kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сау денеде - салауатты рух

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:

Сау денеде - салауатты рух.

Сынып жетекшісі: Н?рсыды? Г?лмиза

Сынып: 5

2015-2016 о?у жылы

Та?ырыбы: Сау денеде -  салауатты рух. (ашы? т?рбие са?аты)
Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: О?ушыларымызды? салауатты ?мір салты жайлы білімдерін тере?дету, адам денсаулы?ыны? ?ымбаттылы?ын, жат ?ылы?тардан са?тай отырып, ?мір с?ру ?шін ?ажеттілігін, ба?алы байлы? екендігін т?сіндіру. денсаулы? туралы т?сінік беру. Денсаулы?ты? негізі ?имыл, спорт, д?рыс тама?тану, таза ауада ж?ру екенін балалар?а ??ындыру. Жаман ?деттерден са?тандыру, ішімдік пен темекіні? жас организмге зиянды екенін насихаттау.
Дамытушылы?: ?з денсаулы?тарына жауапкершілікпен ?арау?а, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, с?йлеу шеберлігін жетілдіру.
Т?рбиелеу: ?зін - ?зі к?те білуге, тазалы??а, ??ыптылы??а, ?демілікке, салауатты ?мір салтын ?алыптастыру?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: Интерактивті та?та, плакаттар.

Саба?ты? барысы:
?йымдастыру кезе?і:
Кіріспе с?з.
М??алім: Б?гінгі саба?ымызды Н. ?. Назарбаевты? с?зімен баста?ым келіп т?р: «Дені сау с?би ?р отбасыны? ?уанышы, ба?ыты. Ал денсаулы?ы мы?ты с?би халы?ты? болаша?ы, Отаныны? сенімді тірегі.»

??рметті о?ушылар «Сау денеде -  салауатты рух» деген т?рбие са?атымызды ашы? деп жариялаймын. Б?гінгі т?рбие са?атымызды? жоспарымен таныстыра кетсек:
Жоспар (слайд)
I.Топ?а б?лу

1-топ денсаулы? тобы.

2-топ тазалы? тобы.

ІІ ?ызы?ушылы?ын ояту.

а) Денсаулы? туралы ?ыс?аша м?лімет. (слайд)

б)Денсаулы? - зор байлы?.(с?ра? - жауап)

ІІІ Жа?сыдан ?йрен,
Жаманнан жирен.
  жа?даяттар

IV. Медбике ке?есі.
V. Денсаулы?ты? досы мен жауы. Видео к?рсету.

VI. Сергіту с?ті. Би-?оз?алыс.

VІI.Бекіту
VIІІ ?орытынды.

ІІ ?ызы?ушылы?ын ояту.

Б?л б?лімдерді? барлы?ы да б?гінгі ?рпа? т?рбиесі ?шін ма?ызды м?селелер болып табылатынына біз сенімдіміз. «Дені сауды? жаны сау», «Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен»деп ?аза? хал?ы айтпа?шы ?азіргі кезде келер ?рпа? жаман ?деттерге ?йір, еліктегіш болып ?сіп келе жат?аны кім - кімге де а?и?ат. О?ушылар жаман ?деттер деп отыр?анымыз ?андай ?деттер?
О?ушылар жауабы.
1 –топ?а     1.Денсаулы? дегенді ?алай т?сінесі?дер?

Денсаулы? дегеніміз- адам ?міріндегі е? ?лкен байлы?ты? бірі, денсаулы?ты? ар?асында адам е?бек етіп,жетістікке жетеді ж?не жа?сы ?мір с?реді.Денсаулы?ты са?тап, оны ны?айту?а ?рбір адамны? ?зі?е ?ана байланысты.

Денсулы? салауатты ?мір  салты туралы ?ылым.

2.Денсаулы?ты са?тау ?шін ?андай ережелерді орындау керек?

 Жеке бас гигенасын са?тау к?н т?ртібін орындау. Дене шыны?тырумен ш??ылдану, д?рыс тама?тану, организмді шы?дау, белсенді, ?айырымды ж?не а?жар?ын болу.

3.Та?ерте?гілік жатты?у жасау не ?шін ?ажет?

4. Денсаулы??а  не зиян?/ К?н т?ртібін б?зу, жеке бас гигенасын са?тамау, аз ?оз?алу, жа?ымсыз ?деттерге ?уес болу /

2-топ?а    1.  Денсаулы?ты? достарына, ?астарына нелерді жат?ызамыз?

2.Біз не ?шін тама?танамыз?  Адам ?немі к?ш ?уатты ж?мсайды, соны ?алпына келтіру ?шін д?рыс тама?тана білу тиіс.Д?рыс тама?тану-денсаулы? негізі.?мір с?ру ?шін тама?танамыз.

3.?здерін ?андай спорт т?рлерін жа?сы к?ресіндер?

4. ?аза?станны? туын к?кке к?теріп, намысымызды ас?а?татып ж?рген ?андай спортшыларды білесі?дер?

 ІІІ Жа?сыдан ?йрен,
Жаманнан жирен.

жа?даяттар(слайд)
1 жа?даят:
Бір к?ні сені жан досы? бір отырыс?а ертіп баратынды?ын айтты. Онда бар?аны?да ?лкен жиынны? ?стінен т?сті?. Сен бейтаныс адамдар ішімдік ішуге, шылым шегуге ша?ырады. Досы? да солар жа?ында. Б??ан дейін досы?ны? м?ндай ?деттерін бай?амапсы?.
Осы жа?дайда сен не істер еді?, ?андай да бір ш??ыл шешім ?абылдайсы? ба? ?з шешімі?мен б?ліс.
2 жа?даят:
Сынып?а жа?адан о?ушы келді. Барлы? сынып о?ушылары онымен жа?ын араласып кетті. Сіз онымен дос та болып алды?ыз. Кейін сіз оны? ж??палы аурумен ауратыны? білді?із.
Б?л жа?дайда?ы сізді? іс - ?рекеті?із ?андай?
3 жа?даят: Сені? ?те жа?сы к?ретін а?а?ны? аузынан ептеп сыраны? иісі шы?атынын бір – екі рет бай?ады?. А?а?ды ?алай ??т?арар еді??
4 жа?даят: Мектептен шы?ып ?йге келе жат?аны?да темекі шегіп отыр?ан бір баланы к?рді?. Сен не істер еді??
5 жа?даят: Са?ан 11 - сынып о?ушысы: «Ма?ан к?нде бір ?орап темекі алып бер. Екеуіміз бірлесіп шегеміз. М?ны тек сен екеуіміз ?ана білетін болайы?. ?йтпесе.» деп ж?дыры?ын к?рсетіп, шарт ?ойды. Не істейсі??

IV. Медбике ке?есі. (о?ушылар с?ра? ?ояды)
- ?азіргі кока-кола, чипсы дегендерді? ??рамында бізге зиян ?андай н?рселер бар?
«Денсаулы? – зор байлы?» с?ра? жауап кезе?і.
1 – топ?а:
1. Денсаулы? дегенді ?алай т?сінесі?дер?
Денсаулы? дегеніміз - адам ?міріндегі е? ?лкен байлы?ты? бірі, денсаулы?ты? ар?асында адам е?бек етіп, жетістікке жетеді ж?не жа?сы ?мір с?реді. Денсаулы?ты са?тап, оны ны?айту?а ?рбір адамны? ?зі?е ?ана байланысты.
Денсаулы? салауатты ?мір салты туралы ?ылым.
2. Денсаулы?ты? достарына, ?астарына нелерді жат?ызамыз?
3. ?здерін ?андай спорт т?рлерін жа?сы к?ресі?дер?

2 - топ?а:
1. Денсаулы?ты са?тау ?шін ?андай ережелерді орындау керек?
Жеке бас гигиенасын са?тау к?н т?ртібін орындау. Дене шыны?тырумен ш??ылдану, д?рыс тама?тану, организмді шы?дау, белсенді, ?айырымды ж?не а?жар?ын болу.
2. Біз не ?шін тама?танамыз? Адам ?немі к?ш ?уатты ж?мсайды, соны ?алпына келтіру ?шін д?рыс тама?тана білу тиіс. Д?рыс тама?тану - денсаулы? негізі. ?мір с?ру ?шін тама?танамыз.
3. ?аза?станны? туын к?кке к?теріп, намысымызды ас?а?татып ж?рген ?андай спортшыларды білесі?дер?

V. Денсаулы?ты? досы мен жауы.

Алдымен темекіні? зияны туралы видео к?рсетіледі.

О?ушылар?а м??алім с?ра? ?ояды. Денсаулы?ты? ?астары мен достары болама? Егер болса онда.

1-топ  досын

2-топ  жауын а? пара??а сипаттама береді ж?не оны та?та?а шы?ып ?ор?айды.
VІ. Сергіту с?ті.
Би – ?оз?алыс. ?оз?алыс – денсаулы?. Денсаулы? – зор байлы?.
VIІ Бекіту: о?ушылар ше?бер ??рып, ?олдарынан ?стап т?рып бір – біріне денсаулы?, ба?ыт, байлы?, т.б. тілектерін тілейді.
VIІІ. ?орытынды:
?лы ойшыл Сократ?а кезі?де мынадай с?ра? ?ойылыпты: «Адам?а ?мірде не ?ымбаттыра? байлы? па, ?лде ата? па?» депті. Сонда Сократ «Байлы? та, ата? та, да?? та адамды шын ба?ытты ете алмайды. Дені сау кедей, ауру патшадан ба?ыттыра?» деп жауап беріпті. Я?ни адам ба?ытты болу ?шін о?ан денсаулы? керек, ал денсаулы?ты? кепілі салауаттылы?. «Тіршілікті? негізі – салауатты болаша?» деп б?гінгі т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

Таби?ат

А?ша

Мал

Машина

Білім

Таби?и к?ш

Дене  шыны?тыру

Та?ам

Тазалы?

Спорт

Просмотр содержимого документа
«Сау денеде - салауатты рух»

«Барқытбел орта мектебі»КММ

«Келісемін»

Тәрбие ісінің меңгерушісі:

А.К.Ашманова.

Тақырыбы:

Сау денеде - салауатты рух.Сынып жетекшісі: Нұрсыдық Гүлмиза

Сынып: 52015-2016 оқу жылы


Тақырыбы: Сау денеде - салауатты рух . (ашық тәрбие сағаты)
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларымыздың салауатты өмір салты жайлы білімдерін тереңдету, адам денсаулығының қымбаттылығын, жат қылықтардан сақтай отырып, өмір сүру үшін қажеттілігін, бағалы байлық екендігін түсіндіру. денсаулық туралы түсінік беру. Денсаулықтың негізі қимыл, спорт, дұрыс тамақтану, таза ауада жүру екенін балаларға ұғындыру. Жаман әдеттерден сақтандыру, ішімдік пен темекінің жас организмге зиянды екенін насихаттау.
Дамытушылық: Өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға, шығармашылық қабілеттерін дамыту, сөйлеу шеберлігін жетілдіру.
Тәрбиелеу: Өзін - өзі күте білуге, тазалыққа, ұқыптылыққа, әдемілікке, салауатты өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, плакаттар.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі:
Кіріспе сөз.
Мұғалім: Бүгінгі сабағымызды Н. Ә. Назарбаевтың сөзімен бастағым келіп тұр: «Дені сау сәби әр отбасының қуанышы, бақыты. Ал денсаулығы мықты сәби халықтың болашағы, Отанының сенімді тірегі.»

Құрметті оқушылар «Сау денеде - салауатты рух» деген тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың жоспарымен таныстыра кетсек:
Жоспар (слайд)
I.Топқа бөлу

1-топ денсаулық тобы.

2-топ тазалық тобы.

ІІ Қызығушылығын ояту.

а) Денсаулық туралы қысқаша мәлімет. (слайд)

б)Денсаулық - зор байлық.(сұрақ - жауап)

ІІІ Жақсыдан үйрен,
Жаманнан жирен.
жағдаяттар

IV. Медбике кеңесі.
V. Денсаулықтың досы мен жауы. Видео көрсету.

VI. Сергіту сәті. Би-қозғалыс.

VІI.Бекіту
VIІІ Қорытынды.

ІІ Қызығушылығын ояту.

Бұл бөлімдердің барлығы да бүгінгі ұрпақ тәрбиесі үшін маңызды мәселелер болып табылатынына біз сенімдіміз. «Дені саудың жаны сау», «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен»деп қазақ халқы айтпақшы қазіргі кезде келер ұрпақ жаман әдеттерге үйір, еліктегіш болып өсіп келе жатқаны кім - кімге де ақиқат. Оқушылар жаман әдеттер деп отырғанымыз қандай әдеттер?
Оқушылар жауабы.
1 –топқа     1.Денсаулық дегенді қалай түсінесіңдер?

Денсаулық дегеніміз- адам өміріндегі ең үлкен байлықтың бірі, денсаулықтың арқасында адам еңбек етіп,жетістікке жетеді және жақсы өмір сүреді.Денсаулықты сақтап, оны нығайтуға әрбір адамның өзіңе ғана байланысты.

Денсулық салауатты өмір  салты туралы ғылым.

2.Денсаулықты сақтау үшін қандай ережелерді орындау керек?

 Жеке бас гигенасын сақтау күн тәртібін орындау. Дене шынықтырумен шұғылдану, дұрыс тамақтану, организмді шыңдау, белсенді, қайырымды және ақжарқын болу.

3.Таңертеңгілік жаттығу жасау не үшін қажет?

4. Денсаулыққа  не зиян?/ Күн тәртібін бұзу, жеке бас гигенасын сақтамау, аз қозғалу, жағымсыз әдеттерге әуес болу /

2-топқа    1.  Денсаулықтың достарына, қастарына нелерді жатқызамыз?

2.Біз не үшін тамақтанамыз?  Адам үнемі күш қуатты жұмсайды, соны қалпына келтіру үшін дұрыс тамақтана білу тиіс.Дұрыс тамақтану-денсаулық негізі.Өмір сүру үшін тамақтанамыз.

3.Өздерін қандай спорт түрлерін жақсы көресіндер?

4. Қазақстанның туын көкке көтеріп, намысымызды асқақтатып жүрген қандай спортшыларды білесіңдер?

 ІІІ Жақсыдан үйрен,
Жаманнан жирен.

жағдаяттар(слайд)
1 жағдаят:
Бір күні сені жан досың бір отырысқа ертіп баратындығын айтты. Онда барғаныңда үлкен жиынның үстінен түстің. Сен бейтаныс адамдар ішімдік ішуге, шылым шегуге шақырады. Досың да солар жағында. Бұған дейін досыңның мұндай әдеттерін байқамапсың.
Осы жағдайда сен не істер едің, қандай да бір шұғыл шешім қабылдайсың ба? Өз шешіміңмен бөліс.
2 жағдаят:
Сыныпқа жаңадан оқушы келді. Барлық сынып оқушылары онымен жақын араласып кетті. Сіз онымен дос та болып алдыңыз. Кейін сіз оның жұқпалы аурумен ауратының білдіңіз.
Бұл жағдайдағы сіздің іс - әрекетіңіз қандай?
3 жағдаят: Сенің өте жақсы көретін ағаңның аузынан ептеп сыраның иісі шығатынын бір – екі рет байқадың. Ағаңды қалай құтқарар едің?
4 жағдаят: Мектептен шығып үйге келе жатқаныңда темекі шегіп отырған бір баланы көрдің. Сен не істер едің?
5 жағдаят: Саған 11 - сынып оқушысы: «Маған күнде бір қорап темекі алып бер. Екеуіміз бірлесіп шегеміз. Мұны тек сен екеуіміз ғана білетін болайық. Әйтпесе......» деп жұдырығын көрсетіп, шарт қойды. Не істейсің?

IV. Медбике кеңесі. (оқушылар сұрақ қояды)
- Қазіргі кока-кола, чипсы дегендердің құрамында бізге зиян қандай нәрселер бар?
«Денсаулық – зор байлық» сұрақ жауап кезеңі.
1 – топқа:
1. Денсаулық дегенді қалай түсінесіңдер?
Денсаулық дегеніміз - адам өміріндегі ең үлкен байлықтың бірі, денсаулықтың арқасында адам еңбек етіп, жетістікке жетеді және жақсы өмір сүреді. Денсаулықты сақтап, оны нығайтуға әрбір адамның өзіңе ғана байланысты.
Денсаулық салауатты өмір салты туралы ғылым.
2. Денсаулықтың достарына, қастарына нелерді жатқызамыз?
3. Өздерін қандай спорт түрлерін жақсы көресіңдер?

2 - топқа:
1. Денсаулықты сақтау үшін қандай ережелерді орындау керек?
Жеке бас гигиенасын сақтау күн тәртібін орындау. Дене шынықтырумен шұғылдану, дұрыс тамақтану, организмді шыңдау, белсенді, қайырымды және ақжарқын болу.
2. Біз не үшін тамақтанамыз? Адам үнемі күш қуатты жұмсайды, соны қалпына келтіру үшін дұрыс тамақтана білу тиіс. Дұрыс тамақтану - денсаулық негізі. Өмір сүру үшін тамақтанамыз.
3. Қазақстанның туын көкке көтеріп, намысымызды асқақтатып жүрген қандай спортшыларды білесіңдер?

V. Денсаулықтың досы мен жауы.

Алдымен темекінің зияны туралы видео көрсетіледі.

Оқушыларға мұғалім сұрақ қояды. Денсаулықтың қастары мен достары болама? Егер болса онда.....

1-топ досын

2-топ жауын ақ параққа сипаттама береді және оны тақтаға шығып қорғайды.
VІ. Сергіту сәті.
Би – қозғалыс. Қозғалыс – денсаулық. Денсаулық – зор байлық.
VIІ Бекіту: оқушылар шеңбер құрып, қолдарынан ұстап тұрып бір – біріне денсаулық, бақыт, байлық, т.б. тілектерін тілейді.
VI
ІІ. Қорытынды:
Ұлы ойшыл Сократқа кезіңде мынадай сұрақ қойылыпты: «Адамға өмірде не қымбаттырақ байлық па, әлде атақ па?» депті. Сонда Сократ «Байлық та, атақ та, даңқ та адамды шын бақытты ете алмайды. Дені сау кедей, ауру патшадан бақыттырақ» деп жауап беріпті. Яғни адам бақытты болу үшін оған денсаулық керек, ал денсаулықтың кепілі салауаттылық. «Тіршіліктің негізі – салауатты болашақ» деп бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.Табиғат

Ақша

Мал

Машина

Білім

Табиғи күш

Дене шынықтыру

Тағам

Тазалық

Спорт


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Сау денеде - салауатты рух

Автор: Нурсыдык Гулмиза

Дата: 04.04.2016

Номер свидетельства: 314611

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Сау денеде - салауатты рух ?алыптыстыру"
  ["seo_title"] => string(37) "saudieniediesalauattyrukhkalyptystyru"
  ["file_id"] => string(6) "314612"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459741201"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства