kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Реферат по тему "Ормандарды? экологиялы? ма?ызы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ормандарды? экологиялы? ма?ызы

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: Орман а?аштарынан алынатын ?німдер ба?а жетпес ??нды ?ойма екендігі ж?не орманны? тіршіліктегі ма?ызды ?асиеттері туралы білімдерін жетілдіру.

Дамытушылы?: Орман таби?ат ?азынасы, халы? байлы?ы екендігі туралы дамыта білім бере отырып о?ушыларды? есте са?тау да?дыларын ?алыптастыру.

Т?рбиелік: ?орша?ан орта?а ?ам?орлы?пен ?арау?а т?рбиелеу.

Саба?ты? барысы

1. ?йымдастыру кезе?і: б?гінгі саба?ты? ма?сатымен таныстыру

2. ?й тапсырманы с?рау:

Ізденген жетер ма?сат?а. Орман то?ай ?сімдіктері мен жануарлары та?ырыбы

бойынша о?ушылар дайындап келген ж?мыстарын ?ор?ау.

III. Жа?а саба?.

1. Орман а?аштарынан алынатын ?німдер: т?рмысты? б?йымдар, ??рылыс

материалдары, ??нды а? терілері, ??старды? мамы?ы, жеміс – жидек, киім, азы? –

т?лік

? Т?рмысты? б?йымдары: ?стел,орынды?,с?релер,есік, терезе, бесік,

кереге т.б.

? ?а?аз дайындайтын комбинат ж?мысшысы: д?птер, газет, кітап,

журналдар.

? Темір жолшы: а?аш вагондар, темір жолды? астына салатын

т?сеніштер.

? Д?рі – д?рмек жасаушылар: а?аштан алын?ан д?рі – д?румендер

? Инженер: жасанды таби?и жолмен алын?ан маталар,жіптер.

2. Экология п?ні жал?астырады:

Орман таби?атты? тарту еткен байлы?ы, ба?а жетпес халы? ?азынасы екендігін

д?лелдеу ?шін орманны? ма?ызды ?асиеттеріне к??іл б?лейік.

Орманны? ма?ызы.

1. Ауаны оттегімен байытады. Жер бетіндегі оттекті? 60% ормандар береді. Бір

а?аш т?улігіне 3 адамны? тыныс алуына ?ажетті оттегін б?леді. Жаз айында

?айы? а?ашы 44 кг, емен 28 кг к?мір ?ыш?ыл газын сі?іреді.

2. Климатты жа?сартады. Ормандар суы?ты?, ??р?а? желді? ?серін ?лсіретіп,

климатты жа?сартады ?ор?айды.

3. Топыра?ты ??р?а?шылы?тан са?тап, топыра?та ыл?алды? са?талуына,

??нарлылы?ын са?тау?а жа?дай жасайды.

4. Орман су ресурстарын ?ор?айды. Ашы? жерлерге ?ара?анда ормандарда

?арды? еруі жай ж?ретіндіктен, су к?здеріндегі суды? де?гейі реттеліп,

тас?ынды болдырмайды.

5. Егістікте к?здік да?ылдарды желден, суы?тан ?ор?ап ?сіп кетуден са?тайды.

6. Орман атмосфераны фитонцидтермен байытады. 1га жерге егілген ормандар

т?улігіне 30кг дейін фитонцидтер б?леді, б?л бір ?лкен ?аланы? ауасын

тазарту?а жетеді. Фитонцидтер дегеніміз – ауру тудыратын бактерияларды

жойып жіберетін ?ш?ыш заттар, тірі организмге зиянды ?сер ететін т?рлі

?осылыстар мен шуды, ша?ды сі?іреді.

IV. Жа?а саба?ты бекіту.

Білімдерін шы?дау: Мысалы:

I - топ?а тапсырма: (д?птерге орындайды), 60 кг макалатура 1 га орманды шабудан са?тайды, ал 180 кг макалатура тапсырса? неше тонна орманды са?тайды екен?

Есепте?дер.

II – топ?а: 1 тонна макалатурадан 25 мы? о?ушы д?птерін дайындау?а болады. Егер бізді? сынып о?ушылары 5 тонна макалатура жинап тапсырса? ?анша о?ушы д?птерін дайындау?а болады?

2. Карточкамен ж?мыс.

?рбір ?о?ысты? ?орша?ан орта?а келтіретін залалына ?арап ?зі?ні? балы?ды та?айында, зияны к?п болса жо?ары бал, аз болса т?мен бал (1 балдан 5 бал?а дейін).

? Картоп, жуа, с?біз ?абы?тары -1 б

? ?а?аз, картон – 2 бал

? Полиэтилен - 3 бал

? Консерві банкілері – 4 бал

? Пластик ш?лмектер, сыны? шыны – 5 бал

Жа?а терминдер ойыны: О?ушылар ?ріпті та?дайды, ?ріпке байланысты терминге

сипаттама немесе с?ра? ?ойылады.

Ф – фитонцид дегеніміз не ?

Ф М О КМ – макалатура дегеніміз не ?

О – адам тыныс ал?анда ?андай газды ж?тады ?

К – адам тыныс ал?анда ?андай газды шы?арады ?

Экологиялы? диктант. Диктантта м?тініне с?йкес с?йлем ішінде т?сіп ?ал?ан жеке

с?здерді орын – орнына тауып жазу к?зделеді

с?йлемдер ?ажетті жауаптар

1. Жер бетіндегі.. 60% ормандар береді.

2. 1 а?аш т?улігіне.. тыныс алуына ?ажетті

оттегін б?леді.

3. Жаз айында ?айы? а?ашы 44 кг, емен 28 кг

.. сі?іреді.

4. Орман атмосфераны.. байытады.

Просмотр содержимого документа
«Реферат по тему "Ормандарды? экологиялы? ма?ызы" »

Сабақтың тақырыбы: Ормандардың экологиялық маңызы

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Орман ағаштарынан алынатын өнімдер баға жетпес құнды қойма екендігі және орманның тіршіліктегі маңызды қасиеттері туралы білімдерін жетілдіру.

Дамытушылық: Орман табиғат қазынасы, халық байлығы екендігі туралы дамыта білім бере отырып оқушылардың есте сақтау дағдыларын қалыптастыру.

Тәрбиелік: Қоршаған ортаға қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу.

Сабақтың барысы

1. Ұйымдастыру кезеңі: бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстыру

2. Үй тапсырманы сұрау:

Ізденген жетер мақсатқа. Орман тоғай өсімдіктері мен жануарлары тақырыбы

бойынша оқушылар дайындап келген жұмыстарын қорғау.

III. Жаңа сабақ.

1. Орман ағаштарынан алынатын өнімдер: тұрмыстық бұйымдар, құрылыс

материалдары, құнды аң терілері, құстардың мамығы, жеміс – жидек, киім, азық –

түлік

 Тұрмыстық бұйымдары: үстел,орындық,сөрелер,есік, терезе, бесік,

кереге т.б.

 Қағаз дайындайтын комбинат жұмысшысы: дәптер, газет, кітап,

журналдар...

 Темір жолшы: ағаш вагондар, темір жолдың астына салатын

төсеніштер...

 Дәрі – дәрмек жасаушылар: ағаштан алынған дәрі – дәрумендер

 Инженер: жасанды табиғи жолмен алынған маталар,жіптер...

2. Экология пәні жалғастырады:

Орман табиғаттың тарту еткен байлығы, баға жетпес халық қазынасы екендігін

дәлелдеу үшін орманның маңызды қасиеттеріне көңіл бөлейік.

Орманның маңызы.

1. Ауаны оттегімен байытады. Жер бетіндегі оттектің 60% ормандар береді. Бір

ағаш тәулігіне 3 адамның тыныс алуына қажетті оттегін бөледі. Жаз айында

қайың ағашы 44 кг, емен 28 кг көмір қышқыл газын сіңіреді.

2. Климатты жақсартады. Ормандар суықтың, құрғақ желдің әсерін әлсіретіп,

климатты жақсартады қорғайды.

3. Топырақты құрғақшылықтан сақтап, топырақта ылғалдың сақталуына,

құнарлылығын сақтауға жағдай жасайды.

4. Орман су ресурстарын қорғайды. Ашық жерлерге қарағанда ормандарда

қардың еруі жай жүретіндіктен, су көздеріндегі судың деңгейі реттеліп,

тасқынды болдырмайды.

5. Егістікте күздік дақылдарды желден, суықтан қорғап үсіп кетуден сақтайды.

6. Орман атмосфераны фитонцидтермен байытады. 1га жерге егілген ормандар

тәулігіне 30кг дейін фитонцидтер бөледі, бұл бір үлкен қаланың ауасын

тазартуға жетеді. Фитонцидтер дегеніміз – ауру тудыратын бактерияларды

жойып жіберетін ұшқыш заттар, тірі организмге зиянды әсер ететін түрлі

қосылыстар мен шуды, шаңды сіңіреді.

IV. Жаңа сабақты бекіту.

Білімдерін шыңдау: Мысалы:

I - топқа тапсырма: (дәптерге орындайды), 60 кг макалатура 1 га орманды шабудан сақтайды, ал 180 кг макалатура тапсырсақ неше тонна орманды сақтайды екен?

Есептеңдер.

II – топқа: 1 тонна макалатурадан 25 мың оқушы дәптерін дайындауға болады. Егер біздің сынып оқушылары 5 тонна макалатура жинап тапсырсақ қанша оқушы дәптерін дайындауға болады?

2. Карточкамен жұмыс.

Әрбір қоқыстың қоршаған ортаға келтіретін залалына қарап өзіңнің балыңды тағайында, зияны көп болса жоғары бал, аз болса төмен бал (1 балдан 5 балға дейін).

 Картоп, жуа, сәбіз қабықтары -1 б

 Қағаз, картон – 2 бал

 Полиэтилен - 3 бал

 Консерві банкілері – 4 бал

 Пластик шөлмектер, сынық шыны – 5 бал

Жаңа терминдер ойыны: Оқушылар әріпті таңдайды, әріпке байланысты терминге

сипаттама немесе сұрақ қойылады.

Ф – фитонцид дегеніміз не ?

Ф М О КМ – макалатура дегеніміз не ?

О – адам тыныс алғанда қандай газды жұтады ?

К – адам тыныс алғанда қандай газды шығарады ?

Экологиялық диктант. Диктантта мәтініне сәйкес сөйлем ішінде түсіп қалған жеке

сөздерді орын – орнына тауып жазу көзделеді

сөйлемдер Қажетті жауаптар

1. Жер бетіндегі ......... 60% ормандар береді.

2. 1 ағаш тәулігіне ............ тыныс алуына қажетті

оттегін бөледі.

3. Жаз айында қайың ағашы 44 кг, емен 28 кг

......... сіңіреді.

4. Орман атмосфераны ....... байытады.

5. Ормандарды ..... біздің міндетіміз. Оны қалпына

келтіру үшін көктемде немесе күзде жас ......

отырғызады..

1. Көмірқышқыл газын

2. Фитонцидтермен

3. Қорғау, көшеттерді

4. Оттектің

5. 3 адамның

Қорытынды: Венн диаграммасы.

Орманда ескі полиэтилен пакеті немесе шыны шөлмекті лақтырмас бұрын ойлан,

ол қанша жылда шіриді.

• Жағажайда,бұлақта немесе көл жағасында болсақ суға ештеңе лақтырма

• Сұлу табиғатта қоқыс қалдырма, өзіңнен кейін жинап кет

Үйге тапсырма: Орманды таза ұстау-маңызды іс реферат жазу,тақырыпқа сәйкес өзіндік ізденіс жұмыстарын жасау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Реферат по тему "Ормандарды? экологиялы? ма?ызы"

Автор: Мырзагулов Дамир Абатович

Дата: 16.03.2015

Номер свидетельства: 187399

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства