kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

,fks?тар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мерзімі

17.02.16ж

Тексерілді:

Сынып

7 сынып

П?ні

Биология

Саба?ты? та?ырыбы

Балы? ?сіру зауыттары,оларды? ма?ызы.То?ан шаруашылы?ы.Сазан ж?не оны? ?ол?а ?йретілген  формасы-т??ы балы? карп ж?не бас?а т?рлері. Балы?тарды жерсіндіру,оны? биологиялы? ж?не шаруашылы?ты? негіздемесі.Аквариумды? балы? шаруашылы?ы.

Негізгі т?йінді идея

Топпен ж?мыс істеуге да?дыландыру.Алдына ма?сат ?оя білуге ?йрену.

Ма?саты

Балы?тарды? к?беюі ж?не дамуын білу.Шаруашылы?ты? ма?ызын біледі.

Табыс критерийлері

Барлы? о?ушылар:

К?пшілік о?ушылар:

Жекеленген о?ушылар:

а) Балы?тарды? ?кілдерін  сипаттап бере алады

?)балы?тарды?  тіршілік  ортасын ажырата алады

а) Балы?тарды?  сырт?ы ж?не ішкі ??рлысыны? ерекшеліктерін біледі

а)  Жалпылама балы?тар  туралы  сипаттама бере алады

?)балы?тарды? к?беюі мен дамуын оларды ?сіру жолдарын біледі

Уа?ыты

Кезе?дері

Тапсырма

Ма?саты

М??алім не істейді

О?ушылар не істейді

Ресурстар/ модуль

2 минут

?йымдастыру

Амандасу

Позитивтік атмосфера орнату

Сыни ойлау?а ?адам жасайды, кедергілерді жою?а ба?ытталады. М??алім ба?ылау жасайды.

Бірігу кезе?інде о?ушылар ойланады, ?зара ?арым-?атынас?а т?седі, зерттеу ж?мысы ж?реді, іс-?рекетке барады.

Стикер 

  /О?уды бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

10 минут

Білу

Балы? т?стері  ар?ылы топ?а біріктіру

1.А?ылды доп

2.Екі топ?а б?ліп тапсырма таратып беру

О?ушыларды? ?ткен та?ырып бойынша не т?сінгенін білу

1) «А?ылды доп»

2)тестпен ж?мыс

«Шеміршекті балы?тар»

1. Омырт?алылар?а ?андай жануарлар жатады?

2. Шеміршекті балы?тарды? денесі ?андай б?лімдерден т?рады?

3. Балы?тарда ?андай ж?збе?анаттар бар?

4. Шеміршекті балы?тарды?  сырт?ы ??рылысына т?н белгілер 

5. Шеміршекті балы?тарды? ?а??асы ?андай б?лімдерден  т?рады?

6. Олар ?андай класс тарма?тарына б?лінеді?

«Суйекті балы?тар»

1.С?йекті балы?тарды? денесі ?андай б?лімдерден т?рады?

2.?абырша?тар?а ?арап нені ажырату?а боады?

3.Буйір сызы?ы  ?андай ?ызмет ат?арады?

4.С?йект балы?тар 2класс тарма?ына б?лінеді оларды ата?

5.?ос жынысты с?йекті балы?

6.Жырт?ыш балы?

Допты бір-біріне атады ?а?ып ал?ан ?атысушы саба? айтады.Сыни т?р?ыда ойланады, еске т?сіреді.

?здерін-?здері ж?не к?ршісін тексереді.

Доп

Таратпа

Суреттер

10 минут

Т?сіну

М?тін мен ж?мыс

О?ушыларды? визуалды есте са?тауын дамыту

М??алім м?тінді таратып беріп жалпылама жа?а та?ырыпты т?сіндіріп ?теді

О?ушылар м?тінді о?у ар?ылы жа?а м?ліметтер ала алады.

   стикерлер

постер  

5 минут

?олдану

Ойлан-ж?птас-б?ліс ?дісі

(Джесси Джентельді? даиграммасы)

Идеялар мен ойларды дамыту 

Сыныпты?  саба??а т?гел ?атысуын ба?ылау

?р  топ?а м?тінге байланысты с?ра?тар таратылады:

Постар ??растыру

Бірінші с?ра??а о?ушы жеке ойланады, сосын ж?птасып талдайды,одан со? топ болып талдап, орта? бір шешім шы?арады.

  та?та   /жас ерекшеліктеріне байла нысты о?ыту. Диалогтік ?діс Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету./

2 минут

Сергіту с?ті

О?ушыларды? шарша?анды?ынны? алдын алу

М??алім о?ушыларды? сергіту ар?ылы саба??а зейінін жинап алады «?аздар,?аздар»

О?ушылар  ?уанады, ?оз?алады

8 минут

Талдау

С?йкестендіру кестесі

О?ушы ажыратады, саралайды

Тапсырамаларды? д?рыс орындауын ба?ылау

О?ушылар ж?пты?,топты? ж?мыс жасайды

та?та

5 минут

Жина?тау

О?ушылар м?тінмен танысады жеке-жеке,олар инсерт ?дісі ар?ылы белгілерді (Не білемін? Не білдім?  Не білгім келеді? Олар м?тінді талдайды. Содан ?з т?жырымдарын топтасып тал?ылау ар?ылы м?тінді бір-біріне таныстыру?а тырысады, бір адам шы?ып с?йлейді

О?ушы т?жырымдайды,  ?айта аны?тайды, ?сынады, жасайды

І. Биологиялы? диктант: 

1. Балы?тар..дара. жынысты жануарлар

2. Те?із алаб??ысы ?ана.?осжынысты..

3. Аналы? безде.уылдыры?.деп аталатын майда ж?мырт?а. жетіледі

4. С?йекті балы?тар .сырттай. ?ры?танады

5. Кейбір балы?тар к?бею кезінде.?рістейді.

6. Аталы? безден б?лінетін..шо?ал. деп аталады

ІІ Биологиялы? диктант: 

1.?ры?тан?ан уылдыры?тан—дер?сіл,одан шаба? ?сіп жетіледі.

2.Балы? патшасы-..бекіре

3.Уылдыры? шашу ?шін  ?зендерге к?терілетін балы?тарды.?рістегіш..балы?тар деп атайды.

4.Аталы? жыныс жасушасын.спермотозоидтар  деп атайды.

5.?ызыл кітап?а енгізілген сырдария  тасбекіресі

6.?зен жыланбалы?ы  ?зеннен те?ізге ?тіп уылдыры? шашады

Жеке ж?мыс жасау ар?ылы топта тал?ылап керемет бір ойды т?жырымдап шы?арады.

 Дарынды ж?не талантты балаларды о?ыту

2 мин

Кері байланыс

 Екі ж?лдыз,бір тілек

О?ушыларды? жалпы білім де?гейін аны?тау

1)Доп  ?сынады

М??алім арнайы кері байланыс?а стикер таратады.

 ?й ж?мысы «Балы?тарды?  адам ?міріндегі ма?ызы» ЭССЕ жазады

О?ушылар  топтарды? ж?мыстарын ?діл ба?алау

Стикер

2 минут

Ба?алау

Критерийлер ар?ылы ба?алау

?ділдігі, шыншылды?ы ?алыптасады.

?зін-?зі ба?алау

 О?ушыларды? ?діл ?здерін ба?ала?анын ба?ылау

Топ басшысы  топ м?шелерін критерий  ар?ылы ба?алауы тиіс.

О?ыту ?шін ж?не о?у ?шін ба?алау 

Не білемін?

Не білдім? 

Не білгім келеді?

«Шеміршекті балы?тар»

1. Омырт?алылар?а ?андай жануарлар жатады?

2. Шеміршекті балы?тарды? денесі ?андай б?лімдерден т?рады?

3. Балы?тарда ?андай ж?збе?анаттар бар?

4. Шеміршекті балы?тарды?  сырт?ы ??рылысына т?н белгілер 

5. Шеміршекті балы?тарды? ?а??асы ?андай б?лімдерден  т?рады?

6. Олар ?андай класс тарма?тарына б?лінеді?

«Суйекті балы?тар»

1.С?йекті балы?тарды? денесі ?андай б?лімдерден т?рады?

2.?абырша?тар?а ?арап нені ажырату?а боады?

3.Буйір сызы?ы  ?андай ?ызмет ат?арады?

4.С?йект балы?тар 2класс тарма?ына б?лінеді оларды ата?

5.?ос жынысты с?йекті балы?

6.Жырт?ыш балы?

.                               Тест с?ра?тары.

1.Зоология ?ылымыны? балы?тарды зерттейтін саласы.

А) Мамология?)Герпентология               б)Ихтиология       в)Гельментология

2.Желбезек са?ылаулары 5-7 болатын балы?тар.

А)С?йекті балы?          ?)Шеміршекті балы?       б)Шортан               в)Сазан

3.Иіс сезу м?шесі жа?сы дамы?ан.

А)Акула                           ?)Скат                                б)Арат?мсы?         в)А??айран

4.?ызыл кітап?а енгізілген с?йекті балы?.

А)Іле шармайы                 ?)Балхаш алаб??асы.        б)Бекіре                в)Еділ майшаба?ы.

5.Балы?ты? б?йір сызы?ы ?андай ?ызмет ат?арады.

А)Суды? жылылы?ы          ?)Суды? т?здылы?ы.     б)Су а?ысыны? к?ші,ба?ыты,тербелісі

  в)Суды? ?ыш?ылды?ы.

6.Балы? торсылда?ы ?андай ?ызмет ат?арады.

А)Жауыннан ?ор?ау           ?)Дене салма?ын ?згертіп,суды? т?рлі ?абаттарына ?ту

б)Жауыннан жасырыну        в)Суды? а?ысына ?ту.

7.Балы? ?айда к?бейеді.

А)??рылы?та                 ?)Суда,??рылы?та             б)Тек сулы ортада      в)Екеуі де емес

8.С?йекті балы?тарды? ?анша т?рі бар.

А)20мы?нан астам          ?)10мы?нан астам           б)30мы?нан астам        в)40мы?.

9.С?йекті балы?тарда ал?аш пайда бол?ан з?р шы?ару м?шесі. 

А)Б?йрек                           ?)Несепа?ар                  б)?уы?                  в)Клоака

10.Балы?тарды? к?беюі ?андай сатылардан т?рады.   

А)Уылдыры?-балы? ?)уылдыры?-дерн?сіл       б)дерн?сіл-балы?  в)уылдыры?-дерн?сіл-шаба?.

11.Т??ы т?різдестер  отрядыны? ?кілі.

А)Акула,сауытбалы?           ?)?арак?з,а?мар?а,табан      б)Бекіре.албырт,?ортпа        в)??нысбалы?,майшаба?,килька.

12.Ас?орыту м?шесіні? ?скіні не?

А)Б?йрек                           ?)торсылда?                 б)?уы?                  в)Клоака

13.?ара уылдыры? алынатын балы?тар.

А) албырт т?різдестер ?) бекіре т?різдестер б) майшаба?тар 

в) сауса? ?анатты

14. Дене температурасы т?ра?ты жануарлар тобыны? атауы

а) ?аны бар жануар  ?) сал?ын?анды жануар б) жылы?анды жануар

в) жылус?йгіш жануар

15. Балы?ты? ?ан айналу ше?бері ?

А)ашы?          ?)т?йы?   б)?аны жо?

ІІ. Биологиялы? диктант: 

1. Балы?тар.. жынысты жануарлар

2. Те?із алаб??ысы ?ана..

3. Аналы? безде..деп аталатын майда ж?мырт?а. жетіледі

4. С?йекті балы?тар.. ?ры?танады

5. Кейбір балы?тар к?бею кезінде..

6. Аталы? безден б?лінетін.. деп аталады

ІІ Биологиялы? диктант: 

1.?ры?тан?ан уылдыры?тан—..,одан ..?сіп жетіледі.

2.Балы? патшасы-..

3.Уылдыры? шашу ?шін  ?зендерге к?терілетін балы?тарды. балы?тар деп атайды.

4.Аталы? жыныс жасушасын.. деп атайды.

5.?ызыл кітап?а енгізілген сырдария  ..

6.?зен жыланбалы?ы  ?зеннен...?тіп уылдыры? шашады

ІІ Биологиялы? диктант: 

1.?ры?тан?ан уылдыры?тан—..,одан ..?сіп жетіледі.

2.Балы? патшасы-..

3.Уылдыры? шашу ?шін  ?зендерге к?терілетін балы?тарды. балы?тар деп атайды.

4.Аталы? жыныс жасушасын.. деп атайды.

5.?ызыл кітап?а енгізілген сырдария  ..

Просмотр содержимого документа
«,fks?тар»

Мерзімі


17.02.16ж

Тексерілді:


Сынып

7 сынып

Пәні

Биология

Сабақтың тақырыбы

Балық өсіру зауыттары,олардың маңызы.Тоған шаруашылығы.Сазан және оның қолға үйретілген формасы-тұқы балық карп және басқа түрлері. Балықтарды жерсіндіру,оның биологиялық және шаруашылықтық негіздемесі.Аквариумдық балық шаруашылығы.

Негізгі түйінді идея

Топпен жұмыс істеуге дағдыландыру.Алдына мақсат қоя білуге үйрену.


Мақсаты

Балықтардың көбеюі және дамуын білу.Шаруашылықтық маңызын біледі.

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар:

Көпшілік оқушылар:

Жекеленген оқушылар:

а) Балықтардың өкілдерін сипаттап бере алады

ә)балықтардың тіршілік ортасын ажырата аладыа) Балықтардың сыртқы және ішкі құрлысының ерекшеліктерін біледі


а) Жалпылама балықтар туралы сипаттама бере алады

ә)балықтардың көбеюі мен дамуын оларды өсіру жолдарын біледі

Уақыты

Кезеңдері

Тапсырма

Мақсаты

Мұғалім не істейді

Оқушылар не істейді

Ресурстар/ модуль

2 минут
Ұйымдастыру

Амандасу

Позитивтік атмосфера орнату

Сыни ойлауға қадам жасайды, кедергілерді жоюға бағытталады. Мұғалім бақылау жасайды.

Бірігу кезеңінде оқушылар ойланады, өзара қарым-қатынасқа түседі, зерттеу жұмысы жүреді, іс-әрекетке барады.

Стикер

/Оқуды басқару және көшбасшылық.

10 минут

Білу

Балық түстері арқылы топқа біріктіру

1.Ақылды доп

2.Екі топқа бөліп тапсырма таратып беру

Оқушылардың өткен тақырып бойынша не түсінгенін білу

1) «Ақылды доп»

2)тестпен жұмыс

«Шеміршекті балықтар»

1. Омыртқалыларға қандай жануарлар жатады?

2. Шеміршекті балықтардың денесі қандай бөлімдерден тұрады?

3. Балықтарда қандай жүзбеқанаттар бар?

4. Шеміршекті балықтардың  сыртқы құрылысына тән белгілер 

5. Шеміршекті балықтардың қаңқасы қандай бөлімдерден  тұрады?

6. Олар қандай класс тармақтарына бөлінеді?

«Суйекті балықтар»

1.Сүйекті балықтардың денесі қандай бөлімдерден тұрады?

2.Қабыршақтарға қарап нені ажыратуға боады?

3.Буйір сызығы қандай қызмет атқарады?

4.Сүйект балықтар 2класс тармағына бөлінеді оларды ата?

5.қос жынысты сүйекті балық

6.Жыртқыш балық

Допты бір-біріне атады қағып алған қатысушы сабақ айтады.Сыни тұрғыда ойланады, еске түсіреді.

Өздерін-өздері және көршісін тексереді.

Доп

Таратпа

Суреттер

10 минут

Түсіну

Мәтін мен жұмыс

Оқушылардың визуалды есте сақтауын дамыту

Мұғалім мәтінді таратып беріп жалпылама жаңа тақырыпты түсіндіріп өтеді

Оқушылар мәтінді оқу арқылы жаңа мәліметтер ала алады.

стикерлер

постер

5 минут

Қолдану

Ойлан-жұптас-бөліс әдісі

(Джесси Джентельдің даиграммасы)

Идеялар мен ойларды дамыту

Сыныптың сабаққа түгел қатысуын бақылау

Әр топқа мәтінге байланысты сұрақтар таратылады:

Постар құрастыру

Бірінші сұраққа оқушы жеке ойланады, сосын жұптасып талдайды,одан соң топ болып талдап, ортақ бір шешім шығарады.

тақта /жас ерекшеліктеріне байла нысты оқыту. Диалогтік әдіс Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету./


2 минут


Сергіту сәті

Оқушылардың шаршағандығынның алдын алу

Мұғалім оқушылардың сергіту арқылы сабаққа зейінін жинап алады «Қаздар,қаздар»

Оқушылар қуанады, қозғалады


8 минут

Талдау

Сәйкестендіру кестесі

Оқушы ажыратады, саралайды

Тапсырамалардың дұрыс орындауын бақылау


Оқушылар жұптық,топтық жұмыс жасайды

тақта

5 минут

Жинақтау

Оқушылар мәтінмен танысады жеке-жеке,олар инсерт әдісі арқылы белгілерді (Не білемін? Не білдім? Не білгім келеді? Олар мәтінді талдайды. Содан өз тұжырымдарын топтасып талқылау арқылы мәтінді бір-біріне таныстыруға тырысады, бір адам шығып сөйлейдіОқушы тұжырымдайды, қайта анықтайды, ұсынады, жасайды


І. Биологиялық диктант: 

1. Балықтар.....дара... жынысты жануарлар

2. Теңіз алабұғысы ғана .қосжынысты.......

3. Аналық безде....уылдырық ...деп аталатын майда жұмыртқа ...... жетіледі

4. Сүйекті балықтар ..сырттай...... ұрықтанады

5. Кейбір балықтар көбею кезінде.өрістейді....

6. Аталық безден бөлінетін .....шоғал.. деп аталады


ІІ Биологиялық диктант: 

1.Ұрықтанған уылдырықтан—дерәсіл,одан шабақ өсіп жетіледі.

2.Балық патшасы-.........бекіре

3.Уылдырық шашу үшін өзендерге көтерілетін балықтарды......өрістегіш....балықтар деп атайды.

4.Аталық жыныс жасушасын....спермотозоидтар деп атайды.

5.Қызыл кітапқа енгізілген сырдария тасбекіресі

6.Өзен жыланбалығы өзеннен теңізге өтіп уылдырық шашады

Жеке жұмыс жасау арқылы топта талқылап керемет бір ойды тұжырымдап шығарады.

Дарынды және талантты балаларды оқыту2 мин

Кері байланыс

Екі жұлдыз,бір тілек

Оқушылардың жалпы білім деңгейін анықтау

1)Доп ұсынады

Мұғалім арнайы кері байланысқа стикер таратады.

Үй жұмысы «Балықтардың адам өміріндегі маңызы» ЭССЕ жазады


Оқушылар топтардың жұмыстарын әділ бағалау

Стикер

2 минут

Бағалау

Критерийлер арқылы бағалау

Әділдігі, шыншылдығы қалыптасады.

Өзін-өзі бағалау

Оқушылардың әділ өздерін бағалағанын бақылау

Топ басшысы топ мүшелерін критерий арқылы бағалауы тиіс.

Оқыту үшін және оқу үшін бағалауНе білемін?Не білдім?Не білгім келеді?

«Шеміршекті балықтар»

1. Омыртқалыларға қандай жануарлар жатады?

2. Шеміршекті балықтардың денесі қандай бөлімдерден тұрады?

3. Балықтарда қандай жүзбеқанаттар бар?

4. Шеміршекті балықтардың  сыртқы құрылысына тән белгілер 

5. Шеміршекті балықтардың қаңқасы қандай бөлімдерден  тұрады?

6. Олар қандай класс тармақтарына бөлінеді?

«Суйекті балықтар»

1.Сүйекті балықтардың денесі қандай бөлімдерден тұрады?

2.Қабыршақтарға қарап нені ажыратуға боады?

3.Буйір сызығы қандай қызмет атқарады?

4.Сүйект балықтар 2класс тармағына бөлінеді оларды ата?

5.қос жынысты сүйекті балық

6.Жыртқыш балық

.                               Тест сұрақтары.

1.Зоология ғылымының балықтарды зерттейтін саласы.

А) Мамологияә)Герпентология               б)Ихтиология       в)Гельментология

2.Желбезек саңылаулары 5-7 болатын балықтар.

А)Сүйекті балық          ә)Шеміршекті балық       б)Шортан               в)Сазан

3.Иіс сезу мүшесі жақсы дамыған.

А)Акула                           ә)Скат                                б)Аратұмсық         в)Аққайран

4.Қызыл кітапқа енгізілген сүйекті балық.

А)Іле шармайы                 ә)Балхаш алабұғасы.        б)Бекіре                в)Еділ майшабағы.

5.Балықтың бүйір сызығы қандай қызмет атқарады.

А)Судың жылылығы          ә)Судың тұздылығы.     б)Су ағысының күші,бағыты,тербелісі

  в)Судың қышқылдығы.

6.Балық торсылдағы қандай қызмет атқарады.

А)Жауыннан қорғау           ә)Дене салмағын өзгертіп,судың түрлі қабаттарына өту

б)Жауыннан жасырыну        в)Судың ағысына өту.

7.Балық қайда көбейеді.

А)Құрылықта                 ә)Суда,құрылықта             б)Тек сулы ортада      в)Екеуі де емес

8.Сүйекті балықтардың қанша түрі бар.

А)20мыңнан астам          ә)10мыңнан астам           б)30мыңнан астам        в)40мың.

9.Сүйекті балықтарда алғаш пайда болған зәр шығару мүшесі. 

А)Бүйрек                           ә)Несепағар                  б)Қуық                  в)Клоака

10.Балықтардың көбеюі қандай сатылардан тұрады.   

А)Уылдырық-балық ә)уылдырық-дернәсіл       б)дернәсіл-балық  в)уылдырық-дернәсіл-шабақ.

11.Тұқы тәріздестер  отрядының өкілі.

А)Акула,сауытбалық           ә)Қаракөз,ақмарқа,табан      б)Бекіре.албырт,қортпа        в)Құнысбалық,майшабақ,килька.

12.Асқорыту мұшесінің өскіні не?

А)Бүйрек                           ә)торсылдақ                 б)Қуық                  в)Клоака

13.Қара уылдырық алынатын балықтар.

А) албырт тәріздестер ә) бекіре тәріздестер б) майшабақтар 

в) саусақ қанатты

14. Дене температурасы тұрақты жануарлар тобының атауы

а) қаны бар жануар  ә) салқынқанды жануар б) жылықанды жануар

в) жылусүйгіш жануар

15. Балықтың қан айналу шеңбері ?

А)ашық ә)тұйық б)қаны жоқ
ІІ. Биологиялық диктант: 

1. Балықтар........ жынысты жануарлар

2. Теңіз алабұғысы ғана ........

3. Аналық безде.......деп аталатын майда жұмыртқа ...... жетіледі

4. Сүйекті балықтар ........ ұрықтанады

5. Кейбір балықтар көбею кезінде.....

6. Аталық безден бөлінетін ....... деп аталады

ІІ Биологиялық диктант: 

1.Ұрықтанған уылдырықтан—.........,одан .......өсіп жетіледі.

2.Балық патшасы-.........

3.Уылдырық шашу үшін өзендерге көтерілетін балықтарды...... балықтар деп атайды.

4.Аталық жыныс жасушасын......... деп атайды.

5.Қызыл кітапқа енгізілген сырдария ............

6.Өзен жыланбалығы өзеннен .............өтіп уылдырық шашады

ІІ Биологиялық диктант: 

1.Ұрықтанған уылдырықтан—.........,одан .......өсіп жетіледі.

2.Балық патшасы-.........

3.Уылдырық шашу үшін өзендерге көтерілетін балықтарды...... балықтар деп атайды.

4.Аталық жыныс жасушасын......... деп атайды.

5.Қызыл кітапқа енгізілген сырдария ............
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
,fks?тар

Автор: Туймебаева Алтынай Туракуловна

Дата: 13.05.2016

Номер свидетельства: 326373

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства