kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Балаба?шада та?ерте?гілік жатты?уларды ?йымдастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

Балаба?шада та?ерте?ігілік  жатты?уларды  ?йымдастыру

         Мектепке  дейінгі   ?йымны?  міндеті   дене бітімі жа?сы ?алыптас?ан, денсаулы?ын са?тау?а ж?не шыны?тыру?а ?абілетті бала т?л?асын ?алыптастыру.

         Бала а?засын ны?айту мен шыны?тыру ма?сатында  балаба?шада т?рлі  шаралар   ж?ргізіледі. Осы  шараларды?  ма?ызды  т?ріні?  бірі  та?ерте?гілік  жатты?улар  болып  табылады.

       Та?ерте?гі жатты?у балалар ба?шасында к?нді ?йымдас?ан т?рде бастау?а м?мкіндік береді, к?н кестесін д?л орындау?а ы?пал етеді. Бір уа?ытты? ішінде бірге ж?ргізілген бір?алыпты ?имыл ?ызметінде ж?гіріп, секіріп, ?лгеріп, алып ?ш?ан балалар тынышталады, ал белсенділігі т?мендері белсенділенеді.
         М?ны? б?рі балаларды? барлы?ыны? да к??іл к?йін бірдей етеді, сергітеді, оларды келесі саба??а даярлайды. С?йтіп та?ерте?гілік жатты?уды бірден ?й?ыдан кейін емес, біршама уа?ыт ?ткен со? жаса?анда оны? т?рбиелік ма?ызы ке?ейеді. Ол к?н кестесіні? б?лінбес ?йымдастырушы с?ті болады, балаларды белгілі бір т?ртіпке, жина?ылы??а ?йретеді. Та?ерте?гі жатты?у жылды? жылы мезгілдерінде ала?да, ал суы? кездерде залда ?ткізіледі.Жатты?улар  жиынты?ы   2 апта?а  арналады. Та?ерте?гілік  жатты?улар  2 апта ??ралсыз, 2 апта  ??ралмен  ?ткізіледі. Жатты?улар  жиынты?ы  жас  тобына  сай  к?рделенеді, жалпы дамытушы жатты?улар  саны. ?айталау к?бейді. Та?ерте?гілік  жатты?улар ?ткізілетін б?лмелерді балалар келер алдында, алдын-ала бірнеше минут б?рын желдетіп алады. Жатты?уларды ?ыс?а ж?не т?сінікті етіп т?сіндірі?із. Жатты?уларды к?рсету ж?не оны т?сіндіруді алдын ала ойластыру керек. Та?ерте?гілік жатты?улар арнайы ж?йемен орындалады. Жатты?улар  жиынты?ын дайында?анда бірінші: бас, мойын, иы?, ?ол б?лшы? еттеріне, екінші: бел, кеуде б?лшы? еттеріне, ?інші: б?ксе, сан, тізе б?лшы? еттеріне жасалады. Жаттыулардан со?,к??ілді, ?ызы?ты, ?имылды  ойын ?йымдастырылады.

ІІ  с?билер  тобыны?  ерте?гілік   жатты?улар  жиынты?ы

?ыр??йек айы

І – ІІ  апта  ??ралсыз

І. Кіріспе б?лім:

Т?рбиеші со?ынан ж?ру, ж?гіру.

ІІ.  Негізгі б?лім:

Жалпы  дамытушы жатты?улар:

1.Б.?. Ая?   иы?  де?гейінде, ?ол жанында. ?олды ал?а созу, шапала?тау, б.?. келу.(4 – 5р)

2. Б.?. ая?  иы?  де?гейінде, ?ол жанында, белде. Отыру, ?олды тізеге ?ою, б.?. келу. (4- 5р)

3. Б.?. Ая?  иы?  де?гейінде, ?ол жанында. ?олды екі жанына к?теру, б.?. келу. (5 рет)

4. Б.?. Ая?  с?л алша?, ?ол белде. Екі ая?тап секіру, ж?румен алмастыру.

ІІІ. ?орытынды б?лім:

Т?рбиешіні?  со?ынан  ж?ру, тыныс алу?а  жатты?улар.

 ІІІ – IV апта  кубикпен

І. Кіріспе б?лім:

Т?рбиеші со?ынан ж?ру, ж?гіру.

ІІ.  Негізгі б?лім:

Жалпы  дамытушы жатты?улар:

1. Б.?. ая? с?л ашы?, кубиктер  ?олда  т?менде. 1- кубикті ал?а  созып бір – біріне со?ып т?мен  т?сіреді, 2- б.?. келу. (5-6 рет)

2. Б.?. ая?  с?л  алша?, кубик  ?олда артында. Отыру,  кубикті  жерге ?ояды,тіке т?рады. Отыру, кубикті  жерден алу.(5- 6 рет)

3. Б.?. ая?  с?л  алша?, кубик  ?олында, жанында.1- о??а  б?рылу, ?олды ал?а созып «міне» деп кубикті  к?рсету, 2- б.?. келу, 3- сол?а б?рылу, 4- б.?. келу. (6 рет)

4. Б.?. ая?  с?л  алша?, кубик  еденде. 1- ал?а  е?кею, кубикті алу, 2 – кубикті  еденге ?ою.(5 -6 рет)

5. Б.?. ая?  бірге, ?ол белде, кубик  еденде.Кубикті  айналып секіру  8-10 рет, ?зіліс, ?айта секіру.

ІІІ. ?орытынды б?лім:  Ж?й  ж?ру, тыныс алу  жатты?улары.

?азан айы

І-ІІ апта  ??ралсыз

І. Кіріспе б?лім:

Т?рбиешіні?  со?ынан ж?ру, ж?гіру.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

1.Б.?. Ая?   иы?  де?гейінде, ?ол жанында. ?олды ал?а созу, «міне»  деп к?рсету  б.?. келу.(5 – 6рет)

2. Б.?. ая?  алша?, ?ол жанында, белде. Е?кею, ?олды  тізеге тигізу, б.?. келу (5- 6 рет)

3. Б.?. Ая?  с?л алша?, ?ол артта. Отыру, тізесін ?олмен ??ша?тап, басын т?мен  т?сіру, тіке т?ру,  б.?. келу. (5-6 рет)

4.Б.?. Ая?  с?л алша?, ?ол белде.1- о??а е?кею, 2- тіке т?ру,3- сол?а е?кею, 4- б.?. келу.(6 рет)

5. Б.?. Ая?  с?л алша?, ?ол белде. Екі ая?тап секіру, ж?румен алмастыру.

ІІІ. ?орытынды б?лім:

Т?рбиешіні?  со?ынан  ж?ру, тыныс алу?а  жатты?улар.

ІІІ - IV  апта  сылдырма?пен

І. Кіріспе б?лім:

Т?рбиешіні?  со?ынан ж?ру, ж?гіру.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

1.  Б.?.- ая? с?л алша?, сылдырма?тар  ?олда. ?олды  ал?а созып, сылдырма?тарды  сылдырлату. (5-6 рет)

2. Б.?.-  ая? алша?, сылдырма?  артта. Ал?а е?кею, сылдырм?ты  тізеге тигізу, тікею, б.?. келу. (5-6 рет)

3. Б.?. – ая? алша?, сылдырма? артта. Отыру, сылдырма?ты еденге ?ою, тікею, б.?. келу.(5-6 рет

4. Б.?.-  ая? алша?, сылдырма?  екі  ?олда иы?та. Екі ая?тап  секіру, ?зіліс, ?айта секіру.

ІІІ.  ?орытынды б?лім: Ойын тапсырма «Ба?аны тап» ?р  т?рлі  ба?ытта ж?ру, ба?аны тап?ан  баланы?  со?ынан тізбектеліп  ж?ру.

?араша айы

І-ІІ апта  ??ралсыз

І. Кіріспе б?лім:

Ала?да  шашырап ж?ру, т?рбиеші «к?белектер»  дегенде ?олдарын  к?белек т?різді  ?а?ып,  шашырап  ж?гіреді.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

 1. Б. ?.— ая? с?л  алша?, ?ол  жанында. ?олды  ал?а – арт?а  сермеу, б.?. келу. (4-5 рет)

2. Б. ?. —  ая?  с?л  алша?, ?ол белде. Отыру, тізесін  ?олмен  ??ша?тау, т?ру, б.?. келу. (5 рет).

3. Б. ?. — ая?ты  алша?  ?ойып отыру, ?ол  артта. Ал?а  е?кею, сауса?ты? ?шын ая?ты?  ?шына  тигізу, б.?.  келу.(4 рет).

4. Б. ?. — ішпен  жату, ?ол жанында.  Ая?ты  кезектестіріп  б?гіп, жазу «?о?ыз т?різді». (3-4 рет  ?айталау)

5. Б.?. Ая?  с?л алша?, ?ол белде. Екі ая?тап секіру, ж?румен алмастыру.

ІІІ. ?орытынды  б?лім: «Балапанды  табы?дар. ?р  ба?ытта  жай  ж?ру.

ІІІ - IV  апта  доппен

І. Кіріспе б?лім:

Т?рбиешіні?  со?ынан ж?ру, ж?гіру.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

1. Б. ?. — ая?  с?л  алша?, доп екі ?олында  т?менде. Допты  жо?ары  к?теру,т?сіру, б.?. келу. (5 рет)

2. Б.?.ая?  иы?  де?гейінде, доп  екі  ?олда кеудеде. Ал?а  е?кею, допты  еденге тигізу, тікею, б.?.(5 рет)

3. Б. ?. — ая?  с?л  алша?, доп ?олда т?менде. Отыру, доп  б?гілген  ?олда, тікею, б.?. келу. (5 рет)

4. Б. ?. — тізерлеп  отыру,  доп екі ?олда еденде. Допты  ?зін  айналдыра   о??а, сол?а  домалату. (2-3 рет)

5. Б.?. ая?  бірге, ?ол белде, доп еденде.  Допты  айналып секіру  8-10 рет, ?зіліс, ?айта секіру.

ІІІ. ?орытынды  б?лім:  Т?рбиешіні? со?ынан ж?ру, тыныс алу  жатты?улары.

Желто?сан  айы

І-ІІ апта  ??ралсыз

І. Кіріспе б?лім:

Ала?да  шашырап ж?ру, т?рбиеші «к?белектер»  дегенде ?олдарын  к?белек т?різді  ?а?ып,  шашырап  ж?гіреді.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

1. Б. ?. —  ая?  с?л  алша?, ?ол  жанында. ?олды жанымен жо?ары к?теру, шапала?тау, ?олды  т?сіру, б.?. келу.(5-6 рет)

2. Б. ?. —  ая?  иы?  де?гейінде, ?ол  артта. Ал?а е?кею, ?олмен  тізені  шапала?тау, тікею, б.?. келу. (5 рет)

3. Б. ?. —  ая?  с?л  алша?, ?ол  жанында.Отыру, ?олды ал?а созып  шапала?тау, т?ру, б.?. келу. (5 рет)

4. Б.?. – ая?  бірге, ?ол белде. ?ос  ая?тап  секіру.

ІІІ. ?орытынды  б?лім: Жай  ж?ру, тыныс  алу  жатты?улары.

ІІІ - IV  апта  жалаушамен

І. Кіріспе б?лім:     

Ж?ру,   «ба?алар» дегенде  отыру,  ж?ру «к?белектер» дегенде  же?іл, ?шып  ж?гіру.

ІІ. Негізгі б?лім:

Жалпы дамытушы жатты?улар:

1. Б. ?. — ая?  с?л алша?, жалауша екі  ?олда  т?менде. ?олды  жо?ары к?теріп, сермеу, жалаушаны т?мен т?сіру, б.?. келу. (5 рет)

2. Б. ?. — ая?  с?л алша?, жалауша  б?гілген ?олда, иы?та. Отыру, жалаушаны  ал?а созу, б.?. келу. (5 рет)

3. Б. ?. — ая?  алша?, жалауша  б?гілген ?олда, иы?та. Ал?а  е?кею, жалаушаны? тая?шасын  ееденге тигізу, тікею, б.?. келу. (5 рет)

4. Б. ?. — тізерлеп отыру, жалауша ?олда т?менде. Жалаушаны  жо?ары  к?теріп о??а б?рылып, жалаушаны сермеу, б.?. келу, сол?а б?рылып жалаушаны  сермеу, б.?. келу. (6 рет)

ІІІ. ?орытынды б?лім:  Ойын  жатты?у «Масаны ?ста» балалар ше?берге т?рып, ортада  т?рбиеші  ?ста?ан  масаны ?стап алу?а тырысады-  екі  ая?тап секіріп, ?олын  басынан асырып шапала?тайды.

Просмотр содержимого документа
«Балаба?шада та?ерте?гілік жатты?уларды ?йымдастыру»

Балабақшада таңертеңігілік жаттығуларды ұйымдастыру


Мектепке дейінгі ұйымның міндеті дене бітімі жақсы қалыптасқан, денсаулығын сақтауға және шынықтыруға қабілетті бала тұлғасын қалыптастыру.

Бала ағзасын нығайту мен шынықтыру мақсатында балабақшада түрлі шаралар жүргізіледі. Осы шаралардың маңызды түрінің бірі таңертеңгілік жаттығулар болып табылады.

Таңертеңгі жаттығу балалар бақшасында күнді ұйымдасқан түрде бастауға мүмкіндік береді, күн кестесін дәл орындауға ықпал етеді. Бір уақыттың ішінде бірге жүргізілген бірқалыпты қимыл қызметінде жүгіріп, секіріп, үлгеріп, алып ұшқан балалар тынышталады, ал белсенділігі төмендері белсенділенеді.
Мұның бәрі балалардың барлығының да көңіл күйін бірдей етеді, сергітеді, оларды келесі сабаққа даярлайды. Сөйтіп таңертеңгілік жаттығуды бірден ұйқыдан кейін емес, біршама уақыт өткен соң жасағанда оның тәрбиелік маңызы кеңейеді. Ол күн кестесінің бөлінбес ұйымдастырушы сәті болады, балаларды белгілі бір тәртіпке, жинақылыққа үйретеді. Таңертеңгі жаттығу жылдың жылы мезгілдерінде алаңда, ал суық кездерде залда өткізіледі.Жаттығулар жиынтығы 2 аптаға арналады. Таңертеңгілік жаттығулар 2 апта құралсыз, 2 апта құралмен өткізіледі. Жаттығулар жиынтығы жас тобына сай күрделенеді, жалпы дамытушы жаттығулар саны. Қайталау көбейді. Таңертеңгілік  жаттығулар өткізілетін бөлмелерді балалар келер алдында, алдын-ала бірнеше минут бұрын желдетіп алады. Жаттығуларды қысқа және түсінікті етіп түсіндіріңіз. Жаттығуларды көрсету және оны түсіндіруді алдын ала ойластыру керек. Таңертеңгілік жаттығулар арнайы жүйемен орындалады. Жаттығулар жиынтығын дайындағанда бірінші: бас, мойын, иық, қол бұлшық еттеріне, екінші: бел, кеуде бұлшық еттеріне, үінші: бөксе, сан, тізе бұлшық еттеріне жасалады. Жаттыулардан соң,көңілді, қызықты, қимылды  ойын ұйымдастырылады.


ІІ сәбилер тобының ертеңгілік жаттығулар жиынтығы


Қырқүйек айы

І – ІІ апта құралсыз

І. Кіріспе бөлім:

Тәрбиеші соңынан жүру, жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1.Б.қ. Аяқ иық деңгейінде, қол жанында. Қолды алға созу, шапалақтау, б.қ. келу.(4 – 5р)

2. Б.қ. аяқ иық деңгейінде, қол жанында, белде. Отыру, қолды тізеге қою, б.қ. келу. (4- 5р)

3. Б.қ. Аяқ иық деңгейінде, қол жанында. Қолды екі жанына көтеру, б.қ. келу. (5 рет)

4. Б.қ. Аяқ сәл алшақ, қол белде. Екі аяқтап секіру, жүрумен алмастыру.

ІІІ. Қорытынды бөлім:

Тәрбиешінің соңынан жүру, тыныс алуға жаттығулар.


 ІІІ – IV апта кубикпен


І. Кіріспе бөлім:

Тәрбиеші соңынан жүру, жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1. Б.қ. аяқ сәл ашық, кубиктер қолда төменде. 1- кубикті алға созып бір – біріне соғып төмен түсіреді, 2- б.қ. келу. (5-6 рет)

2. Б.қ. аяқ сәл алшақ, кубик қолда артында. Отыру, кубикті жерге қояды,тіке тұрады. Отыру, кубикті жерден алу.(5- 6 рет)

3. Б.қ. аяқ сәл алшақ, кубик қолында, жанында.1- оңға бұрылу, қолды алға созып «міне» деп кубикті көрсету, 2- б.қ. келу, 3- солға бұрылу, 4- б.қ. келу. (6 рет)

4. Б.қ. аяқ сәл алшақ, кубик еденде. 1- алға еңкею, кубикті алу, 2 – кубикті еденге қою.(5 -6 рет)

5. Б.қ. аяқ бірге, қол белде, кубик еденде.Кубикті айналып секіру 8-10 рет, үзіліс, қайта секіру.

ІІІ. Қорытынды бөлім: Жәй жүру, тыныс алу жаттығулары.


Қазан айы

І-ІІ апта құралсыз

І. Кіріспе бөлім:

Тәрбиешінің соңынан жүру, жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1.Б.қ. Аяқ иық деңгейінде, қол жанында. Қолды алға созу, «міне» деп көрсету б.қ. келу.(5 – 6рет)

2. Б.қ. аяқ алшақ, қол жанында, белде. Еңкею, қолды тізеге тигізу, б.қ. келу (5- 6 рет)

3. Б.қ. Аяқ сәл алшақ, қол артта. Отыру, тізесін қолмен құшақтап, басын төмен түсіру, тіке тұру, б.қ. келу. (5-6 рет)

4.Б.қ. Аяқ сәл алшақ, қол белде.1- оңға еңкею, 2- тіке тұру,3- солға еңкею, 4- б.қ. келу.(6 рет)

5. Б.қ. Аяқ сәл алшақ, қол белде. Екі аяқтап секіру, жүрумен алмастыру.

ІІІ. Қорытынды бөлім:

Тәрбиешінің соңынан жүру, тыныс алуға жаттығулар.


ІІІ - IV апта сылдырмақпен

І. Кіріспе бөлім:

Тәрбиешінің соңынан жүру, жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1. Б.қ.- аяқ сәл алшақ, сылдырмақтар қолда. Қолды алға созып, сылдырмақтарды сылдырлату. (5-6 рет)

2. Б.қ.- аяқ алшақ, сылдырмақ артта. Алға еңкею, сылдырмқты тізеге тигізу, тікею, б.қ. келу. (5-6 рет)

3. Б.қ. – аяқ алшақ, сылдырмақ артта. Отыру, сылдырмақты еденге қою, тікею, б.қ. келу.(5-6 рет

4. Б.қ.- аяқ алшақ, сылдырмақ екі қолда иықта. Екі аяөтап секіру, үзіліс, қайта секіру.

ІІІ. Қорытынды бөлім: Ойын тапсырма «Бақаны тап» әр түрлі бағытта жүру, бақаны тапқан баланың соңынан тізбектеліп жүру.


Қараша айы

І-ІІ апта құралсыз

І. Кіріспе бөлім:

Алаңда шашырап жүру, тәрбиеші «көбелектер» дегенде қолдарын көбелек тәрізді қағып, шашырап жүгіреді.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

 1. Б. қ.— аяқ сәл алшақ, қол жанында. Қолды алға – артқа сермеу, б.қ. келу. (4-5 рет)

2. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, қол белде. Отыру, тізесін қолмен құшақтау, тұру, б.қ. келу. (5 рет).

3. Б. қ. — аяқты алшақ қойып отыру, қол артта. Алға еңкею, саусақтың ұшын аяқтың ұшына тигізу, б.қ. келу .(4 рет).

4. Б. қ. — ішпен жату, қол жанында. Аяқты кезектестіріп бүгіп, жазу «қоңыз тәрізді». (3-4 рет қайталау)

5. Б.қ. Аяқ сәл алшақ, қол белде. Екі аяқтап секіру, жүрумен алмастыру.

ІІІ. Қорытынды бөлім: «Балапанды табыңдар. Әр бағытта жай жүру.

 

ІІІ - IV апта доппен

І. Кіріспе бөлім:

Тәрбиешінің соңынан жүру, жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, доп екі қолында төменде. Допты жоғары көтеру,түсіру, б.қ. келу. (5 рет)

2. Б.қ.аяқ иық деңгейінде, доп екі қолда кеудеде. Алға еңкею, допты еденге тигізу, тікею, б.қ.(5 рет)

3. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, доп қолда төменде. Отыру, доп бүгілген қолда, тікею, б.қ. келу. (5 рет)

4. Б. қ. — тізерлеп отыру, доп екі қолда еденде. Допты өзін айналдыра оңға, солға домалату. (2-3 рет)

5. Б.қ. аяқ бірге, қол белде, доп еденде. Допты айналып секіру 8-10 рет, үзіліс, қайта секіру.

ІІІ. Қорытынды бөлім: Тәрбиешінің соңынан жүру, тыныс алу жаттығулары.


Желтоқсан айы

І-ІІ апта құралсыз

І. Кіріспе бөлім:

Алаңда шашырап жүру, тәрбиеші «көбелектер» дегенде қолдарын көбелек тәрізді қағып, шашырап жүгіреді.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, қол жанында. Қолды жанымен жоғары көтеру, шапалақтау, қолды түсіру, б.қ. келу.(5-6 рет)

2. Б. қ. — аяқ иық деңгейінде, қол артта. Алға еңкею, қолмен тізені шапалақтау, тікею, б.қ. келу. (5 рет)

3. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, қол жанында.Отыру, қолды алға созып шапалақтау , тұру, б.қ. келу. (5 рет)

4. Б.қ. – аяқ бірге, қол белде. Қос аяқтап секіру.

ІІІ. Қорытынды бөлім: Жай жүру, тыныс алу жаттығулары.

ІІІ - IV апта жалаушамен

І. Кіріспе бөлім:

Жүру, «бақалар» дегенде отыру, жүру «көбелектер» дегенде жеңіл, ұшып жүгіру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жалпы дамытушы жаттығулар:

1. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, жалауша екі қолда төменде. Қолды жоғары көтеріп, сермеу, жалаушаны төмен түсіру, б.қ. келу. (5 рет)

2. Б. қ. — аяқ сәл алшақ, жалауша бүгілген қолда, иықта. Отыру, жалаушаны алға созу, б.қ. келу. (5 рет)

3. Б. қ. — аяқ алшақ, жалауша бүгілген қолда, иықта. Алға еңкею, жалаушаның таяқшасын ееденге тигізу, тікею, б.қ. келу. (5 рет)

4. Б. қ. — тізерлеп отыру, жалауша қолда төменде. Жалаушаны жоғары көтеріп оңға бұрылып, жалаушаны сермеу, б.қ. келу, солға бұрылып жалаушаны сермеу, б.қ. келу. (6 рет)

ІІІ. Қорытынды бөлім: Ойын жаттығу «Масаны ұста» балалар шеңберге тұрып, ортада тәрбиеші ұстаған масаны ұстап алуға тырысады- екі аяқтап секіріп, қолын басынан асырып шапалақтайды.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
Балаба?шада та?ерте?гілік жатты?уларды ?йымдастыру

Автор: Кенджебаева Тансулу Адилбековна

Дата: 11.04.2016

Номер свидетельства: 317414

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства