kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?зді? ??рылысы мен ?ызметі

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Биология » п?нінен  саба? жоспары

Мектеп: Ба?тыбай Жолбарыс?лы атында?ы №18 орта мектеп-лицейі

К?ні                                               

Та?ырып: К?ру м?шесі. К?зді? ??рылысы мен ?ызметі
М??алiм:

Сынып:                                           о?ушы саны :

Саба?ты? ма?саты:

К?руді? ма?ызы, ??рылысы, адамны? к?ру сезіміні? ?абылдануы туралы т?сінік беру.

Дамытушылы?ы

к?з ?ызметі, оны? б?зылуы, к?з гигиенасы туралы т?сінік ?алыптастыру.

Т?рбиелігі

о?ушыларды   ?зін ортада сыпайы ?стау?а, адамгершілікке т?рбиелеу

Саба?ты? типі:Жа?а саба?   

Саба?ты? т?рі: баяндама, лекция, т?сіндіру

Саба?ты? ?дісі:  слайдтармен ж?мыстар, тірек-сызба ??ру.                                     

Саба?ты? к?рнекілігі: тірек-сызбалар. Сызба-н?с?алар

Саба?ты? барысы:

 І. ?йымдастыру б?лімі.

 ІІ. ?й тапсырмасын с?рау

1. Анализаторлар дегеніміз не?

2. ?андай сезім т?рлерін білесі?дер?

3. Тітіркенуді ?абылдау ?алай іске асады?

ІІІ. Жа?а саба?.

К?з – адамны? к?ру м?шесі. Ол ар?ылы адам сырт?ы ортадан а?парат ?абылдайды. Сырт?ы ортадан ?абылданатын а?паратты? 80 – 90 % — ы к?ру м?шесі ар?ылы ж?зеге асады. К?з ар?ылы адам ?зін ?орша?ан заттарды, ?р т?рлі денелерді, оларды? пішінін, т?рін, т?сін, ?имылын, ??рылысын ?абылдайды.

К?зді? б?зылуы, ауру т?рлері:

Алыстан к?ргіштік- ?ЫРА?ТЫЛЫ?.

Алыстанк?рмеушілік — СЫ?ЫРЛЫ?.

Н?рлы?абы?шасыны? б?зылуы — ГЛОУКОМА

К?зб?рша?ыны? б?лы??ырлауы — КАТАРАКТА.

Суы? тиюі – КОНЪЮКТИВИТ

Алдын алу жолдары.К?зді? жітілігін са?тау ?шін т?мендегі ережелерді есте ?ста?ан ж?н:

•   Е?бек   т?ртібі   мен   жа?дайын   о?тайландыру, демалу, д?рыс тама?тану, жары?ты? т?суін реттеу, к?з д?рігеріне жиі?аралып т?ру;

•   К?зді ?ысып ?арау?а болмайды, б?л сыр?атты ас?ындыра т?седі;

•   Окы?ан кезде ортак жарыктан ?зге кітап?а т?сіп т?ратын жары? та ?ажет. Теледидарды да ?ара??ы б?лмед е?арау?а болмайды.

К?з жітілігін са?тау?а к?згеарн ал?ан жатты?улар пайдалы:

1-жатты?у. К?зді ?атты ж?мып, ?айтабосаты?ыз, біра? ?аба?ты ашпа?ыз. Одан со? к?зді 10 ретжиі-жиі жыпылы?таты?ыз. Енді ?аба?ты ?атты та??ал?андай жо?ары к?тері?із, одан со? ?аба?ты т?йі?із. Б?ны да 10 рет?айталайсыз.

2-жатты?у. Сауса? ?штары ?ыз?анша ала?андары?ызды ?атты ыс?ыла?ыз. К?з ?ясы шетіндегі самайды сауса ??штарымен айналдыра ??ала?ыз. Ж?не де о? ?олсауса?тары са?ат тіліні?ба?ыты бойынша, сол жа? ?олды? сау?астары са?аттіліне ?арсыба?ытта ?оз?алуы тиіс.

3-жатты?у. Терезе  алдына т?рып, алыста?ы бір зат?а кара?ыз, одан кейін к?зді м?рын ?шына ба?ытта?ыз, сосын ?айтадан  алыста?ы  зат?а ?ара?ыз. Бірнешерет  ?айтала?ыз.

4-жатты?у. К?зді ж?ма отырып к?зді баяу айналдыры?ыз. Алдымен бірба?ытка бес рет толы? айналдыры?ыз, одансо? екінші жа??а ?арай айналдыры?ыз. 30 секунд бойы орында?ыз.                      

5-жатты?у. ?аба?тыжауып, олардысауса??шымен 30 секунд у?ала?ыз.                                                       

• Халел Досм?хамедовты? ?а?идасы.

• К?зі? сау болсын десе?:

1. Ымыртта, ала-к?ле?кеде, нашар жары?та о?ыма, жазба, ж?мыс жасама.

2. К?ндіз ж?мыс жаса?анда,жары? (терезе) сол жа?тан болсын.

3. Ж?мыс уа?ытында к?зі? талса,ж?мысы?ды то?татып, к?зі? дем ал?анша терезеге ?ара.

4. Еш уа?ытта к?зі?ді у?алама,тазалап жумай т?рып ?олы?ды к?зі?е тигізбе.

5. К?зі? ауырса,не к?руі? кемісе д?рігерге к?рін.

6. Б?тен кісіні? бет орамалымен беті?ді, к?зі?ді с?ртпе. ?зі?ні? бет орамалы? болсын!

7. ?р?ашанда тазалы?ты са?тап ж?р.

ІV. Бекіту.  Кестені толтыр

К?з ?абы?ы. ??рылысы ат?аратын ?ызметі

V. Ба?алау: Саба??а белсене ?атыс?ан о?ушыларды ба?алау

VІ. ?йге тапсырма: о?ып т?сінгенін баяндау;  с?ра?тар?а жауап беру жазбаша; §20

Просмотр содержимого документа
«К?зді? ??рылысы мен ?ызметі»


«Биология » пәнінен сабақ жоспары

Мектеп: Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы №18 орта мектеп-лицейі

Күні

Тақырып: Көру мүшесі. Көздің құрылысы мен қызметі
Мұғалiм:

Сынып: оқушы саны :


Сабақтың мақсаты:

Көрудің маңызы, құрылысы, адамның көру сезімінің қабылдануы туралы түсінік беру.

Дамытушылығы

көз қызметі, оның бұзылуы, көз гигиенасы туралы түсінік қалыптастыру.


Тәрбиелігі

оқушыларды   өзін ортада сыпайы ұстауға, адамгершілікке тәрбиелеу


Сабақтың типі:Жаңа сабақ   

Сабақтың түрі: баяндама, лекция, түсіндіру

Сабақтың әдісі:  слайдтармен жұмыстар, тірек-сызба құру.                                     

Сабақтың көрнекілігі: тірек-сызбалар. Сызба-нұсқалар

Сабақтың барысы:

 І. Ұйымдастыру бөлімі.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

1. Анализаторлар дегеніміз не?

2. Қандай сезім түрлерін білесіңдер?

3. Тітіркенуді қабылдау қалай іске асады?

ІІІ. Жаңа сабақ.

Көз – адамның көру мүшесі. Ол арқылы адам сыртқы ортадан ақпарат қабылдайды. Сыртқы ортадан қабылданатын ақпараттың 80 – 90 % — ы көру мүшесі арқылы жүзеге асады. Көз арқылы адам өзін қоршаған заттарды, әр түрлі денелерді, олардың пішінін, түрін, түсін, қимылын, құрылысын қабылдайды.

Көздің бұзылуы, ауру түрлері:

Алыстан көргіштік- ҚЫРАҚТЫЛЫҚ.

Алыстанкөрмеушілік — СЫҒЫРЛЫҚ.

Нұрлықабықшасының бұзылуы — ГЛОУКОМА

Көзбұршағының бұлыңғырлауы — КАТАРАКТА.

Суық тиюі – КОНЪЮКТИВИТ

Алдын алу жолдары .Көздің жітілігін сақтау үшін төмендегі ережелерді есте ұстаған жөн:

•   Еңбек   тәртібі   мен   жағдайын   оңтайландыру, демалу, дұрыс тамақтану, жарықтың түсуін реттеу, көз дәрігеріне жиіқаралып тұру;

•   Көзді қысып қарауға болмайды, бұл сырқатты асқындыра түседі;

•   Окыған кезде ортак жарыктан өзге кітапқа түсіп тұратын жарық та қажет. Теледидарды да қараңғы бөлмед еқарауға болмайды.

Көз жітілігін сақтауға көзгеарн алған жаттығулар пайдалы:

1-жаттығу. Көзді қатты жұмып, қайтабосатыңыз, бірақ қабақты ашпаңыз. Одан соң көзді 10 ретжиі-жиі жыпылықтатыңыз. Енді қабақты қатты таңғалғандай жоғары көтеріңіз, одан соң қабақты түйіңіз. Бұны да 10 ретқайталайсыз.

2-жаттығу. Саусақ ұштары қызғанша алақандарыңызды қатты ысқылаңыз. Көз ұясы шетіндегі самайды сауса құштарымен айналдыра ұқалаңыз. Және де оң қолсаусақтары сағат тілініңбағыты бойынша, сол жақ қолдың сауқастары сағаттіліне қарсыбағытта қозғалуы тиіс.

3-жаттығу. Терезе алдына тұрып, алыстағы бір затқа караңыз, одан кейін көзді мұрын ұшына бағыттаңыз, сосын қайтадан алыстағы затқа қараңыз. Бірнешерет қайталаңыз.

4-жаттығу. Көзді жұма отырып көзді баяу айналдырыңыз. Алдымен бірбағытка бес рет толық айналдырыңыз, одансоң екінші жаққа қарай айналдырыңыз. 30 секунд бойы орындаңыз.                      

5-жаттығу. Қабақтыжауып, олардысаусақұшымен 30 секунд уқалаңыз.                                                       

• Халел Досмұхамедовтың қағидасы.

• Көзің сау болсын десең:

1. Ымыртта, ала-көлеңкеде, нашар жарықта оқыма, жазба, жұмыс жасама.

2. Күндіз жұмыс жасағанда ,жарық (терезе) сол жақтан болсын.

3. Жұмыс уақытында көзің талса,жұмысыңды тоқтатып, көзің дем алғанша терезеге қара.

4. Еш уақытта көзіңді уқалама,тазалап жумай тұрып қолыңды көзіңе тигізбе.

5. Көзің ауырса,не көруің кемісе дәрігерге көрін.

6. Бөтен кісінің бет орамалымен бетіңді, көзіңді сүртпе. Өзіңнің бет орамалың болсын!

7. Әрқашанда тазалықты сақтап жүр.

ІV. Бекіту.  Кестені толтыр

Көз қабығы. Құрылысы атқаратын қызметі

 

V. Бағалау: Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалау

VІ. Үйге тапсырма: оқып түсінгенін баяндау;  сұрақтарға жауап беру жазбаша; §20


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
К?зді? ??рылысы мен ?ызметі

Автор: ?.М.?мірова

Дата: 24.12.2015

Номер свидетельства: 269859

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства