kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Г?л шо?ыры

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:   «Г?лшо?ырлары, биологиялы? ма?ызы»  

Саба?ты? ма?саты:

А) Білімділік:

     ?рт?рлі білім тексеру тапсырмаларын бере отырып, ?сімдіктер туралы білім, білік да?дыларын ?алыптастыру, ме?герту.

?) Дамытушылы?:

      Саба?ты ойын ар?ылы о?ушыны? тап?ырлы?, іздемпазды? ?асиеттерін дамыту, д?ние танымын ке?ейту, саба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Б) Т?рбиелік:

     ?орша?ан орта мен таби?атты ?ор?ай білуге, с?лулы?ты сезіне білуге т?риелеу.

  Саба?ты? к?рнекілігі: Т?рлі т?сті суреттер, де?гейлік тапсырмалар, слайдтар.

  Саба?ты? т?рі:   Іскерлік пен да?дыны ?алыптастыру.

  Саба?ты? ?дісі:  С?ра? жауап, баяндау, топты? ж?мыс, жа?а технологиялы? ?дістер, тест ж?мысы.

Саба?ты? барысы:     

І. ?йымдастыру кезе?і.  

 С?лемдесу,о?ушыларды т?гендеу,о?ушылар даярлы?ын тексеру, топ?а б?лу.

    О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ояту.      «Ой ?оз?ау» сатысы.

  1.    Латынша б?л г?л Галактус (Galaktus)- с?ттей а? деген ма?ананы білдіреді. Ертедегі а?ызда Адам ата мен Хауа ана ж?ннаттан ?уыл?ан кезде к?н суытып кетіп, Хауа ананы жылыту?а бірнеше ?ар кристалдары г?лге айналыпты. Осыдан б?л г?л ?міт символына айналыпты. Ерте к?ктемде г?лдейтін б?л ?андай г?л?               (Б?йшешек )

2. Б?л ?сімдік ?ыш?ылы к?п, батпа?ты жерлерде ?седі ж?не жырт?ыш болып есептеледі. Себебі ол буна?денелілерді т?рін ?згерткен аушы жапыра?тарымен аулайды. Буна?денелілерді? жауы бол?ан б?л ?андай ?сімдік? (Шы?шылды?)

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру.      Ма?ананы ажырату сатысы.

1-топ?а   «Аталы?ты? ??рлысы»   

2-топ?а   «Аналы?ты? ??рлысы»

3-топ?а  «Г?лді? ??рлысы»

С?ра?- жауап.       «Кім жылдам»

1-топ?а  

1. К?лте ?айда орналасады?   

 2. К?лте ?андай ?ызмет ат?арады?                                                                                                  

3. Г?л шірнеліктері ?ай жерде болады?                                        

4. Г?л серігі дегеніміз не?                                                                                                                               

5. Г?л серігі ?анша?а б?лінеді?    

2-топ?а 

1.  ?ос жынысты деп ?андай г?лдерді айтады?                                                                             

2.  Дара жынысты деп ?андай г?лдерді айтады?  

3. Г?лді? формуласы дегеніміз не?                                                                                                          

4. Г?л формуласы ?аза?ша ?ріптермен ?алай та?баланады?                                                          

5. Д?рыс г?л дегеніміз ?андай г?л? 

3-топ?а 

1.Б?рыс г?л дегеніміз ?андай г?л?          

2. Аталы? г?л дегеніміз ?андай г?л? 

3. Бір ?йлі г?лдер ?андай г?лдер? 

4. К?бею м?шелерді ата?          

5. Г?л дегеніміз не? 

  ІІІ. Жа?а саба?.  Білгім келеді?    

      Кітаппен ж?мыс. 5 минут ішінде о?ушылар та?ырыпты ?здері жеке о?ып шы?ып, ж?пта тал?ылау, топта жариялау ?шін ?р топтан бір о?ушы орта?а шы?ып жа?а саба?ты тал?ылайды.

           Г?лшо?ырлар деп – г?л шы?аратын ?ркенде белгілі ретпен орналасатын г?лдер тобын айтады. Г?лшо?ырлар саба?ты? ?шында дамиды. ?сімдікті? т?ріне байланысты бір г?лшо?ырында г?лдерді? саны екіден бірнеше ж?зге дейін жетеді.

    Негізгі саба?ыны? б?та?тануына ?арай г?лшо?ырлар жай ж/е к?рделі болып екі топ?а б?лінеді.

Жай г?лшо?ырлар

Жанама саба?шалары б?та?танбайды,оны? ?шы г?лмен бітеді.
 

Еске т?сірі?із!  Балалар г?л дегенде к?з алдылары?а не келеді, ойлары?а не т?седі?

Хош иіс                      ?демілік                Сыйлы?                К?бею м?шесі
 

?ыс?ар?ан ?ркен       ?рт?рлі т?стер
 

                                                           Д?рілік ш?птер

ІV. Жа?а саба?ты бекіту.         «?ріптер» перфокартасы.                                                                  

            ?тілген та?ырып бойынша ?р топ?а  бірдей тестік тапсырма беріледі. Жауабы д?рыс бол?ан жа?дайда «А» ?ріптерін  ?ос?анда,  «Т» ?ріпі шы?у керек.

Г?л шы?аратын ?ркенде белгілі ретпен орналасатын ?са? г?лдер тобын не деп атайды?

А. Г?лшо?ыры

Б. Г?л б?лімі

В. Сыр?а г?л шо?ыры

2.   Негізгі саба?ыны? б?та?тануына ?арай  г?лшо?ырлар екі топ?а б?лінеді?

          А. Жай ж?не к?рделі

           Б. Жай маса? ж?не собы?

           В. Жай шатыр ж?не шо?ырбас

3. Жай г?лшо?ырлар?а ?андай г?лдер жатады?

        А. Шаша?, жай маса?, собы?, жай шатыр, шо?ырбас, себетг?л

        Б. К?рделі шаша?, к?рделі, маса?, сыр?а г?лшо?ыры, к?рделі шатыр

        В.  Шаша?, жай маса?, сыр?а г?лшо?ыры, к?рделі шатыр

4. Жай г?л шо?ырларыны? ары ?арай бірнеше ?айтара ?айтара б?та?тануынан пайда болатын г?лдер тобы.

       А. Жай г?лшо?ыры

       Б.  К?рделі г?лшо?ыры                                                            

       В. Г?л шо?ыры

5. К?рделі г?лшо?ырларына ?андай г?лдер жатады?

      А.   К?рделі шаша?, к?рделі маса?, сыр?а г?лшо?ыры, к?рделі шатыр      

      Б. Шаша?, жай маса?, жай шатыр, шо?ырбас

      В. К?рделі шаша?, к?рделі маса?, жай шатыр, шо?ырбас

6. Негізгі орталы? саба?ы иілгіш, г?лдеп бол?ан со? т?тас ?зіліп т?сетін г?л.

     А. К?рделі маса?

     Б. К?рделі шатыр

     В. Сыр?а г?лшо?ыры

7. Т?ймеда?ы ?сімдігі ?андай г?л?

     А. Улы г?л

     Б.  Емдік ?асиеті бар                                                

     В.  Хош  иісті г?л

8. Шаша? г?л шо?ырына ?андай г?лдер жатады?

   А. ?ара?ат, ?ыры??абат, мойыл,мия, ?ара?ан

   Б. Ж?гері, калла

   В. Пияз, адамтамыр, науырызшешек

9. К?рделі шатыр ?сімдігіне ?андай г?лдер жатады?        

    А.  Бидай, ?арабидай                                     

    Б. Пияз, а?ш?на?

    В. С?біз, балдыр?ан, аск?к                                    

А

А

А

Б

А

В

Б

А

В

V. С?йлем ??растыру. Берілген с?здерден о?ушылар с?йлем немесе ?ле? ??растыру?а ж?не оны бір та?ырып?а ба?ыттау?а тырысады.

І топ.    Биология, жануар, ?сімдіктер, таби?ат, тірі а?залар, зерттеу, танысу, ба?ылау, ерекшеліктері, ??рлысы, ма?ызы.

ІІ топ.   Ту?ан жер, адам, ?ор?ау, ?ызыл кітап, таби?ат, са?тау, Ана, орта, байлы?, тіршілік, ?рпа?.

ІІІ топ.  Экология, адамдар, ке?, ?азына, салауатты, ?рпа?, ?уанышы, пайдалы, ?ор?ау, айыпп?л, за?.

VІ. ?ортынды.   О?ушыларды ба?алау.

р/с

О?ушыны?          аты-ж?ні

?й тапсырмасыны? орындалуы

С?ра?-жауап

Жа?а саба?

(топты? ж?мыс)

Кестені толтыру

Тестік ж?мыс

?ортынды ?пай

Ба?а

1.

?йге:   Г?лшо?ырлар.  №13 зертханалы? ж?мыс.                                                                                  

                                                         Жай ж?не к?рделі г?лшо?ырларыны? суретін салу.

Просмотр содержимого документа
«Г?л шо?ыры»

Тақырыбы: «Гүлшоғырлары, биологиялық маңызы»

Сабақтың мақсаты:

А) Білімділік:

Әртүрлі білім тексеру тапсырмаларын бере отырып, өсімдіктер туралы білім, білік дағдыларын қалыптастыру, меңгерту.

Ә) Дамытушылық:

Сабақты ойын арқылы оқушының тапқырлық, іздемпаздық қасиеттерін дамыту, дүние танымын кеңейту, сабаққа қызығушылығын арттыру.

Б) Тәрбиелік:

Қоршаған орта мен табиғатты қорғай білуге, сұлулықты сезіне білуге тәриелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Түрлі түсті суреттер, деңгейлік тапсырмалар, слайдтар.


Сабақтың түрі: Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру.

Сабақтың әдісі: Сұрақ жауап, баяндау, топтық жұмыс, жаңа технологиялық әдістер, тест жұмысы.


Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

Сәлемдесу,оқушыларды түгендеу,оқушылар даярлығын тексеру, топқа бөлу.


Оқушылардың қызығушылығын ояту. «Ой қозғау» сатысы.

1. Латынша бұл гүл Галактус (Galaktus)- сүттей ақ деген мағананы білдіреді. Ертедегі аңызда Адам ата мен Хауа ана жәннаттан қуылған кезде күн суытып кетіп, Хауа ананы жылытуға бірнеше қар кристалдары гүлге айналыпты. Осыдан бұл гүл үміт символына айналыпты. Ерте көктемде гүлдейтін бұл қандай гүл? (Бәйшешек )


2. Бұл өсімдік қышқылы көп, батпақты жерлерде өседі және жыртқыш болып есептеледі. Себебі ол бунақденелілерді түрін өзгерткен аушы жапырақтарымен аулайды. Бунақденелілердің жауы болған бұл қандай өсімдік? (Шықшылдық)


ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. Мағананы ажырату сатысы.

1-топқа «Аталықтың құрлысы»

2-топқа «Аналықтың құрлысы»

3-топқа «Гүлдің құрлысы»Сұрақ- жауап. «Кім жылдам»

1-топқа

1. Күлте қайда орналасады?

2. Күлте қандай қызмет атқарады?

3. Гүл шірнеліктері қай жерде болады?

4. Гүл серігі дегеніміз не?

5. Гүл серігі қаншаға бөлінеді?


2-топқа

1. Қос жынысты деп қандай гүлдерді айтады?

2. Дара жынысты деп қандай гүлдерді айтады?

3. Гүлдің формуласы дегеніміз не?4. Гүл формуласы қазақша әріптермен қалай таңбаланады?

5. Дұрыс гүл дегеніміз қандай гүл?

3-топқа

1.Бұрыс гүл дегеніміз қандай гүл?

2. Аталық гүл дегеніміз қандай гүл?

3. Бір үйлі гүлдер қандай гүлдер?

4. Көбею мүшелерді ата?

5. Гүл дегеніміз не?


ІІІ. Жаңа сабақ. Білгім келеді?

Кітаппен жұмыс. 5 минут ішінде оқушылар тақырыпты өздері жеке оқып шығып, жұпта талқылау, топта жариялау үшін әр топтан бір оқушы ортаға шығып жаңа сабақты талқылайды.

Гүлшоғырлар деп – гүл шығаратын өркенде белгілі ретпен орналасатын гүлдер тобын айтады. Гүлшоғырлар сабақтың ұшында дамиды. Өсімдіктің түріне байланысты бір гүлшоғырында гүлдердің саны екіден бірнеше жүзге дейін жетеді.

Негізгі сабағының бұтақтануына қарай гүлшоғырлар жай ж/е күрделі болып екі топқа бөлінеді.


Жай гүлшоғырлар

Жанама сабақшалары бұтақтанбайды,оның ұшы гүлмен бітеді.


Себетгүл

Шоқбарбасгүл

Жай шатаргүл

Собықгүл

Жай масақгүл

Шашақ гүлКүрделі шоғырлар

Жай гүлшоғырлардың бірнеше қайтара бұтақтануынан пайда боладыКүрделі шатыр

Сырға гүлшоғыры

Күрделі масақ

Күрделі шашақЕске түсіріңіз! Балалар гүл дегенде көз алдыларыңа не келеді, ойларыңа не түседі?Хош иіс Әдемілік Сыйлық Көбею мүшесі


Гүл


Қысқарған өркен Әртүрлі түстер


Дәрілік шөптер


ІV. Жаңа сабақты бекіту. «Әріптер» перфокартасы.

Өтілген тақырып бойынша әр топқа бірдей тестік тапсырма беріледі. Жауабы дұрыс болған жағдайда «А» әріптерін қосқанда , «Т» әріпі шығу керек.

Гүл шығаратын өркенде белгілі ретпен орналасатын ұсақ гүлдер тобын не деп атайды?

А. Гүлшоғыры

Б. Гүл бөлімі

В. Сырға гүл шоғыры

2. Негізгі сабағының бұтақтануына қарай гүлшоғырлар екі топқа бөлінеді?

А. Жай және күрделі

Б. Жай масақ және собық

В. Жай шатыр және шоғырбас

3. Жай гүлшоғырларға қандай гүлдер жатады?

А. Шашақ, жай масақ, собық, жай шатыр, шоғырбас, себетгүл

Б. Күрделі шашақ, күрделі, масақ, сырға гүлшоғыры, күрделі шатыр

В. Шашақ, жай масақ, сырға гүлшоғыры, күрделі шатыр

4. Жай гүл шоғырларының ары қарай бірнеше қайтара қайтара бұтақтануынан пайда болатын гүлдер тобы.

А. Жай гүлшоғыры

Б. Күрделі гүлшоғыры

В. Гүл шоғыры

5. Күрделі гүлшоғырларына қандай гүлдер жатады?

А. Күрделі шашақ, күрделі масақ, сырға гүлшоғыры, күрделі шатыр

Б. Шашақ, жай масақ, жай шатыр, шоғырбас

В. Күрделі шашақ, күрделі масақ, жай шатыр, шоғырбас

6. Негізгі орталық сабағы иілгіш, гүлдеп болған соң тұтас үзіліп түсетін гүл.

А. Күрделі масақ

Б. Күрделі шатыр

В. Сырға гүлшоғыры

7. Түймедағы өсімдігі қандай гүл?

А. Улы гүл

Б. Емдік қасиеті бар

В. Хош иісті гүл


8. Шашақ гүл шоғырына қандай гүлдер жатады?

А. Қарақат, қырыққабат, мойыл,мия, қараған

Б. Жүгері, калла

В. Пияз, адамтамыр, науырызшешек

9. Күрделі шатыр өсімдігіне қандай гүлдер жатады?

А. Бидай, қарабидай

Б. Пияз, ақшұнақ

В. Сәбіз, балдырған, аскөк

А

А

А

Б

А

В

Б

А

В


V. Сөйлем құрастыру. Берілген сөздерден оқушылар сөйлем немесе өлең құрастыруға және оны бір тақырыпқа бағыттауға тырысады.

І топ. Биология, жануар, өсімдіктер, табиғат, тірі ағзалар, зерттеу, танысу, бақылау, ерекшеліктері, құрлысы, маңызы...

ІІ топ. Туған жер, адам, қорғау, Қызыл кітап, табиғат, сақтау, Ана, орта, байлық, тіршілік, ұрпақ...

ІІІ топ. Экология, адамдар, кең, қазына, салауатты, ұрпақ, қуанышы, пайдалы, қорғау, айыппұл, заң...


VІ. Қортынды. Оқушыларды бағалау.


р/с

Оқушының аты-жөні

Үй тапсырмасының орындалуы

Сұрақ-жауап

Жаңа сабақ

(топтық жұмыс)

Кестені толтыру

Тестік жұмыс

Қортынды ұпай

Баға

1.


Үйге: Гүлшоғырлар. №13 зертханалық жұмыс.

Жай және күрделі гүлшоғырларының суретін салу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Г?л шо?ыры

Автор: МУТАЛИЕВА АЙНУР

Дата: 04.03.2016

Номер свидетельства: 302139

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства