kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

7 сынып биологы зияткерлік сайыс саба?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:  «7 сынып биологы» зияткерлік сайысы

         Саба?ты? ма?саты: о?ушыларды? білімдерін жина?тау, п?нге ?ызы?ушылы?ын, ізденуін, жан-жа?ты болуын, экологиялы? білімдерін к?теруге, ?рі таби?атты с?юге баулып, ??ыптылы??а т?рбиелу;

         Саба?ты? т?рі: интелектуалды- зияткерлік сайыс

         Саба?ты? ?дістері: ойын, с?ра?тар, тапсырмалар;

         Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та

         Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру.

ІІ. Негізгі б?лім:

Ж?ргізуші: -Армысы?дар, б?гінгі «7 сынып биологы» атты сайыс саба?ымыз?а жинал?ан ?ауым! Б?гінгі бізді? сайыс саба?ымыз?а ?ош келді?іздер

     Б?гінгі сайысымыз?а 7 сынып о?ушылары ?атысып отыр.

Саба?ымызды бастамас б?рын сайыс шарттарымен таныстырып ?тейік

         Сайыс шарттары:

         1. Б?йге. Б?л кезе?де ?р ойыншы?а жеті с?ра?тан ?ойылады, ?р д?рыс жауап?а  он ?пайдан беріледі.

          2. Си?ырлы ?яшы?тар. ?атысушылар?а биология п?ніні? салаларынан 10,20,30,40,50 ?пайлы? с?ра?тар ?сынылады. Белгіленген блок бойынша ойыншы с?ра?ты ж?не ?пайды ?зі та?дайды. Та?дау кезе?і ?пайы к?п о?ушы?а беріледі. С?ра??а жауап бере алмаса, жауап беру ???ы?ы ?арсыластарына беріледі.

         Екі кезе? барысында барынша к?п ?пай жина?ан 4 о?ушы ?шінші кезе?ге шы?ады.

         3. «Терминдер».  ?рбір о?ушы?а ?ылым салаларына байланысты терминдер беріледі. Ол терминдерге аны?тама берілуі керек. (Толы?  жауап?а 10 ?пай)

         4. «?лы т?л?алар»  Б?л кезе?де биология ?ылымдарыны? дамуына елеулі ?лес ?ос?ан ?алымдар туралы болады. ?ойыл?ан с?ра??а е? бірінші болып ?ол к?терген  ойыншы жауап береді, берген жауап д?рыс болма?ан жа?дайда, ?арлыластары да ?з жауаптарын айтуына болады.

         Ж?ргізуші: Б?гінгі ойынымыз?а ?діл ба?а беретін ?діл ?азылармен таныс болы?ыздар:

1. __________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3_________________________________________________________________

        

 

1. Б?йге. Б?л кезе?де ?р ойыншы?а жеке алдын ала дайындал?ан ?ш с?ра?тан ?ойылады. ?атысушы д?рыс жауап берген ?р с?ра??а 10 ?пай беріледі. Ойлану?а уа?ыт беріледі.

?арап т?рмай б?йгеге ері?із

Ш?кірттерге ?діл шешім бері?із

Ж?зден ж?йрік, мы?нан т?лпар шы?арар

Б?йге, б?йге, б?йгелерді к?рі?із.

 

         1- о?ушы.

1. Сауса?ы ерекше,екі сауса?ты ??с (африкалы? т?йе ??с, страус)   

2. « Балы? патшасы» (бекіре)

3. Е? ?за? ж?мырт?а басатын ??с (кезеген альботрос)

4.Ал?аш рет ??рылы?та тіршілік етуге бейімделген омырт?алы жануарлар(?ос мекенділер)

5.??старда болатын без(??йымша? без)

6.??стар класына жататын т?р саны(8600)

7. Е? ?лкен пингвин (император пингвині)

 

         2- о?ушы.

1.??старда ??ешті? ке?ейген б?лігі (жемсау)

2. «Патша балы?ы»деп аталатын балы?ты? атауы  (бахтах)

3. Асыранды тауы?ты? жабайы тегі(банкив тауы?ы)

4.Кіші ?ан айналым ж?йесі екінші с?збен ?алай аталады??кпелік ?ан айналу ж?йесі)

5.??с терісіні? ?осал?ы б?лімдері (?ауырсын, т?мсы?, жіліншік, сауа?тарында?ы м?йізді ?абырша?тар)

6. ?аза?станда ??старды? ?анша т?рі мекендейді?(500ден астам)

7. Е? к?п тарал?ан пингвин (адели пингвині)

 

         3- о?ушы.

1. Б?дан 225млн  жыл алдын жаса?ан ??старды? ар?ы тегі(протоавис)

2. М?шел жыл санау?а кірген ??с? (тауы?)

3. Жор?алаушылар ?а??асында ал?аш пайда болды (кеуде ?уысы)

4.Жа?а Зеландияда кездесетін ?ш к?зді жор?алаушы (гатерия)

5.??старды? дыбыс шы?аруы ?андай м?шеге байланысты (к?мей)

6.?аза?станда ?о?и?аз ?ор?алатын ?оры? (?ор?алжын ?оры?ы)

7.Страусты? салма?ы (90кг)

 

         4- о?ушы.

1. ?ыран ??сты? ?оразы не деп аталады?(ш?улі)

2. Иод тапшылы?ынан болатын ауру т?рі(Жемсаулы? не зоб)

3. ?аза?станда?ы е? ?лкен кесірткені? атауы? (С?р келес)

4.?аза?станда тарал?ан улы жыландарды? т?р саны (4)

5.?лкен ?ан айналу ше?бері ж?ректі? ?айсы ?уысынан басталады?(сол жа? ?арынша)

6.?шатын ??старды? т?сі (?ырт?с немесе киль)

7.Нанду ??сыны? салма?ы (25-30кг)

 

         5- о?ушы.

1. Буна?денелілерді зерттейтін ?ылым ( энтомология)

2. Тірі а?залар туралы ?ылым? (биология)

3. Ал?аш жасушаны аш?ан кім? (Р.Гук)

4. З?р зат т?зілетін м?ше (б?йрек)

5.Кіші  ?ан айналу ше?бері ж?ректі? ?айсы ?уысынан басталады?(о? жа? ?арынша)

6. ?ыран ??стар аналы?ыны? атауы ( ?ябасар)

7.Казуарды? салма?ы (70-90кг)

 

         6- о?ушы.

1. Скат балы?ыны? е? ірі т?рі? (манта)

2. А??уды? балапаны ?алай аталады? (к?гілдір)

3. ?о?и?азды? мекені деп аталатын ?оры? (?ор?алжын ?оры?ы)

4.?аза?станда кездесетін тасба?аны? т?ріні? саны (2)

5. ?лкен ?ан айналу ше?бері ж?ректі? ?айсы ?уысына келіп ??яды?(о? жа? ??ла?ша)

6. ?ыран ??стар ?оразыны?  атауы( ш?улі)

7.Эму ??сыны? салма?ы (50кг)

         7- о?ушы.

1. Жануарлар ?лемін зерттейтін ?ылым(зоология)

2. ??старда болмайтын м?ше (?уы?)

3. Желбезек дегеніміз не? (тыныс алу м?шесі)

4.Батпа? тасба?асыны? ?аза?станда тарал?ан аума?ы (Жайы? ?зеніні? а??ары)

5.Барлы? тірі а?залар ?андай газбен тыныс алады? (оттегі)

6.??с аналы?ыны? атауы (мекиен)

7.?аза?станны? ?ызыл кітабына ??старды? неше отряды тіркелген?

 

         8- о?ушы.

1. ?аза?станны? «?ызыл кітабы» т???ыш рет ?ай жылы шы?ты (1978ж)

2. Тірі а?заны? орта? ?асиеттері (жасушадан т?рады)

3. ?ос мекенділерді? тыныс алу м?шесі (?кпе ж?не тері)

4.Ж?регі т?рт ?уысты жор?алаушылар (крокадил-т?мса?,?олтырауын, аз?ы-гавиал,)

5.Кіші  ?ан айналу ше?бері ж?ректі? ?айсы ?уысына келіп ??яды?(сол жа? ??ла?ша)

6. ??с аталы?ыны? атауы (?ораз)

7.?аза?станны? ?ызыл кітабына ??старды? неше т?рі тіркелген?

 

         9-о?ушы.

1. ?ос мекенділерді? итшаба?ы немен тыныс алады? желбезек)

2. Шеміршекті балы?тарды? ?абырша?ыны? атауы (плакоид)

3. ?ай ??ста м?лде ?я болмайды? (к?кек)

4.?ос мекенділерде тік ішекті? ке?ейген жері (клоака)

5.??с ?иын ?алай атайды (са??ыры?)

6.?аза? хал?ыны? ?ыран ??стар?а байланысты д?ст?рлі ?нері (саятшылы?)

7.Тауы?тартектестерді? жіліншігіні? арт?ы жа?ында?ы  м?йізді ?скіні(тепкі)

 

          2. Си?ырлы ?яшы?тар. ?атысушылар?а биология п?ніні? салаларынан 10,20,30,40,50 ?пайлы? с?ра?тар ?сынылады. Белгіленген блок бойынша ойыншы с?ра?ты ж?не ?пайды ?зі та?дайды. Та?дау кезе?і ?пайы к?п о?ушы?а беріледі. С?ра??а жауап бере алмаса, жауап беру ???ы?ы ?арсыластарына беріледі.

         10 ?пай ботаника: Б?л ?сімдікті ?за? уа?ыт ботаникалы? ба?тарда егілген. Г?лдерін ханымдар ?демілік ?шін шаштарына та??ан. 200 жылдан кейін ?ана шаруалар ?здеріні? ба?шаларына егіп азы? ретінде пайдалана баста?ан. Б?л ?сімдікті ресейге е? ал?аш?ы рет І Петр ?келген. ?андай ?сімдік туралы айтылуда (Картоп)

         20 ?пай ботаника: «?сімдіктану» о?улы?ын ал?аш жаз?ан ?аза?станды? ?алым? (Ж.К?дерин)

         30 ?пай зоология. Денесі екі б?йірінен ?ысы??ы, мойны ?ыс?а, ??йры?ы ?зын,. ??йры?ыны а?аш б?та?тарына орап ?стау?а бейім, Ая?тарында бес сауса?тары бар. ?орегін ?зын тілін аузынан ла?тырып жіберіп ?стайды. ?лкен екі к?зі біріне-бірі байланыссыз ?оз?ала алады.

?андай жануар туралы айтылуда

         40 ?пай ихтиология «Адам жегіш» деп аталатын акуланы? аты (а? акула)

         50 ?пай ботаника: К?нба?ыс ?сімдігіні? г?лшо?ыры (себет)

         10 ?пай герпетология: ?те ерте заманда ке? таралып, кейін жойылып кеткен. ?азір бір ?ана т?рі са?тал?ан балы? ? (латимерия)

         20 ?пай амфибия: ?осмекенділерді? ?Р ?ызыл кітабына неше т?рі енген? (3)

         30 ?пай герпетология: «Тірі таби?ат ескерткіші» деп аталатын жор?алаушы? (гаттерия)

         40 ?пай герпетология: Крокадилді? ж?регі неше камералы? (4)

         50 ?пай орнитология:с???артектес ??старды? балапаны не деп аталады?(а??рпек)

         10 ?пай орнитология: ??стар ?ш?ан кезде ?кпеде ауа ??рамында?ы оттекке ?ан екі рет(тыныс ал?ан кезде) ?аны?ады. М?ндай ??сты? тыныс алу ерекшелігін не деп атайды? (?осарлы тыныс алу)

         20 ?пай орнитология: Жа?а Зеландияда кездесетін салма?ы 2-3 кг т?йе??сты? ішіндегі е? кіші т?рі (?анатсыз т?йе??с не киви)

         30 ?пай орнитология: А??уды? ?оразын ?алай атайды? (Са?ар)

         40 ?пай орнитология: ??сты? дене температурасы (+41,+42)

         50 ?пай орнитология: Е? кішкентай ??с, дене салма?ы 1,6 г(колибри)

         3. «Терминдер».  ?рбір о?ушы?а ?ылым салаларына байланысты терминдер беріледі. Ол терминдерге аны?тама берілуі керек. (Толы?  жауап?а 10 ?пай)

1. М?ктерді зерттейтін ?ылым саласы( Бриология)

2. Са?ырау??ла?тарды зерттейтін ?ылым саласы ( Микология)

3. Жор?алаушыларды зерттейтін ?ылым саласы( Герпетология)

4. Балы?тарды зерттейтін ?ылым саласы( Ихтиология)

         4. «?лы т?л?алар»  Б?л кезе?де биология ?ылымдарыны? дамуына елеулі ?лес ?ос?ан ?алымдар туралы болады. ?ойыл?ан с?ра??а е? бірінші болып ?ол к?терген  ойыншы жауап береді, берген жауап д?рыс болма?ан жа?дайда, ?арлыластары да ?з жауаптарын айтуына болады.

1.Эволюцияны? негізгі ?оз?аушы к?штері таби?и с?рыпталу; Т??ым?уалау ж?не ?згергіштік ; Тіршілік ?шін к?рес-деп т?жырымдама жаса?ан таби?ат зерттеушісі? (Чарлз Роберт Дарвин)

2. Жыл санаудан б?рын (ж.с.б.) І6 ?асырда кейбір улы жыландарды д?л сипаттап жаз?ан данышпан. (Аристотель)

 3. 1892 жылы вирустарды аш?ан орыс ?алымы кім? (Д.И. Ивановский)

4. 1735 жылы организмдерді ж?йелеп, клас?а, типке жіктеп, бинарлы? номенклатура бойынша атауды ?сын?ан, «систематиканы? атасы» атал?ан ?алым кім? (К.Линней)

Ба?алау. Марапаттау.

 ?орытынды. Осы ?ткен ойын-сайыста биология п?ніні?  ?лі де ?ызы??а, жа?ашылды??а  толы  екенін к?рсетеді.

Білімні? т???иы?ы бойлайт??ын,

То?ыса? жалы?тыра ?оймайт??ын.

?алымдар патшасы боп, дараланып,

Биология ?ызы??а тоймайт??ын.

?ткен саба?ымызды ?ле? шума?ы ар?ылы  ?орытындылау. 

К?німіз ашы? болсын,

Т?німіз тыныш болсын,

Ауамыз таза болсын,

Жан-жануарымыз  аман болсын.

Б?ріміз аман сау болайы?. Сау болы?дар!

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«7 сынып биологы зияткерлік сайыс саба?ы »

Сабақтың тақырыбы: «7 сынып биологы» зияткерлік сайысы

Сабақтың мақсаты: оқушылардың білімдерін жинақтау, пәнге қызығушылығын, ізденуін, жан-жақты болуын, экологиялық білімдерін көтеруге, әрі табиғатты сүюге баулып, ұқыптылыққа тәрбиелу;

Сабақтың түрі: интелектуалды- зияткерлік сайыс

Сабақтың әдістері: ойын, сұрақтар, тапсырмалар;

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру.

ІІ. Негізгі бөлім:

Жүргізуші: -Армысыңдар, бүгінгі «7 сынып биологы» атты сайыс сабағымызға жиналған қауым! Бүгінгі біздің сайыс сабағымызға қош келдіңіздер

Бүгінгі сайысымызға 7 сынып оқушылары қатысып отыр.

Сабағымызды бастамас бұрын сайыс шарттарымен таныстырып өтейік

Сайыс шарттары:

1. Бәйге. Бұл кезеңде әр ойыншыға жеті сұрақтан қойылады, әр дұрыс жауапқа он ұпайдан беріледі.

 2. Сиқырлы ұяшықтар. Қатысушыларға биология пәнінің салаларынан 10,20,30,40,50 ұпайлық сұрақтар ұсынылады. Белгіленген блок бойынша ойыншы сұрақты және ұпайды өзі таңдайды. Таңдау кезеңі ұпайы көп оқушыға беріледі. Сұраққа жауап бере алмаса, жауап беру құқығы қарсыластарына беріледі.

Екі кезең барысында барынша көп ұпай жинаған 4 оқушы үшінші кезеңге шығады.

3. «Терминдер». Әрбір оқушыға ғылым салаларына байланысты терминдер беріледі. Ол терминдерге анықтама берілуі керек. (Толық жауапқа 10 ұпай)

4. «Ұлы тұлғалар» Бұл кезеңде биология ғылымдарының дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдар туралы болады. Қойылған сұраққа ең бірінші болып қол көтерген ойыншы жауап береді, берген жауап дұрыс болмаған жағдайда, қарлыластары да өз жауаптарын айтуына болады.

Жүргізуші: Бүгінгі ойынымызға әділ баға беретін әділ қазылармен таныс болыңыздар:

1. __________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3_________________________________________________________________


1. Бәйге. Бұл кезеңде әр ойыншыға жеке алдын ала дайындалған үш сұрақтан қойылады. Қатысушы дұрыс жауап берген әр сұраққа 10 ұпай беріледі. Ойлануға уақыт беріледі.

Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз

Шәкірттерге әділ шешім беріңіз

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығарар

Бәйге, бәйге, бәйгелерді көріңіз.


1- оқушы.

1. Саусағы ерекше,екі саусақты құс (африкалық түйе құс, страус)

2. « Балық патшасы» (бекіре)

3. Ең ұзақ жұмыртқа басатын құс (кезеген альботрос)

4.Алғаш рет құрылықта тіршілік етуге бейімделген омыртқалы жануарлар(қос мекенділер)

5.Құстарда болатын без(құйымшақ без)

6.Құстар класына жататын түр саны(8600)

7. Ең үлкен пингвин (император пингвині)


2- оқушы.

1.Құстарда өңештің кеңейген бөлігі (жемсау)

2. «Патша балығы»деп аталатын балықтың атауы (бахтах)

3. Асыранды тауықтың жабайы тегі(банкив тауығы)

4.Кіші қан айналым жүйесі екінші сөзбен қалай аталады?өкпелік қан айналу жүйесі)

5.Құс терісінің қосалқы бөлімдері (қауырсын, тұмсық, жіліншік, сауақтарындағы мүйізді қабыршақтар)

6. Қазақстанда құстардың қанша түрі мекендейді?(500ден астам)

7. Ең көп таралған пингвин (адели пингвині)


3- оқушы.

1. Бұдан 225млн жыл алдын жасаған құстардың арғы тегі(протоавис)

2. Мүшел жыл санауға кірген құс? (тауық)

3. Жорғалаушылар қаңқасында алғаш пайда болды (кеуде қуысы)

4.Жаңа Зеландияда кездесетін үш көзді жорғалаушы (гатерия)

5.Құстардың дыбыс шығаруы қандай мүшеге байланысты (көмей)

6.Қазақстанда қоқиқаз қорғалатын қорық (Қорғалжын қорығы)

7.Страустың салмағы (90кг)


4- оқушы.

1. Қыран құстың қоразы не деп аталады?(шәулі)

2. Иод тапшылығынан болатын ауру түрі(Жемсаулық не зоб)

3. Қазақстандағы ең үлкен кесірткенің атауы? (Сұр келес)

4.Қазақстанда таралған улы жыландардың түр саны (4)

5.Үлкен қан айналу шеңбері жүректің қайсы қуысынан басталады?(сол жақ қарынша)

6.Ұшатын құстардың төсі (қыртөс немесе киль)

7.Нанду құсының салмағы (25-30кг)


5- оқушы.

1. Бунақденелілерді зерттейтін ғылым ( энтомология)

2. Тірі ағзалар туралы ғылым? (биология)

3. Алғаш жасушаны ашқан кім? (Р.Гук)

4. Зәр зат түзілетін мүше (бүйрек)

5.Кіші қан айналу шеңбері жүректің қайсы қуысынан басталады?(оң жақ қарынша)

6. Қыран құстар аналығының атауы ( ұябасар)

7.Казуардың салмағы (70-90кг)


6- оқушы.

1. Скат балығының ең ірі түрі? (манта)

2. Аққудың балапаны қалай аталады? (көгілдір)

3. Қоқиқаздың мекені деп аталатын қорық (Қорғалжын қорығы)

4.Қазақстанда кездесетін тасбақаның түрінің саны (2)

5. Үлкен қан айналу шеңбері жүректің қайсы қуысына келіп құяды?(оң жақ құлақша)

6. Қыран құстар қоразының атауы( шәулі)

7.Эму құсының салмағы (50кг)

7- оқушы.

1. Жануарлар әлемін зерттейтін ғылым(зоология)

2. Құстарда болмайтын мүше (қуық)

3. Желбезек дегеніміз не? (тыныс алу мүшесі)

4.Батпақ тасбақасының Қазақстанда таралған аумағы (Жайық өзенінің аңғары)

5.Барлық тірі ағзалар қандай газбен тыныс алады? (оттегі)

6.Құс аналығының атауы (мекиен)

7.Қазақстанның Қызыл кітабына құстардың неше отряды тіркелген?


8- оқушы.

1. Қазақстанның «Қызыл кітабы» тұңғыш рет қай жылы шықты (1978ж)

2. Тірі ағзаның ортақ қасиеттері (жасушадан тұрады)

3. Қос мекенділердің тыныс алу мүшесі (өкпе және тері)

4.Жүрегі төрт қуысты жорғалаушылар (крокадил-тәмсақ,қолтырауын, азғы-гавиал,)

5.Кіші қан айналу шеңбері жүректің қайсы қуысына келіп құяды?(сол жақ құлақша)

6. Құс аталығының атауы (қораз)

7.Қазақстанның Қызыл кітабына құстардың неше түрі тіркелген?


9-оқушы.

1. Қос мекенділердің итшабағы немен тыныс алады? желбезек)

2. Шеміршекті балықтардың қабыршағының атауы (плакоид)

3. Қай құста мүлде ұя болмайды? (көкек)

4.Қос мекенділерде тік ішектің кеңейген жері (клоака)

5.Құс қиын қалай атайды (саңғырық)

6.қазақ халқының қыран құстарға байланысты дәстүрлі өнері (саятшылық)

7.Тауықтартектестердің жіліншігінің артқы жағындағы мүйізді өскіні(тепкі)


 2. Сиқырлы ұяшықтар. Қатысушыларға биология пәнінің салаларынан 10,20,30,40,50 ұпайлық сұрақтар ұсынылады. Белгіленген блок бойынша ойыншы сұрақты және ұпайды өзі таңдайды. Таңдау кезеңі ұпайы көп оқушыға беріледі. Сұраққа жауап бере алмаса, жауап беру құқығы қарсыластарына беріледі.

10 ұпай ботаника: Бұл өсімдікті ұзақ уақыт ботаникалық бақтарда егілген. Гүлдерін ханымдар әдемілік үшін шаштарына таққан. 200 жылдан кейін ғана шаруалар өздерінің бақшаларына егіп азық ретінде пайдалана бастаған. Бұл өсімдікті ресейге ең алғашқы рет І Петр әкелген. Қандай өсімдік туралы айтылуда (Картоп)

20 ұпай ботаника: «Өсімдіктану» оқулығын алғаш жазған Қазақстандық ғалым? (Ж.Күдерин)

30 ұпай зоология. Денесі екі бүйірінен қысыңқы, мойны қысқа, құйрығы ұзын,. Құйрығыны ағаш бұтақтарына орап ұстауға бейім, Аяқтарында бес саусақтары бар. Қорегін ұзын тілін аузынан лақтырып жіберіп ұстайды. Үлкен екі көзі біріне-бірі байланыссыз қозғала алады.

Қандай жануар туралы айтылуда

40 ұпай ихтиология «Адам жегіш» деп аталатын акуланың аты (ақ акула)

50 ұпай ботаника: Күнбағыс өсімдігінің гүлшоғыры (себет)

10 ұпай герпетология: Өте ерте заманда кең таралып, кейін жойылып кеткен. Қазір бір ғана түрі сақталған балық ? (латимерия)

20 ұпай амфибия: Қосмекенділердің ҚР қызыл кітабына неше түрі енген? (3)

30 ұпай герпетология: «Тірі табиғат ескерткіші» деп аталатын жорғалаушы? (гаттерия)

40 ұпай герпетология: Крокадилдің жүрегі неше камералы? (4)

50 ұпай орнитология:сұңқартектес құстардың балапаны не деп аталады?(ақүрпек)

10 ұпай орнитология: Құстар ұшқан кезде өкпеде ауа құрамындағы оттекке қан екі рет(тыныс алған кезде) қанығады. Мұндай құстың тыныс алу ерекшелігін не деп атайды? (қосарлы тыныс алу)

20 ұпай орнитология: Жаңа Зеландияда кездесетін салмағы 2-3 кг тұйеқұстың ішіндегі ең кіші түрі (қанатсыз тұйеқұс не киви)

30 ұпай орнитология: Аққудың қоразын қалай атайды? (Саһар)

40 ұпай орнитология: Құстың дене температурасы (+41,+42)

50 ұпай орнитология: Ең кішкентай құс, дене салмағы 1,6 г(колибри)

3. «Терминдер». Әрбір оқушыға ғылым салаларына байланысты терминдер беріледі. Ол терминдерге анықтама берілуі керек. (Толық жауапқа 10 ұпай)

1. Мүктерді зерттейтін ғылым саласы( Бриология)

2. Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым саласы ( Микология)

3. Жорғалаушыларды зерттейтін ғылым саласы( Герпетология)

4. Балықтарды зерттейтін ғылым саласы( Ихтиология)

4. «Ұлы тұлғалар» Бұл кезеңде биология ғылымдарының дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдар туралы болады. Қойылған сұраққа ең бірінші болып қол көтерген ойыншы жауап береді, берген жауап дұрыс болмаған жағдайда, қарлыластары да өз жауаптарын айтуына болады.

1.Эволюцияның негізгі қозғаушы күштері табиғи сұрыпталу; Тұқымқуалау және өзгергіштік ; Тіршілік үшін күрес-деп тұжырымдама жасаған табиғат зерттеушісі? (Чарлз Роберт Дарвин)

2. Жыл санаудан бұрын (ж.с.б.) І6 ғасырда кейбір улы жыландарды дәл сипаттап жазған данышпан. (Аристотель)

3. 1892 жылы вирустарды ашқан орыс ғалымы кім? (Д.И. Ивановский)

4. 1735 жылы организмдерді жүйелеп, класқа, типке жіктеп, бинарлық номенклатура бойынша атауды ұсынған, «систематиканың атасы» аталған ғалым кім? (К.Линней)

Бағалау. Марапаттау.

Қорытынды. Осы өткен ойын-сайыста биология пәнінің әлі де қызыққа, жаңашылдыққа толы екенін көрсетеді.

Білімнің тұңғиығы бойлайтұғын,

Тоқысақ жалықтыра қоймайтұғын.

Ғалымдар патшасы боп, дараланып,

Биология қызыққа тоймайтұғын.

Өткен сабағымызды өлең шумағы арқылы қорытындылау. 

Күніміз ашық болсын,

Түніміз тыныш болсын,

Ауамыз таза болсын,

Жан-жануарымыз аман болсын.

Бәріміз аман сау болайық. Сау болыңдар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
7 сынып биологы зияткерлік сайыс саба?ы

Автор: Нурмуратова Бактыгул Жолдасовна

Дата: 23.12.2014

Номер свидетельства: 147247


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства