kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ж?ректі? ??рылысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні

 П?ні биология

 Сыныбы  8 сынып

 Саба? № 35

 Саба?тын та?ырыбы §35. Ж?ректі? ??рылысы. Ж?рекшелер мен ?арыншаларды? р?лі.               

 Саба?ты? ма?саты

                  Білімділік ж?рек, оны? ??рылысы мен ?ызметі ж?нінде айта отырып, оларды?             

                                     айырмашылы?тарын, б?лімдерін, ат?аратын ?ызметтерін ме?герту.

      Дамытушылы?  ж?рекшелер мен ?арыншаларды? р?лін ?ылыми т?р?ыдан т?сіндіре отырып,                  

                                     ал?ан білімдерін ?мірмен байланыстыра отырып, ?з бетінше ж?мыс жасау?а            

                                     да?дыландыру.     

          Т?рбиелік  денсаулы?тарын са?тау?а, салауатты ?мір салтын ?стану?а т?рбиелеу

Саба?ты? типі  аралас                               

Саба?ты? т?рі  д?ст?рлі                       

Саба?ты? ?дісі  бірлескен топпен ж?мыс, ми?а шабуыл, баяндау                                    

Саба?ты? к?рнекілігі  интерактивті та?та, плакаттар, муляждар

Саба?ты? барысы:

                                     І  ?йымдастыру б?лімі.                           

                                    ІІ  ?й тапсырмасын с?рау.                       

                                   ІІІ  ?й тапсырмасын бекіту                         

                                   ІV   Жа?а білім беруге дайынды?                    

                                    V    Жа?а саба?ты т?сіндіру                             

                                   VІ   Саба?ты  бекіту

                                   VІІ   Ба?алау

                                  VІІІ  ?йге тапсырма беру

                               І  ?йымдастыру б?лімі.

                 1.О?ушылармен с?лемдесу, т?гелдеу

                 2.О?ушыларды топ?а б?лу

                 3.О?ушыларды? назарын саба?? аудару     

   Психологиялы? тренинг

    «К??ілді ?олшатыр»

Ашыл?ан ?олшатыр суретін салы?ыз, ?р сымына б?гінгі к?нгі ?зі?ізді? к??іл к?йі?ізді сипаттайтын с?зді жазы?ыз. Неше сым сонша с?з болу керек. Ол ?олшатырды к?рші?ізге сыйлап, оны? к??іл к?йін к?тері?із.                    

Топ?а б?лу. Т?рлі т?сті ?а?аз беріледі, оны? артына 1,2,3 саны жазылып, о?ушылар сан бойынша 3 топ?а б?лінеді

1-топ:  Эпикард

2-топ:  Эндокард

3-топ:  Миокард

ІІ   ?й тапсырмасын с?рау

С?ра?-жауап доминосы

О?ушылар?а с?ра?-жауап жазыл?ан ?лестірме таратылады, бірінші о?ушы ?олында?ы с?ра?ты о?иды, оны? жауабы бас?а о?ушыда, ол жауапты, сосын с?ра?ты о?иды, осылай жал?аса береді

С?ра?: Ж?ре пайда болатын иммунитет

Жауап: ?ан, лимфа, плазма

С?ра?:Лимфоциттер деген не?

Жауап: Адам ?андай да бір аурумен ауыр?аннан кейін пайда болатын иммунитет

С?ра?: Гемоглабин ?андай ?ызмет ат?арады?

Жауап: Иммунды? ж?йені? ??рылымды? элементі

С?ра?: Лейкоциттер ?андай т?зіледі?

Жауап:оттек пен к?мір?ыш?ыл газын тасымалдау

С?ра?: Фагоцитоз теориясын ашты

Жауап: с?йек кемігінде, к?кбауырда, лимфа т?йіндерінде

С?ра?: ?анны? ?юыны не ?сер етеді?

Жауап: И.И. Мечников

С?ра?: Гемофилия ауруы ?алай сипатталады?

Жауап: Тромбоциттер

С?ра?: Резус фактор дегеніміз не?

Жауап: ?ан ?йымайтын ауру

С?ра?: Донор деген кім?

Жауап: ерекше н?руызды зат

С?ра?: Организмні? ішкі ортасы?

Жауап: ?з бетімен ?ан беретін адам

ІІІ   ?й тапсырмасын бекіту

?ан мен мінез. Адам ?аныны? тобына байланысты мінезін аны?тау?а болады екен.

            Бірінші топ ?аны б?л топ?а жататын адамдар ырымшылды??а ?арсы, жігерлі, табанды, ?зіл-сы?а??а бейім, ?мірдегі ??былыс?а к?зін ашып ?арайтын, ай?ынды?ты ?нататын болып келеді.

            Екінші топ – сезімтал, с?л н?рседен к??ілі ?ал?ыш, сырттай ?ара?анда ?стамды ?рі байсалды болып к?рінгенімен, ж?йкесі ж??алау. ?зіне-?зі талап ?ой?ыш, ?з іс-?рекетін м??ият ба?ылап отырады.

            ?шінші топ – секемшіл, ?зін ?орша?ан орта?а сезікпен ?арайды, сары уайым?а жиі салынады. Біра? сабасына тез т?сіп, бол?ан ж?йтті тез есінен шы?арады.

            Т?ртінші топ – к?здеген ма?сатына жетуге жан-т?нін аямайды, бас?а адамдарды ?з ма?сатына пайдалану?а шебер, махаббат м?селесінде шыдамсыз ?рі табансыз.

С?йкестендіру кестесі

?ан беретін топтар

 Мынадай топ?а ?ан

  беруге болады

Мынадай топта?ы ?анды   ??ю?а болады

 І

ІІ

ІІІ

ІV

І   ІІ    ІІІ    ІV

ІІ   ІV

ІІІ  ІV

ІV

І

І  ІІ

І  ІІІ

І  ІІ ІІІ ІV

ІV    Жа?а білім беруге дайындау

Ж?рек ?ай жа?та ж?не ?айда орналас?ан ? Ж?рек ?андай ?ызмет ат?арады?

V  Жа?а саба?ты т?сіндіру

«Мы?  естігеннен, бір  к?рген арты?» (бейнеролик)

 Ж?рекке жалпы сиаттама.

Ойынны? аты «Сен бізді білесі? бе?» Ша?ырыл?ан ойыншы сол топты? атына байланысты білетіндерін айтады.

 Эпикард

 Эндокард          

 Миокард

Электронды о?улы?ты ?олдану ар?ылы о?ушылар?а ж?ректі? ??рылысы мен ?ызметін, реттелуін к?рсету.

?р топ?а тапсырма беру. Топпен ж?мыс. Зерделей отырып ?р топ ?з ойларын постерге т?сіреді,?ор?айды.

1-топ: ж?ректі? ??рылысы

2-топ: ж?ректі? ?ызметті

3-топ: ж?ректі? реттелуі

?р топ?а тапсырма беру.

2-тапсырма. Д?птермен ж?мыс.

1-топ: Терминдік болжам. Та?ырып бойынша жа?а с?здерді д?птерге жазу.

2-топ: Ж?рекке жарнама жасау. ?з ойларын д?птерге жазу топ болып.

3-топ: “Сандар сырына саяхат”. Та?ырып бойынша д?птерге жазу

1

5 л

ж?рекшені? жиырылуы.

2

0,1 сек  

?анны? жалпы ?алыпты м?лшері.

3

0,8 сек  

ж?рек бір рет со?уына

4

?абат  

?арыншаны? жиырылуы

5

0,3 сек 

ж?рек ?абаттары

6

23-27сек

ересек адамны? ж?рек со?ысы

7

70 – 75 рет 

?анны? айналу уа?ыты

8

4 ?уысты

ересек адам ж?регіні? салма?ы

9

250-300 гр

ж?рекше мен ?арыншаны? бір мезгілде тыны?уы

10

0,4 сек

ж?рек ?уысы

VІ   Саба?ты  бекіту.

   «Ысты? ала?ан»

1 топ с?ра?тары.

1. Ж?рек автоматиясы ?андай ??былыс ?

2. Ерекше жалпа? жасушалар  ж?ректі? ?ай ?абатында болады ?

3. Ж?рекшелер мен ?арыншаларды? арасында ?андай айырмашылы? бар ?

4. Ж?рек б?лшы?ет жасушаларын ата

5. Ж?рек ауруларын зерттейтін ?ылым

6. Электрокардиограмма деген не ?

  1. топ с?ра?тары.

1. Адреналин гормоныны? ?сері ?андай реттелуге жатады ?

2. Ж?рек ж?мысы неше жолмен реттеледі ?

3. Ж?рек ?абыны? ерекшелігі неде ?

4. Ж?ректі? ?абаттары ?андай ?лпалардан т?зілген ?

5. ?анды ж?ректен алып шы?атын тамыр

6. Ж?йкелік реттелу дегеніміз не ?

3 топ с?ра?тары.

1. ?анайналым ж?йесі туралы не білесі?дер?

2. Ж?рек ?айда орналас?ан?

3. Бір жаста?ы н?рестені? ж?регі 1 минутта неше рет со?ады ?

4. ?лпершек дегеніміз не ?

5. Ж?рек ауруларын зерттейтін ?ылым

6. ?анайналым дегеніміз не ?

Рефлекция  О?ушылар б?гінгі саба?ты т?сінген – т?сінбегенін ба?даршам ар?ылы стикерге жазып  білдіре алады.

Барлы?ын т?сіндім - жасыл т?с

Енді т?сініп келемін - сары т?с

Т?сінбедім -   ?ызыл  т?с

VІІ    Житондар ар?ылы ба?алау.

 VІІІ    ?йге тапсырма беру. § 33  Ж?ректі? ??рылысы. Ж?рекшелер мен ?арыншаларды? р?лі.  

Просмотр содержимого документа
«Ж?ректі? ??рылысы »

Күні

 Пәні биология

 Сыныбы  8 сынып

 Сабақ № 35

 Сабақтын тақырыбы §35. Жүректің құрылысы. Жүрекшелер мен қарыншалардың рөлі.               

 Сабақтың мақсаты

                  Білімділік жүрек, оның құрылысы мен қызметі жөнінде айта отырып, олардың             

                                     айырмашылықтарын, бөлімдерін, атқаратын қызметтерін меңгерту.

      Дамытушылық  жүрекшелер мен қарыншалардың рөлін ғылыми тұрғыдан түсіндіре отырып,                  

                                     алған білімдерін өмірмен байланыстыра отырып, өз бетінше жұмыс жасауға            

                                     дағдыландыру.     

          Тәрбиелік  денсаулықтарын сақтауға, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу

Сабақтың типі  аралас                               

Сабақтың түрі  дәстүрлі                       

Сабақтың әдісі  бірлескен топпен жұмыс, миға шабуыл, баяндау                                    

Сабақтың көрнекілігі  интерактивті тақта, плакаттар, муляждар

Сабақтың барысы:

                                     І  Ұйымдастыру бөлімі.                           

                                    ІІ  Үй тапсырмасын сұрау.                       

                                   ІІІ  Үй тапсырмасын бекіту                         

                                   ІV   Жаңа білім беруге дайындық                    

                                    V    Жаңа сабақты түсіндіру                             

                                   VІ   Сабақты  бекіту

                                   VІІ   Бағалау

                                  VІІІ  Үйге тапсырма беру

                               І  Ұйымдастыру бөлімі.

                 1.Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу

                 2.Оқушыларды топқа бөлу

                 3.Оқушылардың назарын сабаққ аудару     

   Психологиялық тренинг

    «Көңілді қолшатыр»

Ашылған қолшатыр суретін салыңыз, әр сымына бүгінгі күнгі өзіңіздің көңіл күйіңізді сипаттайтын сөзді жазыңыз. Неше сым сонша сөз болу керек. Ол қолшатырды көршіңізге сыйлап, оның көңіл күйін көтеріңіз.                    

Топқа бөлу. Түрлі түсті қағаз беріледі, оның артына 1,2,3 саны жазылып, оқушылар сан бойынша 3 топқа бөлінеді

1-топ:  Эпикард

2-топ:  Эндокард

3-топ:  Миокард

ІІ   Үй тапсырмасын сұрау

Сұрақ-жауап доминосы

Оқушыларға сұрақ-жауап жазылған үлестірме таратылады, бірінші оқушы қолындағы сұрақты оқиды, оның жауабы басқа оқушыда, ол жауапты, сосын сұрақты оқиды, осылай жалғаса береді

Сұрақ: Жүре пайда болатын иммунитет

Жауап: Қан, лимфа, плазма

Сұрақ:Лимфоциттер деген не?

Жауап: Адам қандай да бір аурумен ауырғаннан кейін пайда болатын иммунитет

Сұрақ: Гемоглабин қандай қызмет атқарады?

Жауап: Иммундық жүйенің құрылымдық элементі

Сұрақ: Лейкоциттер қандай түзіледі?

Жауап:оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдау

Сұрақ: Фагоцитоз теориясын ашты

Жауап: сүйек кемігінде, көкбауырда, лимфа түйіндерінде

Сұрақ: Қанның ұюыны не әсер етеді?

Жауап: И.И. Мечников

Сұрақ: Гемофилия ауруы қалай сипатталады?

Жауап: Тромбоциттер

Сұрақ: Резус фактор дегеніміз не?

Жауап: Қан ұйымайтын ауру

Сұрақ: Донор деген кім?

Жауап: ерекше нәруызды зат

Сұрақ: Организмнің ішкі ортасы?

Жауап: Өз бетімен қан беретін адам

ІІІ   Үй тапсырмасын бекіту

Қан мен мінез. Адам қанының тобына байланысты мінезін анықтауға болады екен.

            Бірінші топ қаны бұл топқа жататын адамдар ырымшылдыққа қарсы, жігерлі, табанды, әзіл-сықаққа бейім, өмірдегі құбылысқа көзін ашып қарайтын, айқындықты ұнататын болып келеді.

            Екінші топ – сезімтал, сәл нәрседен көңілі қалғыш, сырттай қарағанда ұстамды әрі байсалды болып көрінгенімен, жүйкесі жұқалау. Өзіне-өзі талап қойғыш, өз іс-әрекетін мұқият бақылап отырады.

            Үшінші топ – секемшіл, өзін қоршаған ортаға сезікпен қарайды, сары уайымға жиі салынады. Бірақ сабасына тез түсіп, болған жәйтті тез есінен шығарады.

            Төртінші топ – көздеген мақсатына жетуге жан-тәнін аямайды, басқа адамдарды өз мақсатына пайдалануға шебер, махаббат мәселесінде шыдамсыз әрі табансыз.

Сәйкестендіру кестесі

Қан беретін топтар

 Мынадай топқа қан

  беруге болады

Мынадай топтағы қанды   құюға болады

 І

ІІ

ІІІ

ІV

І   ІІ    ІІІ    ІV

ІІ   ІV

ІІІ  ІV

ІV

І

І  ІІ

І  ІІІ

І  ІІ ІІІ ІV

ІV    Жаңа білім беруге дайындау

Жүрек қай жақта және қайда орналасқан ? Жүрек қандай қызмет атқарады?

V  Жаңа сабақты түсіндіру

«Мың  естігеннен, бір  көрген артық» (бейнеролик)

 Жүрекке жалпы сиаттама.

Ойынның аты «Сен бізді білесің бе?» Шақырылған ойыншы сол топтың атына байланысты білетіндерін айтады.

 Эпикард

 Эндокард          

 Миокард

Электронды оқулықты қолдану арқылы оқушыларға жұректің құрылысы мен қызметін, реттелуін көрсету.

Әр топқа тапсырма беру. Топпен жұмыс. Зерделей отырып әр топ өз ойларын постерге түсіреді,қорғайды.

1-топ: жүректің құрылысы

2-топ: жүректің қызметті

3-топ: жүректің реттелуі

Әр топқа тапсырма беру.

2-тапсырма. Дәптермен жұмыс.

1-топ: Терминдік болжам. Тақырып бойынша жаңа сөздерді дәптерге жазу.

2-топ: Жүрекке жарнама жасау. Өз ойларын дәптерге жазу топ болып.

3-топ: “Сандар сырына саяхат”. Тақырып бойынша дәптерге жазу

1

5 л

жүрекшенің жиырылуы.

2

0,1 сек  

қанның жалпы қалыпты мөлшері.

3

0,8 сек  

жүрек бір рет соғуына

4

қабат  

қарыншаның жиырылуы

5

0,3 сек 

жүрек қабаттары

6

23-27сек

ересек адамның жүрек соғысы

7

70 – 75 рет 

қанның айналу уақыты

8

4 қуысты

ересек адам жүрегінің салмағы

9

250-300 гр

жүрекше мен қарыншаның бір мезгілде тынығуы

10

0,4 сек

жүрек қуысы

VІ   Сабақты  бекіту.

   «Ыстық алақан»

1 топ сұрақтары.

1. Жүрек автоматиясы қандай құбылыс ?

2. Ерекше жалпақ жасушалар  жүректің қай қабатында болады ?

3. Жүрекшелер мен қарыншалардың арасында қандай айырмашылық бар ?

4. Жүрек бұлшықет жасушаларын ата

5. Жүрек ауруларын зерттейтін ғылым

6. Электрокардиограмма деген не ?

  1. топ сұрақтары.

1. Адреналин гормонының әсері қандай реттелуге жатады ?

2. Жүрек жұмысы неше жолмен реттеледі ?

3. Жүрек қабының ерекшелігі неде ?

4. Жүректің қабаттары қандай ұлпалардан түзілген ?

5. Қанды жүректен алып шығатын тамыр

6. Жүйкелік реттелу дегеніміз не ?

3 топ сұрақтары.

1. Қанайналым жүйесі туралы не білесіңдер?

2. Жүрек қайда орналасқан?

3. Бір жастағы нәрестенің жүрегі 1 минутта неше рет соғады ?

4. Үлпершек дегеніміз не ?

5. Жүрек ауруларын зерттейтін ғылым

6. Қанайналым дегеніміз не ?

Рефлекция  Оқушылар бүгінгі сабақты түсінген – түсінбегенін бағдаршам арқылы стикерге жазып  білдіре алады.

Барлығын түсіндім - жасыл түс

Енді түсініп келемін - сары түс

Түсінбедім -   қызыл  түс

VІІ    Житондар арқылы бағалау.

 VІІІ    Үйге тапсырма беру. § 33  Жүректің құрылысы. Жүрекшелер мен қарыншалардың рөлі.  
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Ж?ректі? ??рылысы

Автор: Батырмбетова Гаухар Рысбековна

Дата: 28.05.2015

Номер свидетельства: 215737

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства