kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ас ?орытуды? ма?ызы.Ас ?орыту ж?йесі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мерзімі

22.02.16ж

Тексерілді:

Сынып

8 сынып

П?ні

Биология

Саба?ты? та?ырыбы

 Ас ?орытуды?  ма?ызы.Ас ?орыту ж?йесі.

Негізгі т?йінді идея

Топпен ж?мыс істеуге да?дыландыру.Алдына ма?сат ?оя білуге ?йрену.

Ма?саты

?атысушылар?а ас ?орытуды? ма?ызы мен ас ?орыту м?шелеріні? ??рылысы мен ?ызметтері туралы м?лімет беру. Ас ?орыту м?шелеріні? ма?ызын т?сіндіру ар?ылы о?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейтіп, е?бек да?дысын ?алыптастырып, денсаулы?ты? ?адірін тере? т?сіне білуге, оны ?алпында са?тау?а т?рбиелеу.

Табыс критерийлері

Барлы? о?ушылар:

К?пшілік о?ушылар:

Жекеленген о?ушылар:

а) Ас ?орыту м?шелері туралы  сипаттап бере алады

?)  ас ?орытуды? а?за ?шін ма?ыздылы?ын біледі

а) Ас ?орыту ж?йесіні? ??рылысын біледі

а)  ?з денсаулы?ына жауапкершілікпен ?арау?а,??ыптылы??а ?йренеді

?)?р м?шені? ерекшелегін,ма?ызын сипаттай алады.

Уа?ыты

Кезе?дері

Тапсырма

Ма?саты

М??алім не істейді

О?ушылар не істейді

Ресурстар/ модуль

2 минут

?йымдастыру

Амандасу

Позитивтік атмосфера орнату

Т?менде с?здер жазыл?ан таратпаны таратып береді.О?ушылар назарын ?зіне аудару ?шін ?ол со?у,о?ушылар бірдей ?айталап отырулары керек.

?ол со?у

Топ?а б?дініп бол?ан со?.

Стикер 

  /О?уды бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

10 минут

Білу

Таратпалар?а ?арап о?у ар?ылы ?з ж?птарын табу.

О?ушыларды? ?ткен та?ырып бойынша не т?сінгенін білу

«Тыныс алу ж?йесі»

М?рын ?уысы

Ж?т?ынша?

К?мей

Ке?ірдек

?кпе

Ауатамырлар (бронхылар)

«?ан айналу ж?йесі»

Эритроциттер

Эпикард

Артериялар

Веналар

?ылтамырлар

О?ушылар ?з ж?птарына с?ттілік тілейді.Не себептен сол ж?п?а біріккендігі туралы айтады.

О?ушылар д?птерге кез келген та?амны? суретін сызады не себептен сыз?анды?ы туралы айтып береді

Таратпа

Суреттер

10 минут

Т?сіну

М?тін мен ж?мыс

О?ушыларды? визуалды есте са?тауын дамыту

М??алім м?тінді таратып беріп жалпылама жа?а та?ырыпты т?сіндіріп ?теді Электронды саба? ?ойылып ас ?орыту м?шелеріні? ??рылыс мен та?амны? ??рамында?ы н?рузды заттар туралы т?сінеді

де кестені толтырады. 

1 топ

М?шелер

??рылысы

?осымша сипаттама

Ауыз ??рылыс

ж?т?ынша?

??еш

Ас?азан

Аш ішек

То? ішек

?й?ы безі

бауыр

2 топ

М?шелер

?ызметі

Ауыз

ж?т?ынша?

??еш

Ас?азан

Аш ішек

То? ішек

?й?ы безі

бауыр

О?ушылар м?тінді о?у ар?ылы жа?а м?ліметтер ала алады.

 Электронды саба? ?ойылып ас ?орыту м?шелеріні? ??рылыс мен та?амны? ??рамында?ы н?рузды заттар туралы т?сінеді.Электронды о?улы? «ас?орытуды? ма?ызы»

1 слайд

стикерлер

постер  

5 минут

?олдану

Ойлан-ж?птас-б?ліс ?дісі

Сыныпты?  саба??а т?гел ?атысуын ба?ылау

?р  топ?а м?тінге байланысты с?ра?тар таратылады:

«Ж?лдызды сандар»

8-10м,25см,5-7,1,5-2м,1500г,11-13см,2-3л,4мин,8-15

Жауаптары:

8-10м-ас ?орыту жолыны? ?зынды?ы

25-см-??ешті? ?зынды?ы

2-3л-ас?азанны? сыйымдылы?ы

11-13 см –ж?т?ынша?ты? ?зынды?ы

5-7м-аш ішекті? ?зынды?ы

8-15 см –со?ырішекті? ?зынды?ы

4 млн-ішек б?рлеріні? жалпы саны

1500 –бауырды? массасы

1,5-2м-то?ішекті?  ?зынды?ы

Бірінші с?ра??а о?ушы жеке ойланады, сосын ж?птасып талдайды,одан со? топ болып талдап, орта? бір шешім шы?арады Бірігу кезе?інде о?ушылар ойланады, ?зара ?арым-?атынас?а т?седі, зерттеу ж?мысы ж?реді, іс-?рекетке барады.

  та?та   /жас ерекшеліктеріне байла нысты о?ыту. Диалогтік ?діс Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету./

слайд

2 минут

Сергіту с?ті

О?ушыларды? шарша?анды?ынны? алдын алу

М??алім о?ушыларды? сергіту ар?ылы саба??а зейінін жинап алады «Молекула,молекула»

О?ушылар  ?уанады, ?оз?алады

8 минут

Талдау

С?йкестендіру тесті

О?ушы ажыратады, саралайды

Тапсырамаларды? д?рыс орындауын ба?ылау

С?йкестік тесті

Ас ?орыту м?шелері

??рылысы

1

??еш

А)?ан тамырлар мен

лимфа тамырлар

 к?п тара?ан

2

?лтабар

?) X-шы кеудеомырт?а

 де?гейінде ас?азан?а

ашылады

3

Ас ?орыту жолыны? ішкі ?абыр?асы

Б)пішіні алм?рт

 немесе

 ?апшы? т?різді

4

Ас?азан

В)са?иналы ?и?аш,

Сопа?ша б?лшы?

 еттен т?атын

?абат т?зетін м?ше

5

Бауыр

Г)пішіні та?а т?різді,

?й?ы без бен

бауыр ?зектері

ашылады

6

Аш ішек

?)со?ырішек,

жиек ішек, тік

 ішекке б?лінеді

7

То? ішек

Д)о? жа? ?абыр?а

астында орналас?ан

к?рделі т?тікшелі без

ж)бездер мен б?рлері

 бар м?ше

О?ушылар ж?пты?, ж?мыс жасайды

Та?та

слайд

5 минут

Жина?тау

О?ушы т?жырымдайды,  ?айта аны?тайды, ?сынады, жасайды

С?ра?тар ?ою ар?ылы о?ушыларды? б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін с?рау;

-Саба? ?нады ма?

-Саба? кезінде ?з ж?мыстары?а ризасындар ма?

-Саба?тан к?бірек есте са?тал?ан с?ттер болды ма?

Жеке ж?мыс жасау ар?ылы топта тал?ылап керемет бір ойды т?жырымдап шы?арады.

 Дарынды ж?не талантты балаларды о?ыту

2 мин

Кері байланыс

 Екі ж?лдыз,бір тілек

О?ушыларды? жалпы білім де?гейін аны?тау

М??алім арнайы кері байланыс?а стикер таратады.

 ?й ж?мысы 42-43 о?у

О?ушылар постерлерге жазу стикерлерді жапсыру ар?ылы  топтарды? ж?мыстарын ?діл ба?алау

Стикер

2 минут

Ба?алау

Критерийлер ар?ылы ба?алау

?ділдігі, шыншылды?ы ?алыптасады.

?зін-?зі ба?алау

 О?ушыларды? ?діл ?здерін ба?ала?анын ба?ылау

?р   топ м?шелерін ?здерін стикерлер   ар?ылы ба?алауы тиіс.

О?ыту ?шін ж?не о?у ?шін ба?алау 

Просмотр содержимого документа
«Ас ?орытуды? ма?ызы.Ас ?орыту ж?йесі.»

Мерзімі


22.02.16ж

Тексерілді:


Сынып

8 сынып

Пәні

Биология

Сабақтың тақырыбы

Ас қорытудың маңызы.Ас қорыту жүйесі.

Негізгі түйінді идея

Топпен жұмыс істеуге дағдыландыру.Алдына мақсат қоя білуге үйрену.


Мақсаты

Қатысушыларға ас қорытудың маңызы мен ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметтері туралы мәлімет беру.. Ас қорыту мүшелерінің маңызын түсіндіру арқылы оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, еңбек дағдысын қалыптастырып, денсаулықтың қадірін терең түсіне білуге, оны қалпында сақтауға тәрбиелеу.

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар:

Көпшілік оқушылар:

Жекеленген оқушылар:

а) Ас қорыту мүшелері туралы сипаттап бере алады

ә) ас қорытудың ағза үшін маңыздылығын біледіа) Ас қорыту жүйесінің құрылысын біледі


а) Өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға,ұқыптылыққа үйренеді

ә)Әр мүшенің ерекшелегін ,маңызын сипаттай алады.

Уақыты

Кезеңдері

Тапсырма

Мақсаты

Мұғалім не істейді

Оқушылар не істейді

Ресурстар/ модуль

2 минут
Ұйымдастыру

Амандасу

Позитивтік атмосфера орнату

Төменде сөздер жазылған таратпаны таратып береді.Оқушылар назарын өзіне аудару үшін қол соғу,оқушылар бірдей қайталап отырулары керек.

Қол соғу

Топқа бөдініп болған соң.

Стикер

/Оқуды басқару және көшбасшылық.

10 минут

Білу

Таратпаларға қарап оқу арқылы өз жұптарын табу.

Оқушылардың өткен тақырып бойынша не түсінгенін білу

«Тыныс алу жүйесі»

Мұрын қуысы

Жұтқыншақ

Көмей

Кеңірдек

Өкпе

Ауатамырлар (бронхылар)

«Қан айналу жүйесі»

Эритроциттер

Эпикард

Артериялар

Веналар

Қылтамырлар

Оқушылар өз жұптарына сәттілік тілейді..Не себептен сол жұпқа біріккендігі туралы айтады.

Оқушылар дәптерге кез келген тағамның суретін сызады не себептен сызғандығы туралы айтып береді

Таратпа

Суреттер

10 минут

Түсіну

Мәтін мен жұмыс

Оқушылардың визуалды есте сақтауын дамыту

Мұғалім мәтінді таратып беріп жалпылама жаңа тақырыпты түсіндіріп өтеді Электронды сабақ қойылып ас қорыту мүшелерінің құрылыс мен тағамның құрамындағы нәрузды заттар туралы түсінеді

де кестені толтырады.

1 топ

Мүшелер

құрылысы

Қосымша сипаттама

Ауыз құрылысжұтқыншақӨңешАсқазанАш ішекТоқ ішекҰйқы безібауыр
2 топ

Мүшелер

қызметі

Ауыз


жұтқыншақ


Өңеш


Асқазан


Аш ішек


Тоқ ішек


Ұйқы безі


бауыр


Оқушылар мәтінді оқу арқылы жаңа мәліметтер ала алады.

Электронды сабақ қойылып ас қорыту мүшелерінің құрылыс мен тағамның құрамындағы нәрузды заттар туралы түсінеді .Электронды оқулық «асқорытудың маңызы»

1 слайд

стикерлер

постер

5 минут

Қолдану

Ойлан-жұптас-бөліс әдісі


Сыныптың сабаққа түгел қатысуын бақылау

Әр топқа мәтінге байланысты сұрақтар таратылады:

«Жұлдызды сандар»

8-10м,25см,5-7,1,5-2м,1500г,11-13см,2-3л,4мин ,8-15

Жауаптары:

8-10м-ас қорыту жолының ұзындығы

25-см-өңештің ұзындығы

2-3л-асқазанның сыйымдылығы

11-13 см –жұтқыншақтың ұзындығы

5-7м-аш ішектің ұзындығы

8-15 см –соқырішектің ұзындығы

4 млн-ішек бүрлерінің жалпы саны

1500 –бауырдың массасы

1,5-2м-тоқішектің ұзындығы


Бірінші сұраққа оқушы жеке ойланады, сосын жұптасып талдайды,одан соң топ болып талдап, ортақ бір шешім шығарады Бірігу кезеңінде оқушылар ойланады, өзара қарым-қатынасқа түседі, зерттеу жұмысы жүреді, іс-әрекетке барады..

тақта /жас ерекшеліктеріне байла нысты оқыту. Диалогтік әдіс Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету./

слайд

2 минут


Сергіту сәті

Оқушылардың шаршағандығынның алдын алу

Мұғалім оқушылардың сергіту арқылы сабаққа зейінін жинап алады «Молекула ,молекула»

Оқушылар қуанады, қозғалады


8 минут

Талдау

Сәйкестендіру тесті

Оқушы ажыратады, саралайды

Тапсырамалардың дұрыс орындауын бақылау

Сәйкестік тесті


Ас қорыту мүшелері

құрылысы

1

өңеш

А)Қан тамырлар мен

лимфа тамырлар

көп тараған

2

Ұлтабар

Ә) X-шы кеудеомыртқа

деңгейінде асқазанға

ашылады

3

Ас қорыту жолының ішкі қабырғасы

Б)пішіні алмұрт

немесе

қапшық тәрізді

4

Асқазан

В)сақиналы қиғаш,

Сопақша бұлшық

еттен тұатын

қабат түзетін мүше

5

Бауыр

Г)пішіні таға тәрізді,

Ұйқы без бен

бауыр өзектері

ашылады

6

Аш ішек

Ғ)соқырішек,

жиек ішек, тік

ішекке бөлінеді

7

Тоқ ішек

Д)оң жақ қабырға

астында орналасқан

күрделі түтікшелі без

ж)бездер мен бүрлері

бар мүше


Оқушылар жұптық, жұмыс жасайды

Тақта

слайд

5 минут

ЖинақтауОқушы тұжырымдайды, қайта анықтайды, ұсынады, жасайды


Сұрақтар қою арқылы оқушылардың бүгінгі сабақтан алған әсерлерін сұрау;

-Сабақ ұнады ма?

-Сабақ кезінде өз жұмыстарыңа ризасындар ма?

-Сабақтан көбірек есте сақталған сәттер болды ма?

Жеке жұмыс жасау арқылы топта талқылап керемет бір ойды тұжырымдап шығарады.

Дарынды және талантты балаларды оқыту2 мин

Кері байланыс

Екі жұлдыз,бір тілек

Оқушылардың жалпы білім деңгейін анықтау

Мұғалім арнайы кері байланысқа стикер таратады.

Үй жұмысы 42-43 оқу


Оқушылар постерлерге жазу стикерлерді жапсыру арқылы топтардың жұмыстарын әділ бағалау

Стикер

2 минут

Бағалау

Критерийлер арқылы бағалау

Әділдігі, шыншылдығы қалыптасады.

Өзін-өзі бағалау

Оқушылардың әділ өздерін бағалағанын бақылау

Әр топ мүшелерін өздерін стикерлер арқылы бағалауы тиіс.

Оқыту үшін және оқу үшін бағалау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ас ?орытуды? ма?ызы.Ас ?орыту ж?йесі.

Автор: Туймебаева Алтынай Туракуловна

Дата: 13.05.2016

Номер свидетельства: 326369

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства