kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Краткосрочное планирование "Sport and games" 7 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді саба? жоспары

М??алімі: Жаукумова Камар Кайрат?ызы

К?ні: 06.04.2015 ж

Сыныбы: 7       

П?ні: а?ылшын тілі

Та?ырыбы: Спорт ж?не спортты? ойындар

Ма?саты:  Та?ырып бойынша жа?а с?здерді  ?діс – т?сілдер ар?ылы ме?геру, спорт туралы ойларын а?ылшын тілінде айту ар?ылы сын т?р?ысынан ойлану.

Міндеттері:

- Спорт пен спортты? ойын т?рлерін білу ж?не т?сіну;

- с?йлеу тілін дамыту, спорт т?рлері туралы білетін а?паратты  ж?не  ал?ан білімді ?олдану;

- лексикалы? ж?не грамматикалы? білімді жина?тау ар?ылы жазбаша ой т?йіндеу,?зін-?зі ба?алау.

К?тілетін н?тиже:

- Спорт пен спортты? ойындарды  ажырата біледі ж?не т?сінеді;

- ал?ан білімді ?олдана отырып “спортты? ойындар” туралы ой т?жырымдайды, салыстырады ж?не талдайды;

- ?з ойларын білдіре алады; 

- білімді жина?тап жазбаша ой т?йіндей отырып ?зін-?зі ба?алай алады.

?олданыл?ан модульдер: О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер. Сын т?р?ысынан ойлау?а ?йрету. О?ыту мен о?уда  АКТ-ды пайдалану

О?у ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау.Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту. О?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?. О?ушыларды? жас ерекшелігіне с?йкес о?ыту ж?не о?у.

Стратегиялар: "Good wishes","Спортты? ойындар", "Бір ?адам арт?а", «С?йкестендір», «Ойлан, ж?птас, тал?ыла», «+, -, ?ызы?ты», «Ауада жазу», «Толы?тыр», «Венн диаграммасы», «Assosation», «Блоб а?ашы».

Саба? жоспары:    

Саба? кезе?дері

Уа?ыты

Жоспар мазм?ны

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды? іс-?рекеті

Ба?алау

Ресурстар

 Кіріспе

5 мин.

         2 мин.

"Good wishes"

Ма?саты: жылы лебіз айту

"Спортты? ойындар"

Ма?саты: топтасу

О?ушыларды? к??іл-к?йін с?рап,  бір-бірімен ?ол ?стасып, жылы лебіз айтуларыны? с?рау:

 • К??іл-к?йлерініз ?алай?
 • Б?гінгі саба??а дайынды?тары?ыз ?алай?
 • Бос уа?ыттары?ызда немен ш??ылданасыздар?
 • Б?гінгі саба??а сыныптасы?ыз?а не тілейсіз?

О?ушылар?а суреттер таратып беру ар?ылы т?рт, бес о?ушыдан т?ратын 3 топ?а б?лінулерін с?рау.

О?ушылар кезектесіп  ше?бер бойымен бір – біріне деген жылы лебіздерін білдіріп, ?ол ?стасады.

О?ушылар та?дап ал?ан суреттер  ар?ылы т?рт, бес о?ушыдан т?ратын 3 топ?а б?лінеді.

«Бас барма?»

«Тамаша, керемет!»

Суреттер.

Топ атаулары жазыл?ан пара?шалар.

Маркерлер.

Т?саукесер

 6  мин.

5 мин.

"Бір ?адам арт?а"

Ма?саты: та?дап ал?ан спортты? ойындар туралы ой ?оз?ау

«Ата?ты спортшылар» бейне  жазба

Ма?саты:  та?ырыпты? мазм?нын ашу, т?сіну, білу.

«С?йкестендір»

Ма?саты: интерактивті та?тада ?сыныл?ан кестені сын т?р?ысынан ойланып,  с?здер мен суреттерді с?йкестендіру ар?ылы саба?та  АКТ-ні еркін пайдалану?а да?дылану.

“Assosation”

Ма?саты:  ?аза?станда?ы спорт т?рлеріне ой ша?ыру.

«+, -, »

Ма?саты: кері байланыс.

?олдарында?ы спортты? ойын т?рлері бейнеленген суретке байланысты ой – пікірлерін білдіруді с?рау:

-          Мына суреттерде не бейнеленіп т?р?

-          Ол спорт т?ріне сізді? к?з?арасы?ыз ?алай?

-          Осы спортпен нені байланыстырасыз?

-          Бас?а ?андай пікір білдіре аласыз?

Интерактивті та?тадан ?сыныл?ан бейне жазбаны к?рсетіп,  не т?сінгендерін с?рау.

 • Бейне жазба ?нады ма?
 • Бейне жазба не туралы?
 • Кілт с?здермен ма?ынасын аша аласыздар ма? ?андай кілт с?здер?

О?ушылардан интерактивті та?тада ?сыныл?ан кестені сын т?р?ысынан ойланып,  с?здер мен суреттерді с?йкестендіріп к?рулерін тапсырады.

 (1,2  жатты?у, 152-153 бет)

О?улы?та?ы  15 жатты?уда?ы кластерді толтыруларын с?райды.

О?ушылар?а кіріспе, т?саукесер б?лімдері бойынша ауызша рефлексия жасату.

?мірлік т?жірибесіне с?йене отырып барынша к?бірек а?паратпен б?лісуге тырысады, ойлау еркіндігін пайдаланып ?з к?з?арасын білдіруден тайынбайды.

О?ушылар ?сыныл?ан бейнежазбаны к?реді. А, В -о?ушылары ?з ойларын толы? жеткізеді,  С – о?ушылары с?ра??а жауап береді.

О?ушылар интерактивті та?тада ?сыныл?ан кестені сын т?р?ысынан ойланып,  с?здер мен суреттерді с?йкестендіреді, ?атесін бірден тауып, т?зетеді.

О?улы?та?ы 15 жатты?уда?ы кластерді толтырып, толы?тырады.

3 топ бір-біріні? ж?мысын ауызша ба?алайды.

 «Тамаша, керемет!»

«Жарайсы?дар!»

«Тамаша, керемет!»

«Тамаша, керемет!»

Суреттер.

 О?улы?.

Таныстырылым.

Бейне жазба.

Интерактивті та?тада ?сыныл?ан кесте.

«+, -, »

 Негізгі б?лім

15 мин.

2 мин

3 мин.

«Ойлан, ж?птас, тал?ыла»

Ма?сат: сын т?р?ысынан ойлау ар?ылы, м?тіндегі негізгі ойды талдау.

«Постер»  

Ма?саты:  ?лтты? ойындарды  ажырату

«Ауада жазу»

Ма?саты: бойды жазып,  ойды сергіту.

«Толы?тыр»

Ма?саты:  м?тінді о?ып, ой т?жырымдау

- о?улы?та?ы 4 жатты?уда (154 бет) берілген м?тінді о?ып, топта талдауларын с?рау.

 О?улы?та?ы 5 жатты?у (155 бет ) бойынша ?р топ?а с?йкесінше ?лтты? ойындар?а постер жасату.

О?ушылар?а дене м?шелерімен ауада

 1 -ден 10 –?а дейін сандарды жазып, бойды жазуды ?сыну

О?ушылар?а 10 жатты?уда?ы  м?тінді о?ып, м?тін бойынша 14 жатты?уды толы?тыруларын с?райды.

Ж?птаса, топтаса отырып, белсенді ?рекет жасайды.

?р топ?а с?йкесінше ?сыныл?ан ?лтты? ойындар?а шапша?ды?пен  постер  жасап, бірінші ?ор?ау?а тырысады.

О?ушыларды? барлы?ы  дене м?шелерімен  «ауада жазу» сергіту с?тіне белсене ?атысады.

О?ушылар 10 жатты?уда?ы  м?тінді о?ып, м?тін бойынша 14 жатты?уды толы?тырып, д?лелдейді.

«Тамаша, керемет!»

«Жарайсы?дар!»

«Бас барма?»

О?улы?.

 Интерактивті та?та.

?орытынды

3 мин.

       4 мин.

 «Венн диаграммасы»

Ма?саты: ?аза?стан мен Британияны? спортты? ойындарын салыстырып, айырмашылы?ын табу

«Блоб а?ашы»

Ма?саты: ?зін-?зі ба?алау

?аза?стан мен Британияны? спортты? ойындарын салыстырып, айырмашылы?ын табуларын с?райды.

Б?гінгі саба? бойынша о?ушыларды? ?андай де?гейде екенін к?рсетуді

ж?не ?р о?ушы?а кері байланыс жасау ар?ылы ?зіне ба?а беруді ?сыну.

?аза?стан мен Британияны? спортты? ойындарын салыстырып, айырмашылы?ын табады.

Б?гінгі саба? бойынша о?ушылар ?андай де?гейде екенін к?рсетеді

ж?не  саба?тан ?йренгендерін стикер?а жазып ?зін – ?зі ба?алайды.

«Жарайсы?дар!»

«Тамаша, керемет!»

 О?улы?.

Кері байланыс.

Стикерлер.

Блоб а?ашы.

?й тапсырмасы

156 бет 12 жатты?уды, 157 бет 17 жатты?уды  орындауды тапсыру.

156 бет 12 жатты?уды, 157 бет 17 жатты?уды  жазып алады.

О?улы?

Просмотр содержимого документа
«Краткосрочное планирование "Sport and games" 7 класс »

gymnastics yoga Figure skating cycling skiing soccer boxing

gymnastics

yoga

Figure skating

cycling

skiing

soccer

boxing

Match the words with the pictures karate volleyball hockey arm wrestling basketball

Match the words with the pictures

karate

volleyball

hockey

arm wrestling

basketball

Cricket –крикет Hockey - хоккей Boxing -бокс Skiing – шаңғы тебу Bowling - боулинг Volleyball - воллейбол Basketball –баскетбол Cycling –велосипед жарысы Karate –каратэ Running – жеңіл атлетика Gymnastics -гимнастика Yoga –йога Football, Soccer -футбол arm wrestling –қол күрес Wrestling -күрес Weightlifting –ауыр атлетика Goal keeper- қақпашы Referee- арбитр, төреші Boxing gloves- бокс қолғабы
 • Cricket –крикет
 • Hockey - хоккей
 • Boxing -бокс
 • Skiing – шаңғы тебу
 • Bowling - боулинг
 • Volleyball - воллейбол
 • Basketball –баскетбол
 • Cycling –велосипед жарысы
 • Karate –каратэ
 • Running – жеңіл атлетика
 • Gymnastics -гимнастика
 • Yoga –йога
 • Football, Soccer -футбол
 • arm wrestling –қол күрес
 • Wrestling -күрес
 • Weightlifting –ауыр атлетика
 • Goal keeper- қақпашы
 • Referee- арбитр, төреші
 • Boxing gloves- бокс қолғабы
+ -

+

-

Let’s have a rest.

Let’s have a rest.

Popular sport in Britain Cricket Tennis Netball Rugby Squash

Popular sport in Britain

Cricket

Tennis

Netball

Rugby

Squash

Answer the questions, please.

Answer the questions, please.

 • How many percent of the population in Britain play sport?
 • Is skiing popular in Britain?
 • What kind of sports in Britain do you know?
 • How many players are there in cricket?
 • What kind of sport is very fast and tiring?
 • In which sport there are seven players?
 • What kind of winter sport are there in Britain?
 • What kind of summer sport are there in Britain?
Goal keeper Boxing gloves running helmet Arm wrestling net Netball spectators boxing Soccer wrestling Skiing футбол күрес баскетбол Каска, дулыға Жеңіл атлетика жанкүйерлер бокс Бокс қолғабы Шаңғы тебу қақпашы Қол күрес

Goal keeper

Boxing gloves

running

helmet

Arm wrestling

net

Netball

spectators

boxing

Soccer

wrestling

Skiing

футбол

күрес

баскетбол

Каска,

дулыға

Жеңіл

атлетика

жанкүйерлер

бокс

Бокс қолғабы

Шаңғы тебу

қақпашы

Қол күрес

Home task: Ex-10, page 153. To write about a famous sportsman or sportswoman. To learn by heart new words.

Home task:

Ex-10, page 153. To write about a famous sportsman or sportswoman.

To learn by heart new words.

The lesson is over. You may be free. Good bye!

The lesson is over. You may be free. Good bye!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Краткосрочное планирование "Sport and games" 7 класс

Автор: Жаукумова Камар Кайратовна

Дата: 04.05.2015

Номер свидетельства: 208329

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства