастардытудырады.балалар мен ?лкендерді жа?ындастырады.

 

?нді жіберіп билеуге болады.

?н- «Мені? отбасым»

Ана деген -адамзатты? данасы,

Ана деген-с?билерді? панасы.

Ана деген-?айнар ысты? б?ла?ы,

Ана деген-?мірдегі ?ам?оры.

Ана дейміз б?ріміз де а??ылдап,

Ана дейді жас с?биде жар?ылдап.

Ана деген б?йтерегі ?мірді?,

Ана деген,алтын ?азы?,алтын ба?.

 

?н- «Мама» Балия

                                                                  ?ке -ас?ар тау

 • Б?л -?те тату отбасы.Олар к?нде де,мерекеде ?немі бірге.?ызы ?кесін ?те жа?сы к?реді ж?не ол туралы ?ле? о?иды.

 

?ле? : « Мені? ?кем»

            ?й жа?сы ма,ба?ша жа?сы ма!

?ызы?пын-ау ?зім де,

Ма?танарым шамалы

?йге келген кезімде,

Кеткім келмей ?алады,

Тіпті рахат секілді.

Айтады ?й?тар алдында,

Ертегіні не т?рлі,

Ал ба?ша?а бармасам,

Т?ра алмаймын та?ы да.

М?нда ?ызы? ?р?ашан

Келем сосын са?ына

?й жа?сы ма,ба?ша ма!

Орта? бала боламын:

К?ндіз ойнап ба?шада,

?йге келіп ?онамын.

 

?н: Ба?ытты балалы? ша?

            В.А Сухаминский :

-   «Бала кезде ?ш жастан он екі жас?а дейінгі аралы?та ?р адам ?зіні? рухани дамуына ?ажетті н?рсені? б?рін ертегіден алады».деген болатын.Сонды?тан,бізді? орта топ т?рбиеленушілеріні? ертегісін тамашала?ыздар:

 

                                                    «Байлы? пен а?ыл»

             ?арсы алы?дар,отбасы папасы мен ?ызы.

С?би ?н айтуды жа?сы к?реді,ал оны? папасы оны? ?н айтуда?ы ал?аш?ы ?адамын ?уана ?олдайды.Салтанатов Жансерік пен Отарбаева Г?лмира ?н айтады.

            ?ле? :Сендер мені? ?мітім.

            Сендер-мені? ?мітім

?зілмейтін,?шпейтін

Сендер мені? ба?ытым.

Ма?дайымнан к?шпейтін.

 

Дарияны? к?зіндей,

Сар?ылмайтын са?ыла?ым.

Отанымны? ?зіндей,сана? мен салма?ы?.

 

М?уелеген алма ба?

К?з жеткенде сар?аяр

Ерте? ?тер бал?ын ша?,

К?н де жетер ойланар.

 

Ойна-ойна,б?бегім,

Асыр салып ала?да.

?ле?детіп келемін,

Мен б?лініп ?алам ба!

 

?ызым,?лым,?ызы?ым,

?ызы?ы?а тоймаймын.

Жыржы? киіп ж?зігі?

?здері?мен ойнаймын.

 

            Бізді? ?нерлі балаларымызды? мамалары мен папаларымен бірге,оларды? ата-?желеріде ортамызда.

Ата-?желеріміз бен оларды? немерелерін ?арсы алы?ыздар:?ле? ?айнарым мені? сар?ылмас ?айнарымсы? сар?ылмас жас

 К?й -Н?ржан Рамазанны? атасы А?н?р Кенже?али домбырамен ?н айтады.

?н-немерем

(?онай Ерасыл )

Ата-аналар?а с?ра? ?ой?ымыз келеді.Бала деген кім!

-  Бауыр етіміз

-Болаша?ымыз

-?мітіміз

- С?йенішіміз

- ?мірімні? жал?асы

-  асыраушымыз

-  Ізбасарымыз

-  М?рагеріміз

-  К?мекшіміз

-  Жанымны? саясы

-  А?ылшым

-  Ба?ытты ?артты?ымыз

 

                                             Зал?а барлы? ?атысушылар шы?ады.

            Барлы? фестиваль?а ?атысушылар?а ал?ыс хаттар мен фотоальбомдар біз  кездесуімізді? ескерткіші ретінде тапсырылады.

Балаба?ша директорына с?з берледі.

Отбасы жасайтын ж?не ны?айтатын к?ш-махаббат ?ке мен шешені?,ата-анамен балаларды? ?зара сенімді,адал,шын берілген махаббаты.

Алайда,махаббат дегеніміз-орасан зор е?бек.Отбасылы? ?мір ?зілмейтін той емес,тек ?уаныш?а?ана емес,п?ле -жала?а,?ай?ы-?асіретке орта?таса білу деген с?з екендігін айт?ым келеді.

Просмотр содержимого документа
«Фестиваль "Отбасылы? альбом" »

« Отбасылық альбом» атты

Отбасы шығармашылығының фестивалі


Фестивальдің мақсаты:

 • Отбасы шығармашылығын дамыту және отбасы мен балабақшаның ынтымақтастығы.

 • Үлкенге құрмет пен өздерінің ата-аналарын жақсы көруге тәрбиелеу,өз отбасын мақтаныш ете білу

 • Отбасының қоғамдағы рөлі мен статусын көтеру,балабақшаның оқу-тәрбие жоспарын жүзеге асыруға ата-аналар мен балаларды тарту.

Фестивальдің міндеті:

 • Отбаслық құндылықтар мен дәстүрлерді дамыту және бекіту

 • Жайлы отбасына қоғамдық пікірді қалыптастыруға көмектесу

 • Балалар мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты бекіту

Фестивальға қатысушылар:

Фестивальға отбасылар,балалар,педагогикалық қызметкерлер қатысады.Залдың ортасына балалар-мерекесінің жүргізушілері шығады.

 • «Отбасылық альбом» атты отбасы шығармашылығына арналған фестивальды бастаймыз.

Абай Құнанбаев айтқандай:

Ата-анаға көз қуаныш-

Алдына алған еркесі

Көкірегіне көп жұбаныш,

Гүлденіп ой өлкесі

Еркелік кетті,

Ер жетті

Не бітті


Отбасым

Тату -тәтті отбасы көп білеміз,

Олардың біз қатарына кіреміз,

Тату болған қандай жақсы,тамаша,

Отбасы үшін жанымызды береміз.


Қайда жүрсем отбасымды сағынам,

Әрқашан да жандарынан табылам

Отбасымды өте жақсы көремін.

Қайда жүрсем жылдамырақ келемін.

Отбасым менің!

Ата-әжем,әке-шешем,

Ағам мен інім,сіңлім.

Және мен!


 • Барлық отбасы өзінше бақытты.Осы бақытты отбасылардың кемшілігінде сүйікші істері,сүйікші өнерлері оларды ортақтастырып,отбасыларын біріктіреді.

 • Ал,музыка-бұл,жылылық пен мейірімділік қатынастардытудырады.балалар мен үлкендерді жақындастырады.


Әнді жіберіп билеуге болады.

Ән- «Менің отбасым»

Ана деген -адамзаттың данасы,

Ана деген-сәбилердің панасы.

Ана деген-қайнар ыстық бұлағы,

Ана деген-өмірдегі қамқоры.

Ана дейміз бәріміз де аңқылдап,

Ана дейді жас сәбиде жарқылдап.

Ана деген бәйтерегі өмірдің,

Ана деген,алтын қазық,алтын бақ.


Ән- «Мама» Балия

Әке -асқар тау

 • Бұл -өте тату отбасы.Олар күнде де,мерекеде үнемі бірге.Қызы әкесін өте жақсы көреді және ол туралы өлең оқиды.


Өлең : « Менің әкем»

Үй жақсы ма,бақша жақсы ма!

Қызықпын-ау өзім де,

Мақтанарым шамалы

Үйге келген кезімде,

Кеткім келмей қалады,

Тіпті рахат секілді.

Айтады ұйқтар алдында,

Ертегіні не түрлі,

Ал бақшаға бармасам,

Тұра алмаймын тағы да.

Мұнда қызық әрқашан

Келем сосын сағына

Үй жақсы ма,бақша ма!

Ортақ бала боламын:

Күндіз ойнап бақшада,

Үйге келіп қонамын.


Ән: Бақытты балалық шақ

В.А Сухаминский :

- «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін ертегіден алады».деген болатын.Сондықтан,біздің орта топ тәрбиеленушілерінің ертегісін тамашалаңыздар:


«Байлық пен ақыл»

Қарсы алыңдар,отбасы папасы мен қызы.

Сәби ән айтуды жақсы көреді,ал оның папасы оның ән айтудағы алғашқы қадамын қуана қолдайды.Салтанатов Жансерік пен Отарбаева Гүлмира ән айтады.

Өлең :Сендер менің үмітім.

Сендер-менің үмітім

Үзілмейтін,өшпейтін

Сендер менің бақытым.

Маңдайымнан көшпейтін.


Дарияның көзіндей,

Сарқылмайтын саңылағым.

Отанымның өзіндей,санаң мен салмағың.


Мәуелеген алма бақ

Күз жеткенде сарғаяр

Ертең өтер балғын шақ,

Күн де жетер ойланар.


Ойна-ойна,бөбегім,

Асыр салып алаңда.

Өлеңдетіп келемін,

Мен бөлініп қалам ба!


Қызым,ұлым,қызығым,

Қызығыңа тоймаймын.

Жыржың киіп жүзігің

Өздеріңмен ойнаймын.


Біздің өнерлі балаларымыздың мамалары мен папаларымен бірге,олардың ата-әжелеріде ортамызда.

Ата-әжелеріміз бен олардың немерелерін қарсы алыңыздар:Өлең Қайнарым менің сарқылмас Қайнарымсың сарқылмас жас


Күй -Нұржан Рамазанның атасы Ақнұр Кенжеғали домбырамен ән айтады.

Ән-немерем

(Қонай Ерасыл )

Ата-аналарға сұрақ қойғымыз келеді.Бала деген кім!

- Бауыр етіміз

-Болашағымыз

-Үмітіміз

- Сүйенішіміз

- Өмірімнің жалғасы

- асыраушымыз

- Ізбасарымыз

- Мұрагеріміз

- Көмекшіміз

- Жанымның саясы

- Ақылшым

- Бақытты қарттығымыз


Залға барлық қатысушылар шығады.

Барлық фестивальға қатысушыларға алғыс хаттар мен фотоальбомдар біздің кездесуіміздің ескерткіші ретінде тапсырылады.

Балабақша директорына сөз берледі.

Отбасы жасайтын және нығайтатын күш-махаббат әке мен шешенің,ата-анамен балалардың өзара сенімді,адал,шын берілген махаббаты.

Алайда,махаббат дегеніміз-орасан зор еңбек.Отбасылық өмір үзілмейтін той емес,тек қуанышқағана емес,пәле -жалаға,қайғы-қасіретке ортақтаса білу деген сөз екендігін айтқым келеді.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Фестиваль "Отбасылы? альбом"

Автор: Наурызбаева Танс?лу ?ызылгуловна

Дата: 28.01.2015

Номер свидетельства: 163025

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства