kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 "А" сыныбыны? "?лкетану" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ключевой орта мектебі»  М.М.

ГУ «Ключевая  средняя школа»

«Утверждено»:                                                             «Согласовано»                                            «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете                                           Зам. директора по УВР                             

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г.                                                          _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета                                                                                                                        

____________Габдулин Х.В.                                                                                              

Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Та?дау курс ба?дарламасы

 (курсты? та?ырыбы)

5 «А» сыныптар ?шін

М??алім: Данкенова А.?.

 
 Программа курса по выбору

«?лкетану»

для учащихся 5 «А»  класса

Учитель: Данкенова А.К.

2015-2016 учебный год

Т?сінік хат

«?з ?лкесін тану ?шін оны? тарихын білу керек, кешегісіз б?гін жо?,б?гінгіні ?йрену ар?ылы келешекті білуге болады»-деп, белгілі педагог Т.Шонанов айт?андай, жастар?а тарихи м?раларды пайдалана отырып,?лке тарихын зерттеуге іздену ж?мыстарын ж?ргізіп,оларды? танымын, білімін,  ке?ейтумен  бірге о?у, іздену, зерттеу ?рекеттеріне ?йрету ?ажеттілігі туындап отыр. Халы?ты? сана-сезіміні? ?суі, жас т?уелсіз мемлекетті?, ?аза?стан ?лкесіні? тарихыи-м?дени матириалдары ар?ылы жастарды? бойына ?з Отанына, жеріне, тілі мен дініне, салт-д?ст?ріне деген с?йіспеншілігі мол ма?л?маттарды ме?гертіп, о?у т?рбие процесіні? сапасын жа?сарта т?суге м?мкіндік ту?ызады. ?аза? хал?ында ата-баба м?расына ерекше ??рметпен ?арап, салт-д?ст?рін са?тап, ?сіп келе жат?ан ?рпа?тарына т?лім-т?рбие беру тек атадан ?ал?ан на?ыл с?здермен немесе шебер,?рі орынды айтыл?ан а?ыл ке?еспен сондай-а?, жа?ымсыз ?ылы?тар?а  тыйым салып отырумен шектелмейтіні белгілі. Отбасы т?рбиесінен басталатын Отанын, ел-жерін с?ю, арда?тау,?астерлеу т.б. ?асиеттері ?рбір жеткіншек пен азаматты ?з жеріні?, ауылыны?,аудан, обылысыны? тарихын, оны? таби?атын, байлы? ресурстары мен шаруашылы? ерекшеліктерін, географиясын, жануарлар ?лемін жетік білуінен басталатыны с?зсіз.  

Ба?дарламаны? ма?саты.

Елімізді? елдігі, ж?ртымызды? те?дігі ?шін ?лес ?ос?ан бабаларымыз бен к?рескер азаматтарымыз, ?лкемізді? ерекшеліктері туралы ма?л?мат беру.  Тарих саба?тарында  ?лкетану материалдарын пайдалану, тарихи сананы ?алыптастыру. О?ушы зердесін ж?не рухани дамуын арттыру. ?лке тарихын ??ындыра отырып, ту?ан жерге с?йіспеншілікті о?ушы бойына сі?іру.

Ба?дарламаны? міндеті.

 • О?ушыны? тарихи біліктері мен да?дыларын жетілдіру
 • ?зіндік ізденіс, шы?армашылы??а баулу
 •     Адамны? ту?ан ?лкесіні?,оны? тарихыны? ма?ызы, ту?ан ?лкені? Отанымызды? бір б?лшегі екенін, ал Отан ?асиетті ??ым екенін ашып к?рсету.
 •     ?лкетану материалдарын о?ыту ??рылымын, оны? ?дістерін аны?тау.
 • О?ушыларды облыс тарихыны? теориялы? негіздерімен таныстыру.
 • ?з ту?ан жерін, елін, ата-баба м?расын ??рметтеуге, с?юге т?рбиелеу.

5-сынып?а арнал?ан «?лкетану » курсыны? о?у жоспары.

Барлы?ы: 34 са?ат, аптасына: 1 са?ат.

Та?ырыптар

Са?ат саны

К?ні

1

Курс?а кіріспе. «?лкетану» курсыны? ма?сат-міндеттерімен танысу

1

7.09

2

?лкетану дегеніміз не

1

14.09

3

?аза?стан туралы м?ліметтер

1

21.09

4

Ту?ан ?лкесін танып білу

1

28.09

5

Адам ж?не таби?ат

1

5.10

6

?аза?станны? жер к?лемі

1

12.10

7

Ту?ан жерім т??ырым

1

19.10

8

?з ?лкемні? пайда ?азбалары

1

26.10

9

?аза?стан шаруашылы?ына жалпы сипаттама

1

2.11

10

?з ?лкем мал шаруашылы?ты айма?

1

16.11

11

?лкемні? ауыл шаруашылы?ы ж?не ?сімдік шаруашылы?ы

1

23.11

12

Ту?ан ?лкемні? экологиялы? проблемалары

1

30.11

13

Елімізді? ?азба байлы?тары

1

7.12

14

?з елімні? Таби?аты

1

14.12

15

?лтты? таби?и парктер, ?оры?тар

1

21.12

16

?акза?станды экономикалы? аудандастыру

1

28.12

17

Орталы? ?аза?стан

1

11.01

18

Орталы? ?аза?станны? шаруашылы?ы

1

18.01

19

?нерк?сібі

1

25.01

20

Шы?ыс ?аза?стан

1

1.02

21

Ш?О шаруашылы?ы

1

3.02

22

?нерк?сібі

1

15.02

23

Батыс ?аза?стан

1

22.02

24

Б?О шаруашылы? де?гейі

1

29.02

25

?нерк?сібі

1

26

Солт?стік ?аза?стан

1

27

С?О шаруашылы?ы

1

28

Экономикасы ж?не ?ндіріс салалары

1

29

О?т?стік ?аза?стан

1

30

О?О шаруашылы?ы, м?дениеті

1

31

О?О  ?нерк?сіп салалары

1

32

?аза?станмен шекаралас елдер

1

33

?з жерімні? топыра? ??нарлылы?ы

1

34

?орытынды

1

Просмотр содержимого документа
«5 "А" сыныбыны? "?лкетану" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары»«Ключевой орта мектебі» М.М.

ГУ «Ключевая средняя школа»


«Утверждено»: «Согласовано» «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете Зам. директора по УВР

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г. _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета

____________Габдулин Х.В.Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Таңдау курс бағдарламасы

(курстың тақырыбы)

5 «А» сыныптар үшін

Мұғалім: Данкенова А.Қ.


Программа курса по выбору

«Өлкетану»

для учащихся 5 «А» класса

Учитель: Данкенова А.К.2015-2016 учебный год

Түсінік хат

«Өз өлкесін тану үшін оның тарихын білу керек, кешегісіз бүгін жоқ,бүгінгіні үйрену арқылы келешекті білуге болады»-деп , белгілі педагог Т.Шонанов айтқандай, жастарға тарихи мұраларды пайдалана отырып,өлке тарихын зерттеуге іздену жұмыстарын жүргізіп,олардың танымын, білімін, кеңейтумен бірге оқу, іздену, зерттеу әрекеттеріне үйрету қажеттілігі туындап отыр. Халықтың сана-сезімінің өсуі, жас тәуелсіз мемлекеттің , Қазақстан өлкесінің тарихыи-мәдени матириалдары арқылы жастардың бойына өз Отанына, жеріне, тілі мен дініне, салт-дәстүріне деген сүйіспеншілігі мол мағлұматтарды меңгертіп, оқу тәрбие процесінің сапасын жақсарта түсуге мүмкіндік туғызады. Қазақ халқында ата-баба мұрасына ерекше құрметпен қарап, салт-дәстүрін сақтап, өсіп келе жатқан ұрпақтарына тәлім-тәрбие беру тек атадан қалған нақыл сөздермен немесе шебер,әрі орынды айтылған ақыл кеңеспен сондай-ақ, жағымсыз қылықтарға тыйым салып отырумен шектелмейтіні белгілі. Отбасы тәрбиесінен басталатын Отанын, ел-жерін сүю, ардақтау ,қастерлеу т.б. қасиеттері әрбір жеткіншек пен азаматты өз жерінің, ауылының,аудан, обылысының тарихын, оның табиғатын, байлық ресурстары мен шаруашылық ерекшеліктерін, географиясын, жануарлар әлемін жетік білуінен басталатыны сөзсіз.

Бағдарламаның мақсаты.

Еліміздің елдігі, жұртымыздың теңдігі үшін үлес қосқан бабаларымыз бен күрескер азаматтарымыз , өлкеміздің ерекшеліктері туралы мағлұмат беру. Тарих сабақтарында өлкетану материалдарын пайдалану, тарихи сананы қалыптастыру. Оқушы зердесін және рухани дамуын арттыру. Өлке тарихын ұғындыра отырып , туған жерге сүйіспеншілікті оқушы бойына сіңіру.

Бағдарламаның міндеті.

 • Оқушының тарихи біліктері мен дағдыларын жетілдіру

 • өзіндік ізденіс, шығармашылыққа баулу

 • Адамның туған өлкесінің,оның тарихының маңызы, туған өлкенің Отанымыздың бір бөлшегі екенін, ал Отан қасиетті ұғым екенін ашып көрсету.

 • Өлкетану материалдарын оқыту құрылымын, оның әдістерін анықтау.

 • Оқушыларды облыс тарихының теориялық негіздерімен таныстыру.

Оқущыларды өз туған жерін, елін, ата-баба мұрасын құрметтеуге, сүюге тәрбиелеу.5-сыныпқа арналған «Өлкетану » курсының оқу жоспары.

Барлығы: 34 сағат, аптасына: 1 сағат.

Тақырыптар

Сағат саны

Күні

1

Курсқа кіріспе. «Өлкетану» курсының мақсат-міндеттерімен танысу

1

7.09

2

Өлкетану дегеніміз не

1

14.09

3

Қазақстан туралы мәліметтер

1

21.09

4

Туған өлкесін танып білу

1

28.09

5

Адам және табиғат

1

5.10

6

Қазақстанның жер көлемі

1

12.10

7

Туған жерім тұғырым

1

19.10

8

Өз өлкемнің пайда қазбалары

1

26.10

9

Қазақстан шаруашылығына жалпы сипаттама

1

2.11

10

Өз өлкем мал шаруашылықты аймақ

1

16.11

11

Өлкемнің ауыл шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы

1

23.11

12

Туған өлкемнің экологиялық проблемалары

1

30.11

13

Еліміздің қазба байлықтары

1

7.12

14

Өз елімнің Табиғаты

1

14.12

15

Ұлттық табиғи парктер, қорықтар

1

21.12

16

Қакзақстанды экономикалық аудандастыру

1

28.12

17

Орталық Қазақстан

1

11.01

18

Орталық Қазақстанның шаруашылығы

1

18.01

19

Өнеркәсібі

1

25.01

20

Шығыс Қазақстан

1

1.02

21

ШҚО шаруашылығы

1

3.02

22

Өнеркәсібі

1

15.02

23

Батыс Қазақстан

1

22.02

24

БҚО шаруашылық деңгейі

1

29.02

25

Өнеркәсібі

1


26

Солтүстік Қазақстан

1


27

СҚО шаруашылығы

1


28

Экономикасы және өндіріс салалары

1


29

Оңтүстік Қазақстан

1


30

ОҚО шаруашылығы, мәдениеті

1


31

ОҚО өнеркәсіп салалары

1


32

Қазақстанмен шекаралас елдер

1


33

Өз жерімнің топырақ құнарлылығы

1


34

Қорытынды

1

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
5 "А" сыныбыны? "?лкетану" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Автор: Данкенова Анина Койшыбаевна

Дата: 25.02.2016

Номер свидетельства: 298928

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства