kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Биология саба?ында ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Кирилловка орта мектебі» КММ

Баяндама

Та?ырыбы: «Биология саба?ында ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру»  

Дайында?ан: биология п?ніні?

м??алімі: Аримхан Дина

2015 жыл

Аты-ж?ні: Аримхан Дина

Ту?ан жылы: 1974 жылы 24 тамыз

О?у орны: К?кшетау Ш.Уалиханов атында?ы мемлекеттік университеті

Білімі: Жо?ары

Маманды?ы: Биология п?ніні? м??алімі

Ж?мыс орны: Кирилловка орта мектебі

Е?бек ?тілі: 17,11

?станымы: «Елімізді? ерте?гі б?гінгі жас ?рпа?ты? ?олында, ал жас ?рпа?ты? та?дыры ?стаздарды? ?олынды»

Н.?. Назарбаев

Баяндама та?ырыбы: «Биология саба?ында ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру»

Ма?саты: биология саба?ында ойын технологияларын пайдалана отырып, о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын, танымды? белсенділігін дамыту, білім сапасын жо?арлату.

Міндеті:

  • О?ушыларды? теориялы? білімін ж?йелеуге ж?не практикада ?олдануына, ?алыптасуына жа?ыдай ту?ызу;

  • ?збойын, к?з?арасын білдіруге, екінші бір адамны? жауабын ты?дап, оны толы?тыру?а, жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жатты?тыру;

  • О?ушыларды? ?ызы?ушылы? іс-?рекетін ?йымдастыру;

Та?ырып та?дау м?селем:

Ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? биология п?ніне деген ?ызы?ушылы?ын, танымды? белсенділігін арттыра отырып, білім сапасын жо?арлату?а м?мкіндік жасау.

Жоспар

I.Ойын технологиясыны? теориялы? негіздері

II.Биология саба?ында ойын технологиясын пайдалану

III.Ойын технологиясыны? ма?ыздылы?ы

IV.Н?тижелілігі

Ойын технологиясыны? теориялы? негіздері

?азіргі білім саласыны? алдына ?ойыл?ан талаптар – о?ушылар?а білімді тере?детіп беру. М?ндай  жа?дайда о?ушыны? алдында ?лкен м?селе: о?ушыны ?алайша шаршатпай, енжарлы??а салдырмай тере? білім беруге болады?  Осы т?р?ыдан алып ?ара?анда о?ыту ?рдісінде ойын ?дісін ?олдану – б?л проблеманы шешуді? бірден-бір жолы.. сыныптарда?ы биология саба?тарын ойын ?дісімен о?ыту ж?мыстары мындай бірнеше ма?ызды м?селелерді шешеді: біріншіден, о?ушылар ойын кезінде бір-бірімен те? ???ы?ты??а ?ана ?олы жетіп ?оймай, бір-бірімен ?арым-?атынастары артып, ?намды? ?асиеттері дамиды, о?ушыларды?  логикалы? ойлары дамитыны с?зсіз; екіншіден о?улы?та берілген материалдарды ?ызы?ып, ынта-жігерімен о?иды, б?л о?ушыларды? білімді сапалы ме?геруін ?амтамасыз етеді, ?шіншіден, о?ушыларды? арасында жарыс пайда болады, о?ушыны? жеке т?л?алы? ?асиеттерін ?алыптастырады, т?ртіншіден, о?ушылар шы?армашыл ойлау?а да?дыланады.

«Ойын ойнап, ?н салмай, ?сер бала бола ма?» деп Абай атамыз айт?андай ?лтты? ойындарды? орны да ерекшк.

Сонды?тан саба?ты ойын т?сілімен ?ткізу – биологияны сапалы о?ытуды? ма?ызды м?селелеріні? бірі.

                                               А?серек                  алтын ?а?па

Са?ина салу

                                                                                                    ?арлы кесек

Домино

                                                                                 А?с?йек

Биологиялы? ойын                  Сен ма?ан,сен ма?ан

Апталы? ойын т?рлерін ?олдана отырып берген саба?тарымнан ?лгі:

«Ж?рек ?антамырлары ж?йесіні? аурулары ж?не оларды? алдын алу» 8 сынып.

I кезе?. ?й тапсырмасын с?рау.

Білім сына?ы т?рлі кабинетерде ?теді.

1. «Таныстыру» кабинеті

Ойыны? аты «сен бізді білесі? бе?»

Ша?ырыл?ан ойыншы сол топты? атына аны?тама беріп кетеді.

2. «Терминдер» кабинеті

Б?л не?

3. «На?ты сандар» кабинеті

III кезе?. Жа?а саба? (Теориялы? б?лім)

М.Ма?атаев а?амызды? «Ж?рек арызы» ?ле?ін ты?дады?.

Практикалы? б?лім. Ж?рек институтына саяхат. Рольдік ойын.

4. Зертханалы? кабинет «Жедел ж?рдем», «?ан  кеткенде ал?аш к?мек к?рсету». ?р топ ?здеріне берілген тапсырманы орындайды.

IV кезе?. Ба?алау. Саба??а ?атыс?ан о?ушыларды пайдалы виттаминдермен ба?аладым.

«5» - апельсин-т?тті

«4» - алма-?ыш?ыл

«3»-лимон-ащы

V кезе?. ?йге тапсырма беру.

?ан. ?анны? ??рамы. Эриторициттер. 8 сынып.

Н?тиже:

Саба?та т?ра?ты белсенділік, ?ызы?ушылы? пайда болады, о?ушы т?л?а ретінде ?зін к?рсете біледі, оны? іс-?рекеті ?зіні? ?абілеті мен де?гейіне байланысты. Ойын ар?ылы  бір-бірімен тез тіл табысады ?з ойларын еркін жеткізеді, логикалы? ойлары дамиды, о?ушыларды? биологиялы? ?абілеттерін ай?ындайды.

Педагогикалы? жа?а технологияларды? барлы?ыжеке т?л?аны? ?зін-?зі дамытуына, ?здігінен шы?армашылы?пен ж?мыс істей білу ?абілетін ж?не біліктері мен да?дыларын ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан ал?а ?ой?ан ма?сат?а жетуді? тиімділігін, н?тижелілігін ?амтамасыз етуді к?здейтін, берілген материалдарды жедел ?рі сапалы ме?геруге ба?ыттал?ан. О?у ойындары формасы бойынша ойын, мазм?ны бойынша –о?у, ал дидактикалы? ойын мектептегі о?уды ?йымдастыруды? ?алыптас?ан т?рін тек толтыру болып табылатынына к?з жеткздік. О?у ойыны – б?л о?уды ойын ар?ылы ?йымдастыру. Зерттеулер к?рсеткендей, д?ст?рлі ?йымдастырыл?ан о?у процесіне ?ара?анда, о?ушылар ойын?а ?атыса отырып, не??рлым аз шаршайды, о?у ?ызметінен к?бінесе жа?ымды эмоциялар алып, ?ана?аттанады. О?ушыны? ой-?рісін ке?ейтіп, ?абілеттерін ерекшелеуде, білімдерін ны?айтуда биологиялы? ойындарды? ат?аратын р?лі ?те зор.

?орытынды: Педагогикалы? жа?а технологияларды? барлы?ы жеке т?л?аны? ?зін-?зі дамытуына, ?здігінен шы?армашылы?пен ж?мыс істей білу ?абылетін ?алыптастыру?а ж?не біліктері мен да?ыдыларын ба?ыттал?ан ал?а ?ой?ан ма?сатына жетуді? тиімділігін, н?тижелілігін ?амтамасыз етуді к?здейтін, берілген материалдарды жедел ?рі сапалы ме?геруге ба?ыттал?ан. О?у ойындары формасы бойынша ойын, мазм?ны бойынша –о?у, ал дидактикалы? ойын мектептегі о?уды ?йымдастыруды? ?алыптас?ан т?рін тек толтыру болып табылатынына к?з жеткздік. О?у ойыны – б?л о?уды ойын ар?ылы ?йымдастыру. Зерттеулер к?рсеткендей, д?ст?рлі ?йымдастырыл?ан о?у процесіне ?ара?анда, о?ушылар ойын?а ?атыса отырып, не??рлым аз шаршайды, о?у ?ызметінен к?бінесе жа?ымды эмоциялар алып, ?ана?аттанады. О?ушыны? ой-?рісін ке?ейтіп, ?абілеттерін ерекшелеуде, білімдерін ны?айтуда биологиялы? ойындарды? ат?аратын р?лі ?те зор.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Биология саба?ында ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру»

«Кирилловка орта мектебі» КММБаяндама

Тақырыбы: «Биология сабағында ойын элементтері арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру»

Дайындаған: биология пәнінің

мұғалімі: Аримхан Дина2015 жылАты-жөні: Аримхан Дина

Туған жылы: 1974 жылы 24 тамыз

Оқу орны: Көкшетау Ш.Уалиханов атындағы мемлекеттік университеті

Білімі: Жоғары

Мамандығы: Биология пәнінің мұғалімі

Жұмыс орны: Кирилловка орта мектебі

Еңбек өтілі: 17,11

Ұстанымы: «Еліміздің ертеңгі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолынды»

Н.Ә. НазарбаевБаяндама тақырыбы: «Биология сабағында ойын элементтері арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру»

Мақсаты: биология сабағында ойын технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін дамыту, білім сапасын жоғарлату.

Міндеті:

  • Оқушылардың теориялық білімін жүйелеуге және практикада қолдануына, қалыптасуына жағыдай туғызу;

  • Өзбойын, көзқарасын білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттықтыру;

  • Оқушылардың қызығушылық іс-әрекетін ұйымдастыру;

Тақырып таңдау мәселем:

Ойын элементтері арқылы оқушылардың биология пәніне деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін арттыра отырып, білім сапасын жоғарлатуға мүмкіндік жасау.

Жоспар

I.Ойын технологиясының теориялық негіздері

II.Биология сабағында ойын технологиясын пайдалану

III.Ойын технологиясының маңыздылығы

IV.Нәтижелілігі

Ойын технологиясының теориялық негіздері

Қазіргі білім саласының алдына қойылған талаптар – оқушыларға білімді тереңдетіп беру. Мұндай жағдайда оқушының алдында үлкен мәселе: оқушыны қалайша шаршатпай, енжарлыққа салдырмай терең білім беруге болады? Осы тұрғыдан алып қарағанда оқыту үрдісінде ойын әдісін қолдану – бұл проблеманы шешудің бірден-бір жолы........ сыныптардағы биология сабақтарын ойын әдісімен оқыту жұмыстары мындай бірнеше маңызды мәселелерді шешеді: біріншіден, оқушылар ойын кезінде бір-бірімен тең құқықтыққа ғана қолы жетіп қоймай, бір-бірімен қарым-қатынастары артып, ұнамдық қасиеттері дамиды, оқушылардың логикалық ойлары дамитыны сөзсіз; екіншіден оқулықта берілген материалдарды қызығып, ынта-жігерімен оқиды, бұл оқушылардың білімді сапалы меңгеруін қамтамасыз етеді, үшіншіден, оқушылардың арасында жарыс пайда болады, оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастырады, төртіншіден, оқушылар шығармашыл ойлауға дағдыланады.

«Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» деп Абай атамыз айтқандай ұлттық ойындардың орны да ерекшк.

Сондықтан сабақты ойын тәсілімен өткізу – биологияны сапалы оқытудың маңызды мәселелерінің бірі.

Ақсерек алтын қақпа

Сақина салуҚарлы кесек

Домино

Ақсүйек

Биологиялық ойын Сен маған,сен маған

Апталық ойын түрлерін қолдана отырып берген сабақтарымнан үлгі:

«Жүрек қантамырлары жүйесінің аурулары және олардың алдын алу» 8 сынып.

I кезең. Үй тапсырмасын сұрау.

Білім сынағы түрлі кабинетерде өтеді.

1. «Таныстыру» кабинеті

Ойының аты «сен бізді білесің бе?»

Шақырылған ойыншы сол топтың атына анықтама беріп кетеді.

2. «Терминдер» кабинеті

Бұл не?

3. «Нақты сандар» кабинеті

III кезең. Жаңа сабақ (Теориялық бөлім)

М.Мақатаев ағамыздың «Жүрек арызы» өлеңін тыңдадық.

Практикалық бөлім. Жүрек институтына саяхат. Рольдік ойын.

4. Зертханалық кабинет «Жедел жәрдем», «Қан кеткенде алғаш көмек көрсету». Әр топ өздеріне берілген тапсырманы орындайды.

IV кезең. Бағалау. Сабаққа қатысқан оқушыларды пайдалы виттаминдермен бағаладым.

«5» - апельсин-тәтті

«4» - алма-қышқыл

«3»-лимон-ащы

V кезең. Үйге тапсырма беру.

Қан. Қанның құрамы. Эриторициттер. 8 сынып.Нәтиже:

Сабақта тұрақты белсенділік, қызығушылық пайда болады, оқушы тұлға ретінде өзін көрсете біледі, оның іс-әрекеті өзінің қабілеті мен деңгейіне байланысты. Ойын арқылы бір-бірімен тез тіл табысады өз ойларын еркін жеткізеді, логикалық ойлары дамиды, оқушылардың биологиялық қабілеттерін айқындайды.

Педагогикалық жаңа технологиялардың барлығыжеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына, өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей білу қабілетін және біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған алға қойған мақсатқа жетудің тиімділігін, нәтижелілігін қамтамасыз етуді көздейтін, берілген материалдарды жедел әрі сапалы меңгеруге бағытталған. Оқу ойындары формасы бойынша ойын, мазмұны бойынша –оқу, ал дидактикалық ойын мектептегі оқуды ұйымдастырудың қалыптасқан түрін тек толтыру болып табылатынына көз жеткздік. Оқу ойыны – бұл оқуды ойын арқылы ұйымдастыру. Зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі ұйымдастырылған оқу процесіне қарағанда, оқушылар ойынға қатыса отырып, неғұрлым аз шаршайды, оқу қызметінен көбінесе жағымды эмоциялар алып, қанағаттанады. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, қабілеттерін ерекшелеуде, білімдерін нығайтуда биологиялық ойындардың атқаратын рқлі өте зор.

Қорытынды: Педагогикалық жаңа технологиялардың барлығы жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына, өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей білу қабылетін қалыптастыруға және біліктері мен дағыдыларын бағытталған алға қойған мақсатына жетудің тиімділігін, нәтижелілігін қамтамасыз етуді көздейтін, берілген материалдарды жедел әрі сапалы меңгеруге бағытталған. Оқу ойындары формасы бойынша ойын, мазмұны бойынша –оқу, ал дидактикалық ойын мектептегі оқуды ұйымдастырудың қалыптасқан түрін тек толтыру болып табылатынына көз жеткздік. Оқу ойыны – бұл оқуды ойын арқылы ұйымдастыру. Зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі ұйымдастырылған оқу процесіне қарағанда, оқушылар ойынға қатыса отырып, неғұрлым аз шаршайды, оқу қызметінен көбінесе жағымды эмоциялар алып, қанағаттанады. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, қабілеттерін ерекшелеуде, білімдерін нығайтуда биологиялық ойындардың атқаратын рқлі өте зор.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Биология саба?ында ойын элементтері ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

Автор: Аримхан Дина

Дата: 15.02.2016

Номер свидетельства: 293920


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства