kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ан, ?лпа с?йы?ты?ы ж?не лимфа-организмні? ішкі ортасыны? ??рам б?ліктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? та?ырыбы: «?ан, ?лпа с?йы?ты?ы ж?не лимфа-организм ішкі ортасыны? ??рам б?ліктері. Оларды? айналымы ж?не байланысы. ?анны? ??рамы: плазма ж?не формалы элементтері - эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. №10 зертханалы? ж?мыс.
Саба? ма?саты:
- А?заны? ішкі ортасын т?сіну, ?анны? ?асиеті, ??рамы 
ж?не ?ызметіне сипаттама беру;
- Саба?ты? т?сілдерін ?олдану ар?ылы о?ушы білімін тере?детуге 
ж?не о?ушы пайдасына шешілетін жа?даяттарда ал?ан білімдерін 
толы??анды ж?мсау?а ?йрену;
- ?ан ??рамыны? т?ра?ты ж?не белгілі к?лемде болу 
ма?ыздылы?ыны? ескеру, салауатты ?мір салтын ?стану?а баулу.
Саба? ?дісі:,СТО жобасы элементтерін ?олдану, зертханалы? ж?мыс
Саба??а ?ажетті ??рал-жабды?тар: проектор, интернет материалдары, А3 формалы беттер, микроскоп, микропрепараттар, т?рлі-т?сті бояу ?арындаштар, т.б
П?наралы? байланыс: химия, физиология.
Саба? барысы:
?йымдастырылатын ж?мыстар: Ж?мыс?а ?ажетті ??рал- жабды?тар:
І. ?йымдастыру кезе?і (3 минут)
- Сынып даярлы?ын ?ада?алау;
- Сынып о?ушыларын т?гендеу;
- Саба??а ?ажетті ??рал- жабды?тарды? толы? болуын ?амтамасыз ету.
Балалар, саба?ымызды бастамас б?рын, топ?а б?лініп алайы?. ?р топтан топ басшысын о?ушыны та?даймыз.
Балалар, орынымыздан т?райы?. ?рбір топ м?шелері ?олдарымызды ?стап, ше?бер (шатты? ше?бері) жасаймыз. ?р топ бір-біріне с?здерін айтып, с?ттілік тілеп, орындарына жай?асады.
ІІ.?й тапсырмасын с?рау. (интеракивті та?тамен ж?мыс)
Берілген с?йлем д?рыс болса «+», ?ате болса «-»  белгісін ?ою (5-7 минут)
1.Адам а?засында?ы тірек-?имыл ж?йесіне ?а??а ж?не б?лшы? еттер
 жатады.
2.С?йек д?некер ?лпа т?ріне жатады.
3.Денедегі с?йектер бірігіп, б?лшы? еттер т?зеді
4.С?йектер пішініне ?арай 2 топ?а б?лінеді
5.Ми бас с?йектері: ж?п самай, ма?дай.
6.Омырт?а жотасы 33-34 омырт?адан т?рады 
7.Иы? белдеу с?йектері: 2 б??ана, 2 жауырын  
8.Адамны? с?йегі 30-35 жас?а дейін ?седі
9.С?йекке серпімділік, иілгіштік ?асиет беретін органикалы? зат – оссеин
10.Денедегі б?лшы? етті? жалпы саны 600 астам
Тексеру ж?мысы ж?п бойынша ж?ргізіледі.
Д?рыс жауабы интерактивті та?тада жазылып к?рсетіледі:
ІІІ. Шешімін табайы?: (2 минут)
Ж?мба? жасырылып, о?ушылар шешімін табады.
С?йы? десем, су емес,
А?зада а?ар жолы бар
Т?сі де оны? а? емес,
Ал ?ызыл дейді а?алар.
О?ды- солды ой?астар,
?ызмет жасар, то?тамай.
Сергектікке жол бастар,
Шипасы оны? та?ы бар.
Жауабы: ?ан
Балалар, д?рыс жауабын тапты?дар. Д?птерлерімізді ашып, б?гінгі к?нді ж?не жа?а саба? та?ырыбын жазып ?оямыз.

 Жа?а та?ырып: «А?заны? ішкі ортасы» 
Балалар, а?заны? ішкі ортасы та?ырыбына ?андай ма?сат ?оямыз? О?ушылар б?гінгі жа?а та?ырып?а ?здері ма?сат ?ояды.

І?. Видеоролик тамашалау. (3-5 минут)
 «?ан ж?не оны? ??рамы» атты ?ыс?аша к?рсетілім балалар назарына ?сынылады. Видеофильм со?ында о?ушылардан нендей ?сер ал?андары с?ралып ?теді.

?. Постер жасау. Ендеше, « ?ан» с?зіне ?р топ кластер жасайы?шы. (5 мин.)
Жаса?ан постерлерін ?р топ м?шелерінен 1 о?ушы шы?ып, ?ор?айды. 
 І топ

                  А?заны? ішкі ортасы

?лпа с?йы?ты?ы      

                                        ?ан                   Лимфа                                                                                                             

ІІ топ «?ан жасушалары»

?ан жасушаларына эритроциттер, лейкоцит, тромбоцит жатады. Эритроциггерді? негізі ?ызметі- О2 мен СО2 тасымалдау. Адам ?анында 99%-эритроцит,1%- баска жасушалар.

Лейкоцитгері т?ссіз, ядролы жасушалар.1мм3 ?анда 4-9мын лейкоцит болады. Негізгі кызметі - ?ор?аныш  ?ызметін, улы затгарды залалсызландырып ыдырату. Уа?ытша к?бею лейкоцитоз, канда?ы а? т?йіршіктерді? азаюы лейкемия дейді.

Т?йірлі лейкоциттер-гранулоциттер, т?йіршіксіз - агранулоциттер

Екі ж?лдыз бір тілек. ?р топ о?ушылары та?ырыпты т?сінді немесе т?сінгенбеген жа?тарын стикерге жазады.             

?І. Глоссарий.  Та?ырыпта?ы жа?а терминдер: (д?птерге жаздырту)
1. Плазма – ?анны? сар?ыштау т?сті с?йы? б?лімі. 
2. Эритроцит – ?анны? ?ызыл, ядросыз жасушалары.
3. Лейкоцит- ?анны? т?ссіз жасушалары немесе жебір жасушалар.
4.Тромбоциттер- ?ан пластинкалары.
5.Гемоглобин- ?ан?а ?ызыл т?с беретін пигмент.
6.Оксигемоглобин- оттегімен ?осыл?ан гемоглобин.

?ІІ. Сергіту с?ті. «Б?лшы?ет ж?мысын жа?сарту жатты?улары» Балалар, сергіту с?ті алды??ы ?ткен та?ырыппен тікелей байланысты болма?. 1. ?олымыз?а ?олайнаны алып, шайнау, ымдау б?лшы? еттеріні? ?оз?алысын ба?ылаймыз. 2. Мойын б?лшы?еттеріні? ?оз?алысын мойынды о??а, сол?а ж?не алды?ы, арт?а б?ру ар?ылы ба?ылаймыз. 3. Иы? б?лшы?еттеріні? ?оз?алысын ?олымызды к?теріп, са?ат тілімен о??а, сол?а ж?не алды?а к?теріп ба?ылаймыз. К?кет ?оз?алысын м ы??ын?а ?олымызды ?ойып, са?ат тілімен о? жа? ж?не сол жа??а б?рылыс жасаймыз. Ая? б?лшы? еттеріні? ?оз?алысын орынымыда т?рып, жаймен ая?тарымызды кезекпен к?тереміз. Осымен жатты?ыуымыз ая?талды.Орынымыз?а жай?асамыз.
?ІІІ.Та?ырыпты бекіту
Та?ырыпты? зертханалы? ж?мыс №10 Та?ырыбы: «Адам ?анын  микроскоп астында ?арап, ??рылысымен танысу.»
Балалар, алдары?а берілген зертханалы? ж?мыста?ы тапсырмаларды орындайды.
(микроскоппен ж?мыс жасауды т?сіндіру) Зертханалы? ж?мысты? ??делуі.
1.Ж?мыс та?ырыбы
2.Ж?мыс ма?саты
3.Ж?мыс?а ?ажетті ??рал- жабды?тар
4.?ан жасушаларыны? суреттерін салып, ??рамын жазу

5. № ?ан жасушалары ??рылысы Ат?аратын ?ызметі
1

2

3
6.?орытындылау.
ІХ. Биологиялык, диктант

Организмні? ішкі ортасы деп. айтады. ?ан организмдегі. ?лпа?а жатады. ?ан жасушаларына.,.,. жатады. Эритроцитті? ?ызметі. тасымалдау. Лейкоциттер организмге т?скен. ?зіне сі?іріп ?орытады.

К?п нуктені? орнына ?оятын создер: д?некер, лейкоцит, эритроцит, тромбоцит, ?ан, лимфа, жасуша с?йыкты?ы, О2, б?где заттарды.

Х. ?йге тапсырма беру: 6 тарау, 28 та?ырып о?у, 10 тестілеу с?ра?ын та?ырып бойынша ??растыру. 

Рефлексия

ХІ.Ба?алау. ?р топта?ы ба?алаушылар, топта?ы м?шелерді? ж?мыстарын ?арап шы?ып, оларды ба?алайды.

Просмотр содержимого документа
«?ан, ?лпа с?йы?ты?ы ж?не лимфа-организмні? ішкі ортасыны? ??рам б?ліктері»

Сабақ тақырыбы: «Қан, ұлпа сұйықтығы және лимфа-организм ішкі ортасының құрам бөліктері. Олардың айналымы және байланысы. Қанның құрамы: плазма және формалы элементтері - эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. №10 зертханалық жұмыс.
Сабақ мақсаты:
- Ағзаның ішкі ортасын түсіну, қанның қасиеті, құрамы 
және қызметіне сипаттама беру;
- Сабақтың тәсілдерін қолдану арқылы оқушы білімін тереңдетуге 
және оқушы пайдасына шешілетін жағдаяттарда алған білімдерін 
толыққанды жұмсауға үйрену;
- Қан құрамының тұрақты және белгілі көлемде болу 
маңыздылығының ескеру, салауатты өмір салтын ұстануға баулу.
Сабақ әдісі:,СТО жобасы элементтерін қолдану, зертханалық жұмыс
Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар: проектор, интернет материалдары, А3 формалы беттер, микроскоп, микропрепараттар, түрлі-түсті бояу қарындаштар, т.б
Пәнаралық байланыс: химия, физиология.
Сабақ барысы:
Ұйымдастырылатын жұмыстар: Жұмысқа қажетті құрал- жабдықтар:
І. Ұйымдастыру кезеңі (3 минут)
- Сынып даярлығын қадағалау;
- Сынып оқушыларын түгендеу;
- Сабаққа қажетті құрал- жабдықтардың толық болуын қамтамасыз ету.
Балалар, сабағымызды бастамас бұрын, топқа бөлініп алайық.. Әр топтан топ басшысын оқушыны таңдаймыз.
Балалар, орынымыздан тұрайық. Әрбір топ мүшелері қолдарымызды ұстап, шеңбер (шаттық шеңбері) жасаймыз. Әр топ бір-біріне сөздерін айтып, сәттілік тілеп, орындарына жайғасады.
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау. (интеракивті тақтамен жұмыс)
Берілген сөйлем дұрыс болса «+», қате болса «-» белгісін қою (5-7 минут)
1.Адам ағзасындағы тірек-қимыл жүйесіне қаңқа және бұлшық еттер
жатады.
2.Сүйек дәнекер ұлпа түріне жатады.
3.Денедегі сүйектер бірігіп, бұлшық еттер түзеді
4.Сүйектер пішініне қарай 2 топқа бөлінеді
5.Ми бас сүйектері: жұп самай, маңдай.
6.Омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан тұрады
7.Иық белдеу сүйектері: 2 бұғана, 2 жауырын
8.Адамның сүйегі 30-35 жасқа дейін өседі
9.Сүйекке серпімділік, иілгіштік қасиет беретін органикалық зат – оссеин
10.Денедегі бұлшық еттің жалпы саны 600 астам
Тексеру жұмысы жұп бойынша жүргізіледі.
Дұрыс жауабы интерактивті тақтада жазылып көрсетіледі:
ІІІ. Шешімін табайық: (2 минут)
Жұмбақ жасырылып, оқушылар шешімін табады.
Сұйық десем, су емес,
Ағзада ағар жолы бар
Түсі де оның ақ емес,
Ал қызыл дейді ағалар.
Оңды- солды ойқастар,
Қызмет жасар, тоқтамай.
Сергектікке жол бастар,
Шипасы оның тағы бар.
Жауабы: қан
Балалар, дұрыс жауабын таптыңдар. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді және жаңа сабақ тақырыбын жазып қоямыз.

Жаңа тақырып: «Ағзаның ішкі ортасы» 
Балалар, ағзаның ішкі ортасы тақырыбына қандай мақсат қоямыз? Оқушылар бүгінгі жаңа тақырыпқа өздері мақсат қояды.

ІҮ. Видеоролик тамашалау. (3-5 минут)
«Қан және оның құрамы» атты қысқаша көрсетілім балалар назарына ұсынылады. Видеофильм соңында оқушылардан нендей әсер алғандары сұралып өтеді.

Ү. Постер жасау. Ендеше, « қан» сөзіне әр топ кластер жасайықшы. (5 мин.)
Жасаған постерлерін әр топ мүшелерінен 1 оқушы шығып, қорғайды. 
І топ

Ағзаның ішкі ортасы


Ұлпа сұйықтығы

Қан Лимфа

ІІ топ «Қан жасушалары»

Қан жасушаларына эритроциттер, лейкоцит, тромбоцит жатады. Эритроциггердің негізі қызметі- О2 мен СО2 тасымалдау. Адам қанында 99%-эритроцит,1%- баска жасушалар.

Лейкоцитгері түссіз, ядролы жасушалар.1мм3 қанда 4-9мын лейкоцит болады. Негізгі кызметі - қорғаныш қызметін, улы затгарды залалсызландырып ыдырату. Уақытша көбею лейкоцитоз, кандағы ақ түйіршіктердің азаюы лейкемия дейді.

Түйірлі лейкоциттер-гранулоциттер, түйіршіксіз - агранулоциттер

Екі жұлдыз бір тілек. Әр топ оқушылары тақырыпты түсінді немесе түсінгенбеген жақтарын стикерге жазады.

ҮІ. Глоссарий. Тақырыптағы жаңа терминдер: (дәптерге жаздырту)
1. Плазма – қанның сарғыштау түсті сұйық бөлімі. 
2. Эритроцит – қанның қызыл, ядросыз жасушалары.
3. Лейкоцит- қанның түссіз жасушалары немесе жебір жасушалар.
4.Тромбоциттер- қан пластинкалары.
5.Гемоглобин- қанға қызыл түс беретін пигмент.
6.Оксигемоглобин- оттегімен қосылған гемоглобин.

ҮІІ. Сергіту сәті. «Бұлшықет жұмысын жақсарту жаттығулары» Балалар, сергіту сәті алдыңғы өткен тақырыппен тікелей байланысты болмақ. 1. Қолымызға қолайнаны алып, шайнау, ымдау бұлшық еттерінің қозғалысын бақылаймыз. 2. Мойын бұлшықеттерінің қозғалысын мойынды оңға, солға және алдығы, артқа бұру арқылы бақылаймыз. 3. Иық бұлшықеттерінің қозғалысын қолымызды көтеріп, сағат тілімен оңға, солға және алдыға көтеріп бақылаймыз. Көкет қозғалысын м ыұқынға қолымызды қойып, сағат тілімен оң жақ және сол жаққа бұрылыс жасаймыз. Аяқ бұлшық еттерінің қозғалысын орынымыда тұрып, жаймен аяқтарымызды кезекпен көтереміз. Осымен жаттығыуымыз аяқталды.Орынымызға жайғасамыз.
ҮІІІ.Тақырыпты бекіту
Тақырыптық зертханалық жұмыс №10 Тақырыбы: «Адам қанын микроскоп астында қарап, құрылысымен танысу.»
Балалар, алдарыңа берілген зертханалық жұмыстағы тапсырмаларды орындайды.
(микроскоппен жұмыс жасауды түсіндіру) Зертханалық жұмыстың өңделуі.
1.Жұмыс тақырыбы
2.Жұмыс мақсаты
3.Жұмысқа қажетті құрал- жабдықтар
4.Қан жасушаларының суреттерін салып, құрамын жазу

5. № Қан жасушалары Құрылысы Атқаратын қызметі
1

2

3
6.Қорытындылау.
ІХ. Биологиялык, диктант

Организмнің ішкі ортасы деп ... айтады. Қан организмдегі ... ұлпаға жатады. Қан жасушаларына .., .... , ... жатады. Эритроциттің қызметі ... тасымалдау. Лейкоциттер организмге түскен ... өзіне сіңіріп қорытады.

Көп нуктенің орнына қоятын создер: дәнекер, лейкоцит, эритроцит, тромбоцит, қан, лимфа, жасуша сұйыктығы, О2, бөгде заттарды.

Х. Үйге тапсырма беру: 6 тарау, 28 тақырып оқу, 10 тестілеу сұрағын тақырып бойынша құрастыру. 

Рефлексия

ХІ.Бағалау. Әр топтағы бағалаушылар, топтағы мүшелердің жұмыстарын қарап шығып, оларды бағалайды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?ан, ?лпа с?йы?ты?ы ж?не лимфа-организмні? ішкі ортасыны? ??рам б?ліктері

Автор: Нурумова Динара Бекжигитовна

Дата: 07.01.2016

Номер свидетельства: 273065

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства